Research Article
BibTex RIS Cite

İş Analizi, İş Analistliği ve İş Zekası

Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 121 - 142, 30.07.2018

Abstract

Türkiye’de 2000’li yıllara kadar sadece
programlarla, kurslarla liyakat sahibi olunabilen aktüer veya aktüeryalık,
yüksek kazançlı gelecek vadeden meslek dallarından biriydi. Öyle ihtiyaç hasıl
oldu ki, üniversitelerde 4 yıllık bölüm olarak açılmak zorunda kalındı ve
dahası yüksek lisans, doktora programları da açıldı. Şimdi de üniversitelerde
bölüm veya anabilim dalı olarak açılması gereken bir meslek dalı daha ortaya
çıktı: ‘İş Analistliği’.
Bu çalışmada, iş analizinin ne olduğu, iş analistinin ne yaptığı ve iş
zekası kavramları incelenmiştir. Bunların yanında iş analizinin önemine,
araçlarına ve süreçlerine; iş analistinin görevine, projelere sağladığı değere;
iş zekasının ne işe yaradığına, bileşenlerine ve uygulamalarına değinilmiştir.
Bu çalışmada; iş analizinin, iş analistinin ve iş zekasının iş
hayatındaki önemi ve bu tekniklerin iş hayatında düzgün uygulandığında
sağladığı kolaylıkların verilmesi amaçlanmıştır.

References

  • [1] Akyol, A. (2001). İşlerin Yeniden Tasarlanmasında İş Analizlerinin Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi SBE.[2] Alpugan, O., Demir, H. ve Üner, N. (1993). İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, Beta Basım, No.393.[3] Angela, W. “Seven Habits of Highly Effective Business Analysts”, Web, http://www.batimes.com/angela-wick/seven-habits-of-highly-effective-business-analysts.html.[4] Balaban, Ö. (2013). Sakarya Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Dersi,http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/66221/30187/iş_analizi.pdf[5] BA-WORKS, Web, https://ba-works.com/blog/[6] Bingöl, D. (1998). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım, 4. Baskı.[7] Caretta Creative Business Solutions, https://www.caretta.net, 2017[8] Çelikten, M. (2001). Neden İş Analizi Yapılmalı?, Erciyes Ünv. SBE Dergisi Sayı: 18, 2005/1, s: 127-135.[9] Çetin, C. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayın.[10] Eren, E. (2011). Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınları, İstanbul.[11] Erigüç, G. ve Ergin, G. (2003). Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçerken İş Analizi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:6, Sayı:1.[12] https://emreinanckarakas.wordpress.com/?s=i%C5%9F+analizi [13] Gündüz, D., “İş Zekası”, Blog, Web, http://deryagunduz.com.[14] GNA, “İş Zekası”, Web, http://gna.com.tr/is-zekasi.[15] IIBA-International Institute Of Business Analysis, Business Analysis Body Of Knowledge Guide.[16] INTELLIUM, “Kurumsal Performans Yönetimi”, Web,http://tr.intellium.com.tr/kurumsal-performans-yonetimi/.[17] KODDIT, “İş Zekası”, Web, https://blog.koddit.com/is-zekasi.[18] Kozak, M.A. (2003). İş Analizinin Yönetim Yaklaşımları İçindeki Önemi,http://www.ISGUC.ORG.[19] Loshin, D. (2003). Getting Onboard with Emerging IT, Business Intelligence: The Savvy Manager’s Guide, ISBN-10: 1558609164, 100-120.[20] Microsoft Corporation, Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft Sql Server 2012, Microsoft Corporation, Product Number: 20467B.[21] PEM360, “Business Analysis”, Web,https://www.pem360.com/blog/BusinessAnalysis.[22] Pazarçeviren, S., Zor, Ü. ve Gürbüz, F. (2015). İş Zekâsı: Kavramsal Çerçeve, Bileşenler ve İşleyiş, Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Yıl:3, Cilt:3, Sayı:1.[23] Sabuncuoğlu, Z. (1997). Personel Yönetimi, Uludağ Üniversitesi İİBF, No.8.[24] Şeker, Ş. E. (2013). İş Zekası ve Veri Madenciliği, Cinius Yayınları, ISBN 6051276717.[25] Şeker, Ş. E. (2016). İş Zekası, YBS Ansiklopedi, v.3, is.1.[26] Unutkan, G. A. (1995) İş Analizlerinin Personel Eğitimindeki Yeri ve Önemi,M.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt xi, Sayı, 1-2, ss. 207-227. [27] Veri Ambarı ve İş Zekası Yapısal Teorisi,http://www.cevizbilgi.com.tr/veri-ambari-ve-zekasi-yapisal-teorisi[28] Yıldız, G. (1989). İşletmelerde İşgören Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi Ders Kitapları, No.72.[29] Yüksel, Ö. (1998). İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi.

Business Analysis, Business Analyst and Business Intelligence

Year 2018, Volume: 2 Issue: 2, 121 - 142, 30.07.2018

Abstract

Actuer or actuarialism
who can only have obtained with the programs, courses until 2000, was one of
the professions in the high-profit future in Turkey. It was such a need that it
had to be opened as a 4-year department in universities and moreover master and
doctoral programs were opened. Now a department or sub-department in
universities has emerged, namely ‘Business Analysis’. This study examines what
business analysis is, what business analysts do, and business intelligence
concepts. Besides these, the importance, tools and processes of business analysis;
the job analyst's task, the value it gives to the projects; what their business
intelligence does, their components and their applications are touched upon.
This study aims to explain business analysis, the business analyst and the
business intelligence's prominence in business life and the ease that these
techniques provide when applied in business life.

References

  • [1] Akyol, A. (2001). İşlerin Yeniden Tasarlanmasında İş Analizlerinin Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi SBE.[2] Alpugan, O., Demir, H. ve Üner, N. (1993). İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, Beta Basım, No.393.[3] Angela, W. “Seven Habits of Highly Effective Business Analysts”, Web, http://www.batimes.com/angela-wick/seven-habits-of-highly-effective-business-analysts.html.[4] Balaban, Ö. (2013). Sakarya Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Dersi,http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/66221/30187/iş_analizi.pdf[5] BA-WORKS, Web, https://ba-works.com/blog/[6] Bingöl, D. (1998). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım, 4. Baskı.[7] Caretta Creative Business Solutions, https://www.caretta.net, 2017[8] Çelikten, M. (2001). Neden İş Analizi Yapılmalı?, Erciyes Ünv. SBE Dergisi Sayı: 18, 2005/1, s: 127-135.[9] Çetin, C. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayın.[10] Eren, E. (2011). Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınları, İstanbul.[11] Erigüç, G. ve Ergin, G. (2003). Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçerken İş Analizi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:6, Sayı:1.[12] https://emreinanckarakas.wordpress.com/?s=i%C5%9F+analizi [13] Gündüz, D., “İş Zekası”, Blog, Web, http://deryagunduz.com.[14] GNA, “İş Zekası”, Web, http://gna.com.tr/is-zekasi.[15] IIBA-International Institute Of Business Analysis, Business Analysis Body Of Knowledge Guide.[16] INTELLIUM, “Kurumsal Performans Yönetimi”, Web,http://tr.intellium.com.tr/kurumsal-performans-yonetimi/.[17] KODDIT, “İş Zekası”, Web, https://blog.koddit.com/is-zekasi.[18] Kozak, M.A. (2003). İş Analizinin Yönetim Yaklaşımları İçindeki Önemi,http://www.ISGUC.ORG.[19] Loshin, D. (2003). Getting Onboard with Emerging IT, Business Intelligence: The Savvy Manager’s Guide, ISBN-10: 1558609164, 100-120.[20] Microsoft Corporation, Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft Sql Server 2012, Microsoft Corporation, Product Number: 20467B.[21] PEM360, “Business Analysis”, Web,https://www.pem360.com/blog/BusinessAnalysis.[22] Pazarçeviren, S., Zor, Ü. ve Gürbüz, F. (2015). İş Zekâsı: Kavramsal Çerçeve, Bileşenler ve İşleyiş, Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Yıl:3, Cilt:3, Sayı:1.[23] Sabuncuoğlu, Z. (1997). Personel Yönetimi, Uludağ Üniversitesi İİBF, No.8.[24] Şeker, Ş. E. (2013). İş Zekası ve Veri Madenciliği, Cinius Yayınları, ISBN 6051276717.[25] Şeker, Ş. E. (2016). İş Zekası, YBS Ansiklopedi, v.3, is.1.[26] Unutkan, G. A. (1995) İş Analizlerinin Personel Eğitimindeki Yeri ve Önemi,M.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt xi, Sayı, 1-2, ss. 207-227. [27] Veri Ambarı ve İş Zekası Yapısal Teorisi,http://www.cevizbilgi.com.tr/veri-ambari-ve-zekasi-yapisal-teorisi[28] Yıldız, G. (1989). İşletmelerde İşgören Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi Ders Kitapları, No.72.[29] Yüksel, Ö. (1998). İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi.
There are 1 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Kevser Köklü 0000-0002-8609-8787

Publication Date July 30, 2018
Submission Date February 24, 2018
Acceptance Date July 25, 2018
Published in Issue Year 2018 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA Köklü, K. (2018). İş Analizi, İş Analistliği ve İş Zekası. Lectio Socialis, 2(2), 121-142.

Lectio Socialis is a prestigious, international, and peer-reviewed journal that aims to provide a platform for scholars and researchers to share their work and ideas on policy-relevant topics related to social sciences. The journal welcomes high-quality articles from a wide range of disciplines, including economics, political science, public administration, business administration, international relations, urban planning, sociology, psychology, history, jurisprudence, and philosophy. The primary objective of Lectio Socialis is to maintain a vibrant, independent, and unbiased environment for scholars and researchers from different parts of the world to present their research, exchange ideas, and contribute to the advancement of knowledge in their respective fields.

Creative Commons License
Lectio Socialis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.