Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Dergimizde yer alan yayınlar için eser sahiplerinden herhangi bir ücret alınmaz, editörlere, yayın kuruluna, hakemlere ve eser sahiplerine herhangi bir ücret ödenmez.