Research Article
PDF BibTex RIS Cite

EXAMINATION OF THE INTERNET OF THINGS WITHIN THE SCOPE OF PERSONAL DATA PROTECTION

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 48 - 68, 30.12.2022

Abstract

With the use of new network technologies such as IPv6 and the development of identification technologies that allow objects to be addressed, the use of internet of things technology has increased day by day.
In the scope of this study, first of all, the definition, purpose, history, application areas, components, architecture of the Internet of things were discussed. Then, with the concerns expressed within the scope of personal data protection regarding the Internet of things technology, the solution proposals given to the internet of things stakeholders by the 29th Working Group were included and the qualifications of IoT stakeholders as data controllers were evaluated. Finally, the place of the Internet of things in Turkish law has been mentioned and within the scope of the General Data Protection Regulation, which replaces the 95/46/EC Directive of the European Union that is taken as an example of the Law No. 6698 on Protection of Personal Data, evaluations related to the use of IoT have been included.

References

 • Abbate, Janet Ellen (1994) From ARPANET to Internet: A History of ARPA-sponsored Computer Networks, Pennsylvania University, Doctoral Thesis.
 • Aktaş, Faruk; Çeken, Celal; Erdemli, Yunus Emre (2014) Biyomedikal uygulamaları için nesnelerin interneti tabanlı veri toplama ve analiz sistemi”. Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, Kapadokya, Nevşehir, 25-27 Eylül 2014.
 • Alam, Tanweer (2018) A Reliable Communication Framework and Its Use in Internet of Things (IoT) Islamic University of Medina.
 • Alam, Mansaf; Kashish Ara, Shakil; Khan, Samiya (2020) Internet of Things (IoT) Concepts and Applications, “Open Service Platforms for IoT” Agarwal, Preeti; Alam, Mansaf, Springer Nature Switzerland.
 • Chen, Min; Chen, Shigang (2016) RFID Technologies for Internet of Things, Springer International Publishing, Switzerland.
 • Crabtree, Andrew; Haddadi, Hamed; Mortier, Richard (2021) Privacy by Design for the Internet of Things – Building Accountability and Security, “Data Protection by Design and Default: IoT App Development”, Lodge, Tom; Crabtree, Andrew, The Instution of Engineering and Technology.
 • Daş, Resul; Gündüz, Muhammed Zekeriya (2018) Nesnelerin İnterneti: Gelişimi, Bileşenleri ve Uygulama Alanları, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Sayı 24(2).
 • Dayıoğlu, Mehmet Ali; Uğur, Furkan; Türker, Ufuk (2016) : Seralarda Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Uygulanması: Tasarım ve Prototip Geliştirme, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı:33.
 • Erdoğan, Can (2018) Nesnelerin İnternetinin Kamu Hizmetlerine İnovatif Etkileri ve Büyük Veri Yönetimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü, İstanbul. Evans, Dave (2011) The Internet of Things - How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything, Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG).
 • Greengard, Samuel (2015) The Internet of Things, MIT, ABD.
 • Greengard, Samuel (2021) The Internet of Things – Revised and Updated Edition, The MIT Press Essential Knowledge Series, ABD.
 • Gülşen, İzzet (2019) Nesnelerin İnterneti: Vaatleri ve Faydaları, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), Cilt:6, Sayı:8.
 • Kamal, Raj (2017) Internet of Things: Architecture and Design Principles, McGraw Hill Education (India) Private Limited.
 • Khan, Jamil Y.; Yüce, Mehmet R. (2019) Internet of Things (IoT): Systems and Applications, Jenny Stanford Publishing Pte. Ltd.
 • Kosunalp, Selahattin; Arucu, Muhammet (2018) Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Ulaşım, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:1.
 • Küzeci, Elif (2021) Kişisel Verilerin Korunması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • Janecek, Vaclav (2018) Ownership of Personal Data in the Internet of Things, Computer Law & Security Review, Sayı:34, s. 1039-1052.
 • Baratı, Masoud; Rana, Omer; Petrı, Ioan; Theodorakopoulos, George (2020) GDPR Compliance Verification in Internet of Things, Specıal Section On Blockchaın-Enabled Trustworthy Systems, Volume 8.
 • Çekin, Mesut Serdar (2021) Yapay Zekâ Teknolojilerinin Hukuki İşlem Teorisine Etkileri, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 1.Baskı.
 • Sundmaeker, Herald; Guillemin, Patrick; Friess, Peter; Woelffle, Sylvie (2010) Vision and Challenges for Realising the Internet of Things, Cluster of European Research Projects on the Internet of Things, European Commission.
 • Raj, Pethuru; C. Raman, Anupama (2017) The Internet of Things, Enabling Technologies, Platforms and Use Cases, CRC Press.
 • Samih, Haitham (2019) Smart Cities and Internet of Things, Journal of Information Technology Case and Application Research, Sayı: 21 (1).
 • Serpanos, Dimitrios; Wolf, Marilyn (2018) Internet of Things – IoT Systems Architectures, Algorithms, Methodologies, Springer International Publishing.
 • Sönmez Çakır, Fatma; Aytekin, Alper; Tüminçin, Alper Fatma (2018) Nesnelerin İnterneti ve Giyilebilir Teknolojiler, Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:5.
 • Wachter, Sandra (2018) The GDPR and the Internet of Things: A Three-Step Transparency Model, Law, Innovatıon And Technology 2018, VOL. 10, NO. 2.

