Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

İş Analizi, İş Analistliği ve İş Zekası

Year 2018, Volume 2, Issue 2, 121 - 142, 30.07.2018

Abstract

Türkiye’de 2000’li yıllara kadar sadece programlarla, kurslarla liyakat sahibi olunabilen aktüer veya aktüeryalık, yüksek kazançlı gelecek vadeden meslek dallarından biriydi. Öyle ihtiyaç hasıl oldu ki, üniversitelerde 4 yıllık bölüm olarak açılmak zorunda kalındı ve dahası yüksek lisans, doktora programları da açıldı. Şimdi de üniversitelerde bölüm veya anabilim dalı olarak açılması gereken bir meslek dalı daha ortaya çıktı: ‘İş Analistliği’. Bu çalışmada, iş analizinin ne olduğu, iş analistinin ne yaptığı ve iş zekası kavramları incelenmiştir. Bunların yanında iş analizinin önemine, araçlarına ve süreçlerine; iş analistinin görevine, projelere sağladığı değere; iş zekasının ne işe yaradığına, bileşenlerine ve uygulamalarına değinilmiştir. Bu çalışmada; iş analizinin, iş analistinin ve iş zekasının iş hayatındaki önemi ve bu tekniklerin iş hayatında düzgün uygulandığında sağladığı kolaylıkların verilmesi amaçlanmıştır.

References

  • [1] Akyol, A. (2001). İşlerin Yeniden Tasarlanmasında İş Analizlerinin Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi SBE.[2] Alpugan, O., Demir, H. ve Üner, N. (1993). İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, Beta Basım, No.393.[3] Angela, W. “Seven Habits of Highly Effective Business Analysts”, Web, http://www.batimes.com/angela-wick/seven-habits-of-highly-effective-business-analysts.html.[4] Balaban, Ö. (2013). Sakarya Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Dersi,http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/66221/30187/iş_analizi.pdf[5] BA-WORKS, Web, https://ba-works.com/blog/[6] Bingöl, D. (1998). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım, 4. Baskı.[7] Caretta Creative Business Solutions, https://www.caretta.net, 2017[8] Çelikten, M. (2001). Neden İş Analizi Yapılmalı?, Erciyes Ünv. SBE Dergisi Sayı: 18, 2005/1, s: 127-135.[9] Çetin, C. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayın.[10] Eren, E. (2011). Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınları, İstanbul.[11] Erigüç, G. ve Ergin, G. (2003). Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçerken İş Analizi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:6, Sayı:1.[12] https://emreinanckarakas.wordpress.com/?s=i%C5%9F+analizi [13] Gündüz, D., “İş Zekası”, Blog, Web, http://deryagunduz.com.[14] GNA, “İş Zekası”, Web, http://gna.com.tr/is-zekasi.[15] IIBA-International Institute Of Business Analysis, Business Analysis Body Of Knowledge Guide.[16] INTELLIUM, “Kurumsal Performans Yönetimi”, Web,http://tr.intellium.com.tr/kurumsal-performans-yonetimi/.[17] KODDIT, “İş Zekası”, Web, https://blog.koddit.com/is-zekasi.[18] Kozak, M.A. (2003). İş Analizinin Yönetim Yaklaşımları İçindeki Önemi,http://www.ISGUC.ORG.[19] Loshin, D. (2003). Getting Onboard with Emerging IT, Business Intelligence: The Savvy Manager’s Guide, ISBN-10: 1558609164, 100-120.[20] Microsoft Corporation, Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft Sql Server 2012, Microsoft Corporation, Product Number: 20467B.[21] PEM360, “Business Analysis”, Web,https://www.pem360.com/blog/BusinessAnalysis.[22] Pazarçeviren, S., Zor, Ü. ve Gürbüz, F. (2015). İş Zekâsı: Kavramsal Çerçeve, Bileşenler ve İşleyiş, Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Yıl:3, Cilt:3, Sayı:1.[23] Sabuncuoğlu, Z. (1997). Personel Yönetimi, Uludağ Üniversitesi İİBF, No.8.[24] Şeker, Ş. E. (2013). İş Zekası ve Veri Madenciliği, Cinius Yayınları, ISBN 6051276717.[25] Şeker, Ş. E. (2016). İş Zekası, YBS Ansiklopedi, v.3, is.1.[26] Unutkan, G. A. (1995) İş Analizlerinin Personel Eğitimindeki Yeri ve Önemi,M.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt xi, Sayı, 1-2, ss. 207-227. [27] Veri Ambarı ve İş Zekası Yapısal Teorisi,http://www.cevizbilgi.com.tr/veri-ambari-ve-zekasi-yapisal-teorisi[28] