Research Article
PDF BibTex RIS Cite

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Çalışanlara ve Çalışan Adaylarına Yapılabilecek Testler

Year 2022, Volume: 4 Issue: 1, 14 - 24, 30.06.2022

Abstract

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu kanunun yansımaları, yürürlüğe girdiği ilk andan itibaren işverenler üzerinde kendini hissettirmiştir. Zira; işverenler, gerek çalışan adaylarının işe alım faaliyetlerinin yürütülmesinde gerek çalışanların iş süreçlerinin yürütülmesinde kişisel veriler ile birinci elden muhatap olmaktadırlar. Hal böyle olunca; günümüzde işverenler tarafından sıkça tercih edilen ve çalışan adaylarının iş başvuruları değerlendirirken ve çalışanların iş akdi kapsamındaki faaliyetleri denetlenirken çalışan adaylarına ve çalışanlara işverenler tarafından yapılabilecek psikoteknik testler ile bedensel testlerin işbu kanun kapsamında değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Şöyle ki; işverenler tarafından çalışan adaylarına ve çalışanlara ait kişisel veriler veri işleme şartlarına dayanarak işlenmelidir veri işleme şartlarının gerçekleşmemesi halinde çalışan adaylarının ve çalışanların açık rızası alınmalıdır. İşbu makalede, işverenler tarafından çalışan adaylarına ve çalışanlara yapılabilecek psikoteknik testler ile bedensel testler ele alınmış ve bahse konu kanun kapsamında değerlendirilmiştir.

References

 • Belge, A. M. Özellikle Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu Çerçevesinde İşçilerin Kişisel Verilerinin İhlâli Ve Korunmasi Yollari. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19 Özel Sayı, 2017: 1025-1051.
 • Beytar E.: İşçinin Kişiliğinin Ve Kişisel Verilerinin Korunması, XII Levha, İstanbul 2017
 • Bozkurt Gümrükçüoğlu Y.: İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Sorunlar ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar, Beta Yayınları, İstanbul 2017.
 • Councel of Europe : Recommendation CM/Rec(2015)5: The processing of personal data in the context of employment, 2015.
 • Dursun Y.: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşçinin Korunması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2019.
 • Ertürk Ş.: İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Hastalık ve Özellikle AIDS Hastalığı Sebebiyle Feshedilmesi Ve Sonuçları, DEÜHFD, 4 (2), 2002: 1-26.
 • Eyrenci, Ö.: “İşe Girişte Personel Seçimi ile İlgili Hukuki Sorunlar”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 15. Yıl Armağanı, İstanbul, Bayrak Matbaacılık, 1994, s. 239-262. International Labour Office: An ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work, Geneva, International Labour Office,2001.
 • International Labour Office: ILO Code of Practice: Management of alcohol- and drug-related issues in the workplace. Geneva, 1996.
 • International Labour Office: ILO Code of Practice: Protection of workers’ personal data, Geneva, 1997.
 • Küzeci E.: Kişisel Verilerin Korunması, Turhan Kitapevi, Ankara 2018.
 • Manav A. E.: İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XIX (2), 2015: 95-136.
 • Okur, Z: “Türk İş Hukukunda İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı”, Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan: İş Dünyası ve Hukuk, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, s.368-408. Okur, Z: “Yeni Teknoloji ve İş Hukuku” Çimento İşveren Dergisi, C.20, S.3, 2006, s. 3-19
 • Paor, Aisling de/Lowndes, Noel: “Tracing The History, Evolution and Future Orientation of Genetic Science and Technology”, Genetic Discrimination Transatlantic Perspectives On The Case For a European-Level Legal Response, (Ed. Gerard Quinn, Aisling de Paor and Peter Blanck), Routledge, New York, 2015, ss. 11-35.
 • Sevimli A.: Veri Koruma İlkeleri Işığında Türk Borçlar Kanunu Madde 419, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 24, 2011: 120-139.
 • Süzek, S. İş Hukuku, 18. bs., İstanbul, Beta Yayıncılık, 2019.
 • The British Psychology Society, Data Protection and Privacy Issues Relating to Psychological Testing in Employement-Related Settings, https://psytech.com/Content/Guidelines/BPSDataProtection.pdf adresinden 01.10.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Uncular S.: İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması, Seçkin Yayınları, İstanbul 2014.
 • Yeloğlu, H. O. (2004). İşe Eleman Seçme Yöntemlerinde Örgütsel Farkliliklar ve Özgünlük Tartişmalari. Ege Academic Review, 4(1), 115-124.
 • Yücedağ N.: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel İlkeler, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, 1 (1), 2019: 47-63.

Tests That Can Be Done to Employees and Employee Candidates Under the Personal Data Protection Law No. 6698

Year 2022, Volume: 4 Issue: 1, 14 - 24, 30.06.2022

Abstract

The Personal Data Protection Law No. 6698 entered into force on 7 April 2016 after being published in the Official Gazette of the Republic of Turkey No. 29677. The effects of this law have been felt by employers since the day it was enacted. Employers, on the other hand, deal with personal data firsthand, both in the execution of employee candidate recruiting operations and in the execution of employee business procedures. As such, it is critical to evaluate the psychotechnical and physical tests that employers can conduct for employee candidates and employees within the scope of this law, while evaluating job applications of employee candidates and auditing the activities of employees within the scope of employment contracts, which are frequently preferred by employers today. Employers should, in particular, treat personal data of employee applicants and workers in accordance with data processing conditions. This article discusses and evaluates psychotechnical and physical tests that employers can administer to employment applicants and workers within the framework of the applicable law.

References

 • Belge, A. M. Özellikle Kişisel Verilerin Korunmasi Kanunu Çerçevesinde İşçilerin Kişisel Verilerinin İhlâli Ve Korunmasi Yollari. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 19 Özel Sayı, 2017: 1025-1051.
 • Beytar E.: İşçinin Kişiliğinin Ve Kişisel Verilerinin Korunması, XII Levha, İstanbul 2017
 • Bozkurt Gümrükçüoğlu Y.: İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunmasına İlişkin Sorunlar ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar, Beta Yayınları, İstanbul 2017.
 • Councel of Europe : Recommendation CM/Rec(2015)5: The processing of personal data in the context of employment, 2015.
 • Dursun Y.: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İşçinin Korunması, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2019.
 • Ertürk Ş.: İşçinin İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Hastalık ve Özellikle AIDS Hastalığı Sebebiyle Feshedilmesi Ve Sonuçları, DEÜHFD, 4 (2), 2002: 1-26.
 • Eyrenci, Ö.: “İşe Girişte Personel Seçimi ile İlgili Hukuki Sorunlar”, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Türk Milli Komitesi 15. Yıl Armağanı, İstanbul, Bayrak Matbaacılık, 1994, s. 239-262. International Labour Office: An ILO code of practice on HIV/AIDS and the world of work, Geneva, International Labour Office,2001.
 • International Labour Office: ILO Code of Practice: Management of alcohol- and drug-related issues in the workplace. Geneva, 1996.
 • International Labour Office: ILO Code of Practice: Protection of workers’ personal data, Geneva, 1997.
 • Küzeci E.: Kişisel Verilerin Korunması, Turhan Kitapevi, Ankara 2018.
 • Manav A. E.: İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, XIX (2), 2015: 95-136.
 • Okur, Z: “Türk İş Hukukunda İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı”, Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan: İş Dünyası ve Hukuk, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Yayınları, s.368-408. Okur, Z: “Yeni Teknoloji ve İş Hukuku” Çimento İşveren Dergisi, C.20, S.3, 2006, s. 3-19
 • Paor, Aisling de/Lowndes, Noel: “Tracing The History, Evolution and Future Orientation of Genetic Science and Technology”, Genetic Discrimination Transatlantic Perspectives On The Case For a European-Level Legal Response, (Ed. Gerard Quinn, Aisling de Paor and Peter Blanck), Routledge, New York, 2015, ss. 11-35.
 • Sevimli A.: Veri Koruma İlkeleri Işığında Türk Borçlar Kanunu Madde 419, Sicil İş Hukuku Dergisi, S. 24, 2011: 120-139.
 • Süzek, S. İş Hukuku, 18. bs., İstanbul, Beta Yayıncılık, 2019.
 • The British Psychology Society, Data Protection and Privacy Issues Relating to Psychological Testing in Employement-Related Settings, https://psytech.com/Content/Guidelines/BPSDataProtection.pdf adresinden 01.10.2021 tarihinde erişilmiştir.
 • Uncular S.: İş İlişkisinde İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması, Seçkin Yayınları, İstanbul 2014.
 • Yeloğlu, H. O. (2004). İşe Eleman Seçme Yöntemlerinde Örgütsel Farkliliklar ve Özgünlük Tartişmalari. Ege Academic Review, 4(1), 115-124.
 • Yücedağ N.: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel İlkeler, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, 1 (1), 2019: 47-63.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law in Context
Journal Section Articles
Authors

Derya YURTERİ ÇETİN
It is not affiliated with an institution
0000-0002-4908-0510
Türkiye

Publication Date June 30, 2022
Submission Date October 31, 2021
Acceptance Date June 27, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA
YURTERİ ÇETİN, D. (2022). 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Çalışanlara ve Çalışan Adaylarına Yapılabilecek Testler. Kişisel Verileri Koruma Dergisi, 4(1), 14-24.
MLA
YURTERİ ÇETİN, Derya. “6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Çalışanlara Ve Çalışan Adaylarına Yapılabilecek Testler”. Kişisel Verileri Koruma Dergisi, vol. 4, no. 1, 2022, pp. 14-24.
Chicago
YURTERİ ÇETİN, Derya. “6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Çalışanlara Ve Çalışan Adaylarına Yapılabilecek Testler”. Kişisel Verileri Koruma Dergisi 4, no. 1 (June 2022): 14-24.
EndNote
YURTERİ ÇETİN D (June 1, 2022) 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Çalışanlara ve Çalışan Adaylarına Yapılabilecek Testler. Kişisel Verileri Koruma Dergisi 4 1 14–24.
ISNAD
YURTERİ ÇETİN, Derya. “6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Çalışanlara Ve Çalışan Adaylarına Yapılabilecek Testler”. Kişisel Verileri Koruma Dergisi 4/1 (June 2022), 14-24.
AMA
YURTERİ ÇETİN D. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Çalışanlara ve Çalışan Adaylarına Yapılabilecek Testler. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. June 2022;4(1):14-24.
Vancouver
YURTERİ ÇETİN D. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Çalışanlara ve Çalışan Adaylarına Yapılabilecek Testler. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2022;4(1):14-2.
IEEE
D. YURTERİ ÇETİN, “6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Çalışanlara ve Çalışan Adaylarına Yapılabilecek Testler”, Kişisel Verileri Koruma Dergisi, vol. 4, no. 1, pp. 14–24, 2022.
JAMA
YURTERİ ÇETİN D. 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında Çalışanlara ve Çalışan Adaylarına Yapılabilecek Testler. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2022;4:14–24.