NESNELERİN İNTERNETİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 48 - 68, 30.12.2022

Abstract

IPv6 gibi yeni ağ teknolojilerinin kullanımı ve nesnelerin adreslenebilmesini sağlayan tanımlama teknolojilerinin gelişmesiyle nesnelerin interneti teknolojisinin kullanımı her geçen gün artmıştır.
Bu çalışma kapsamında öncelikle nesnelerin internetinin tanımı, amacı, tarihçesi, uygulama alanları, bileşenleri, mimarisine değinilmiş olup nesnelerin interneti teknolojisine ilişkin olarak kişisel verilerin korunması kapsamında dile getirilen endişeler ile 29 Çalışma Grubu tarafından nesnelerin interneti paydaşlarına verilen çözüm önerilerine yer verilerek IoT paydaşlarının veri sorumlusu niteliği değerlendirilmiştir. Son olarak ise nesnelerin internetinin Türk hukukundaki yerine değinilerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun mehazı niteliğinde olan 95/46/EC sayılı Avrupa Birliği Direktifinin yerini alan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü kapsamında nesnelerin interneti kullanımına ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir.

References

 • Abbate, Janet Ellen (1994) From ARPANET to Internet: A History of ARPA-sponsored Computer Networks, Pennsylvania University, Doctoral Thesis.
 • Aktaş, Faruk; Çeken, Celal; Erdemli, Yunus Emre (2014) Biyomedikal uygulamaları için nesnelerin interneti tabanlı veri toplama ve analiz sistemi”. Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi, Kapadokya, Nevşehir, 25-27 Eylül 2014.
 • Alam, Tanweer (2018) A Reliable Communication Framework and Its Use in Internet of Things (IoT) Islamic University of Medina.
 • Alam, Mansaf; Kashish Ara, Shakil; Khan, Samiya (2020) Internet of Things (IoT) Concepts and Applications, “Open Service Platforms for IoT” Agarwal, Preeti; Alam, Mansaf, Springer Nature Switzerland.
 • Chen, Min; Chen, Shigang (2016) RFID Technologies for Internet of Things, Springer International Publishing, Switzerland.
 • Crabtree, Andrew; Haddadi, Hamed; Mortier, Richard (2021) Privacy by Design for the Internet of Things – Building Accountability and Security, “Data Protection by Design and Default: IoT App Development”, Lodge, Tom; Crabtree, Andrew, The Instution of Engineering and Technology.
 • Daş, Resul; Gündüz, Muhammed Zekeriya (2018) Nesnelerin İnterneti: Gelişimi, Bileşenleri ve Uygulama Alanları, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Sayı 24(2).
 • Dayıoğlu, Mehmet Ali; Uğur, Furkan; Türker, Ufuk (2016) : Seralarda Nesnelerin İnterneti Teknolojisinin Uygulanması: Tasarım ve Prototip Geliştirme, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, Sayı:33.
 • Erdoğan, Can (2018) Nesnelerin İnternetinin Kamu Hizmetlerine İnovatif Etkileri ve Büyük Veri Yönetimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar Enstitüsü, İstanbul. Evans, Dave (2011) The Internet of Things - How the Next Evolution of the Internet Is Changing Everything, Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG).
 • Greengard, Samuel (2015) The Internet of Things, MIT, ABD.
 • Greengard, Samuel (2021) The Internet of Things – Revised and Updated Edition, The MIT Press Essential Knowledge Series, ABD.
 • Gülşen, İzzet (2019) Nesnelerin İnterneti: Vaatleri ve Faydaları, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), Cilt:6, Sayı:8.
 • Kamal, Raj (2017) Internet of Things: Architecture and Design Principles, McGraw Hill Education (India) Private Limited.
 • Khan, Jamil Y.; Yüce, Mehmet R. (2019) Internet of Things (IoT): Systems and Applications, Jenny Stanford Publishing Pte. Ltd.
 • Kosunalp, Selahattin; Arucu, Muhammet (2018) Nesnelerin İnterneti ve Akıllı Ulaşım, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:1.
 • Küzeci, Elif (2021) Kişisel Verilerin Korunması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul.
 • Janecek, Vaclav (2018) Ownership of Personal Data in the Internet of Things, Computer Law & Security Review, Sayı:34, s. 1039-1052.
 • Baratı, Masoud; Rana, Omer; Petrı, Ioan; Theodorakopoulos, George (2020) GDPR Compliance Verification in Internet of Things, Specıal Section On Blockchaın-Enabled Trustworthy Systems, Volume 8.
 • Çekin, Mesut Serdar (2021) Yapay Zekâ Teknolojilerinin Hukuki İşlem Teorisine Etkileri, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 1.Baskı.
 • Sundmaeker, Herald; Guillemin, Patrick; Friess, Peter; Woelffle, Sylvie (2010) Vision and Challenges for Realising the Internet of Things, Cluster of European Research Projects on the Internet of Things, European Commission.
 • Raj, Pethuru; C. Raman, Anupama (2017) The Internet of Things, Enabling Technologies, Platforms and Use Cases, CRC Press.
 • Samih, Haitham (2019) Smart Cities and Internet of Things, Journal of Information Technology Case and Application Research, Sayı: 21 (1).
 • Serpanos, Dimitrios; Wolf, Marilyn (2018) Internet of Things – IoT Systems Architectures, Algorithms, Methodologies, Springer International Publishing.
 • Sönmez Çakır, Fatma; Aytekin, Alper; Tüminçin, Alper Fatma (2018) Nesnelerin İnterneti ve Giyilebilir Teknolojiler, Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:5.
 • Wachter, Sandra (2018) The GDPR and the Internet of Things: A Three-Step Transparency Model, Law, Innovatıon And Technology 2018, VOL. 10, NO. 2.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law in Context
Journal Section Articles
Authors

