Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Birleşme Devralma Süreçlerinde Due Diligence Aşamasının Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Paralelinde Değerlendirilmesi

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 19 - 33, 30.12.2022

Abstract

Şirket birleşme ve devralma süreçlerinin due diligence aşamaları hedef şirket ve alıcı arasında veri paylaşımının
yoğun olduğu işlemlerdir. Süreç boyunca alıcı, birleşme devralma sürecine ilişkin isabetli bir ticari karar verebilmek
adına hedef şirkete ilişkin mümkün olduğunca veri edinmek, edindiği veriler ışığında işlemin barındırdığı riski değerlendirmek ister. Bu amaç doğrultusunda due diligence çalışması kapsamında hedef şirketin finansal, hukuki,
vergisel, çevresel, insan kaynakları gibi pek çok konudaki durumu analiz edilir ve kaçınılmaz olarak birçok farklı
kategoriden, çok fazla miktarda kişisel veri işlenir. İşlemeye konu edilen veriler arasında özel nitelikli kişisel
verilerin de bulunması muhtemeldir. Due diligence sürecinde gerçekleşen kişisel veri işleme faaliyetleri, kişisel verilerin korunması mevzuatı ve veri koruma hukuku ilkeleri paralelinde gerçekleştirilmelidir. Bu makale, due
diligence süreçlerinde doğabilecek hukuka aykırı veri işleme hallerini ve kişisel verilerin mevzuata uygun olarak
işlenmesindeki pratik zorlukları göz önünde bulundurarak, sürecin veri koruma hukukuna uygun gerçekleştirilmesi
yönünde tespitler yaparak çözüm önerileri sunacaktır.

References

 • Braun Avcı, C. (2018) , “Kişisel Verilerin İşlenmesinde Rıza”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XC,S.1.
 • Carey, P. (2018) “Data Protection Principles”, Data Protection: A Practical Guide to UK and EU Law, 5. Bası.
 • Çek, M. (2021), Birleşme Devralma İşlemleri Çerçevesinde “Due Diligence ve Engagement Letter”, T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Çekin, M.S. (2018) Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Çil, B.Y. (2020) “Due Diligence”,T.C. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Ener, M.A. (2020). Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiyeye Girişi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitütsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Esin, İ.G. (2021). Birleşme ve Devralmalar, İstanbul, On iki Levha Yayınevi. Höhn, J. (2003) “Einführung in die Rechtliche Due Diligence, Zurich.
 • Kayalı İpekel, F. (2014). Türk Ticaret Kanununa Göre Birleşme ve Devralmalar, İstanbul.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 02/05/2019 tarihli ve 2019/122 sayılı Kararı.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30/01/2020 tarihli ve 2020/71 sayılı Karar Özeti.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, (2017). Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Rehberi, KVKK Yayınları No:29.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, (2019). Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirilmesi Rehberi.
 • Kuner C. ve Marelli M. (2017) : Handbook on Data Protection in Humanitiarion Action.
 • Kutlan, S. (2004) Birleşme ve Devralmalarda Due Diligence, Ankara. KVK Yayınları, (2019). Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Aralık Ankara.
 • Turan, M. (2017). Karşılaştırmalı Hukukta Kişisel Verilerin Korunması, Ankara, Adalet Yayınevi. Oral, T., (2016). “Niyet Mektubu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 28.
 • Orla Lynskey, (2015). “The Foundations of EU Data Protection Law”, Oxford University Press. Pulaşlı, H. (2007). Şirket Satın Alma ve Birleşmelerinde İşletme Değerlemesi ve Due Diligence, Batider, S.2., C.24.
 • Taştan, F.G.(2018) Bir Modern Sözleşme Tipi Olarak Kişisel Veri İşleme Sözleşmesi ve Kanun’a Uyum Sürecindeki Rolü, <<https://blog.lexpera.com.tr/kisisel-veri-isleme-sozlesmesi/ >> adresinden erişilmiştir.
 • Türkmen Erarslan, S. (2019). Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı Haller, İstanbul, Onİkilevha Yayıncılık.

Evaluation of Due Diligence Phase In Mergers and Acquisitions In İne with Data Protection Law

Year 2022, Volume: 4 Issue: 2, 19 - 33, 30.12.2022

Abstract

The due diligence stage of mergers and acquisitions is a stage during which an intensive level of data sharing occurs.During the process, the buyer aims to obtain as much data as possible about the target company in order to make an accurate commercial decision by evaluating the risk factors that the target company may have. In line with this purpose, the company shall be analyzed with regards to its situation regarding its situation on legal, financial, human resources, tax, and environmental matters, whereby vast personal data from different categories shall be processed inevitably. It is highly likely that sensitive data shall also be processed during data processing activities. Data processing activities that have been made during the due diligence stage should be made in accordance with the data protection legislation and principles. This article will provide solutions and determinations concerning unlawful data processing activities and practical issues concerning compliance with the data protection legislation during due diligence activities and provide solutions to prevent such incompliance.

References

 • Braun Avcı, C. (2018) , “Kişisel Verilerin İşlenmesinde Rıza”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.XC,S.1.
 • Carey, P. (2018) “Data Protection Principles”, Data Protection: A Practical Guide to UK and EU Law, 5. Bası.
 • Çek, M. (2021), Birleşme Devralma İşlemleri Çerçevesinde “Due Diligence ve Engagement Letter”, T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Çekin, M.S. (2018) Avrupa Birliği Hukukuyla Mukayeseli Olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık.
 • Çil, B.Y. (2020) “Due Diligence”,T.C. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Ener, M.A. (2020). Doğrudan Yabancı Yatırımların Türkiyeye Girişi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitütsü, Doktora Tezi, Ankara.
 • Esin, İ.G. (2021). Birleşme ve Devralmalar, İstanbul, On iki Levha Yayınevi. Höhn, J. (2003) “Einführung in die Rechtliche Due Diligence, Zurich.
 • Kayalı İpekel, F. (2014). Türk Ticaret Kanununa Göre Birleşme ve Devralmalar, İstanbul.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 02/05/2019 tarihli ve 2019/122 sayılı Kararı.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 30/01/2020 tarihli ve 2020/71 sayılı Karar Özeti.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, (2017). Örneklerle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Rehberi, KVKK Yayınları No:29.
 • Kişisel Verileri Koruma Kurumu, (2019). Aydınlatma Yükümlülüğünü Yerine Getirilmesi Rehberi.
 • Kuner C. ve Marelli M. (2017) : Handbook on Data Protection in Humanitiarion Action.
 • Kutlan, S. (2004) Birleşme ve Devralmalarda Due Diligence, Ankara. KVK Yayınları, (2019). Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Aralık Ankara.
 • Turan, M. (2017). Karşılaştırmalı Hukukta Kişisel Verilerin Korunması, Ankara, Adalet Yayınevi. Oral, T., (2016). “Niyet Mektubu”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 28.
 • Orla Lynskey, (2015). “The Foundations of EU Data Protection Law”, Oxford University Press. Pulaşlı, H. (2007). Şirket Satın Alma ve Birleşmelerinde İşletme Değerlemesi ve Due Diligence, Batider, S.2., C.24.
 • Taştan, F.G.(2018) Bir Modern Sözleşme Tipi Olarak Kişisel Veri İşleme Sözleşmesi ve Kanun’a Uyum Sürecindeki Rolü, <<https://blog.lexpera.com.tr/kisisel-veri-isleme-sozlesmesi/ >> adresinden erişilmiştir.
 • Türkmen Erarslan, S. (2019). Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı Haller, İstanbul, Onİkilevha Yayıncılık.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Law in Context
Journal Section Articles
Authors

Ozan AKMAN
It is not affiliated with an institution
0000-0003-3089-9371
The Netherlands


Naz CALAY
It is not affiliated with an institution
0000-0001-6348-5971
Türkiye

Early Pub Date December 29, 2022
Publication Date December 30, 2022
Submission Date November 1, 2022
Acceptance Date November 30, 2022
Published in Issue Year 2022 Volume: 4 Issue: 2

Cite

Bibtex @research article { kvkd1197881, journal = {Kişisel Verileri Koruma Dergisi}, issn = {2667-6524}, eissn = {2667-8918}, address = {Nasuh Akar Mah. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {Kişisel Verileri Koruma Kurumu}, year = {2022}, volume = {4}, number = {2}, pages = {19 - 33}, title = {Birleşme Devralma Süreçlerinde Due Diligence Aşamasının Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Paralelinde Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Akman, Ozan and Calay, Naz} }
APA Akman, O. & Calay, N. (2022). Birleşme Devralma Süreçlerinde Due Diligence Aşamasının Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Paralelinde Değerlendirilmesi . Kişisel Verileri Koruma Dergisi , 4 (2) , 19-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/kvkd/issue/74294/1197881
MLA Akman, O. , Calay, N. "Birleşme Devralma Süreçlerinde Due Diligence Aşamasının Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Paralelinde Değerlendirilmesi" . Kişisel Verileri Koruma Dergisi 4 (2022 ): 19-33 <https://dergipark.org.tr/en/pub/kvkd/issue/74294/1197881>
Chicago Akman, O. , Calay, N. "Birleşme Devralma Süreçlerinde Due Diligence Aşamasının Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Paralelinde Değerlendirilmesi". Kişisel Verileri Koruma Dergisi 4 (2022 ): 19-33
RIS TY - JOUR T1 - Evaluation of Due Diligence Phase In Mergers and Acquisitions In İne with Data Protection Law AU - OzanAkman, NazCalay Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Kişisel Verileri Koruma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 33 VL - 4 IS - 2 SN - 2667-6524-2667-8918 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Kişisel Verileri Koruma Dergisi Birleşme Devralma Süreçlerinde Due Diligence Aşamasının Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Paralelinde Değerlendirilmesi %A Ozan Akman , Naz Calay %T Birleşme Devralma Süreçlerinde Due Diligence Aşamasının Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Paralelinde Değerlendirilmesi %D 2022 %J Kişisel Verileri Koruma Dergisi %P 2667-6524-2667-8918 %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD Akman, Ozan , Calay, Naz . "Birleşme Devralma Süreçlerinde Due Diligence Aşamasının Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Paralelinde Değerlendirilmesi". Kişisel Verileri Koruma Dergisi 4 / 2 (December 2022): 19-33 .
AMA Akman O. , Calay N. Birleşme Devralma Süreçlerinde Due Diligence Aşamasının Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Paralelinde Değerlendirilmesi. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2022; 4(2): 19-33.
Vancouver Akman O. , Calay N. Birleşme Devralma Süreçlerinde Due Diligence Aşamasının Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Paralelinde Değerlendirilmesi. Kişisel Verileri Koruma Dergisi. 2022; 4(2): 19-33.
IEEE O. Akman and N. Calay , "Birleşme Devralma Süreçlerinde Due Diligence Aşamasının Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Paralelinde Değerlendirilmesi", Kişisel Verileri Koruma Dergisi, vol. 4, no. 2, pp. 19-33, Dec. 2022