Alpkaan ERTAN
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3654-9463
Türkiye

Early Pub Date December 29, 2022
Publication Date December 30, 2022
Submission Date May 18, 2022
Acceptance Date December 7, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 4 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { kvkd1118335, journal = {Kişisel Verileri Koruma Dergisi}, issn = {2667-6524}, eissn = {2667-8918}, address = {Nasuh Akar Mah. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {Kişisel Verileri Koruma Kurumu}, year = {2022}, volume = {4}, number = {2}, pages = {48 - 68}, title = {NESNELERİN İNTERNETİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Ertan, Alpkaan} }
APA Ertan, A. (2022). NESNELERİN İNTERNETİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ . Kişisel Verileri Koruma Dergisi , 4 (2) , 48-68 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kvkd/issue/74294/1118335
MLA Ertan, A. "NESNELERİN İNTERNETİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ" . Kişisel Verileri Koruma Dergisi 4 (2022 ): 48-68 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kvkd/issue/74294/1118335>
Chicago Ertan, A. "NESNELERİN İNTERNETİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ". Kişisel Verileri Koruma Dergisi 4 (2022 ): 48-68
RIS TY - JOUR T1 - EXAMINATION OF THE INTERNET OF THINGS WITHIN THE SCOPE OF PERSONAL DATA PROTECTION AU - AlpkaanErtan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Kişisel Verileri Koruma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 48 EP - 68 VL - 4 IS - 2 SN - 2667-6524-2667-8918 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kişisel Verileri Koruma Dergisi NESNELERİN İNTERNETİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ %A Alpkaan Ertan %T NESNELERİN İNTERNETİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ %D 2022 %J Kişisel Verileri Koruma Dergisi %P 2667-6524-2667-8918 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Ertan, Alpkaan . "NESNELERİN İNTERNETİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ". Kişisel Verileri Koruma Dergisi 4 / 2 (December 2022): 48-68 .
AMA Ertan A. NESNELERİN İNTERNETİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2022; 4(2): 48-68.
Vancouver Ertan A. NESNELERİN İNTERNETİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2022; 4(2): 48-68.
IEEE A. Ertan , "NESNELERİN İNTERNETİNİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA İNCELENMESİ", Kişisel Verileri Koruma Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 48-68, Dec. 2022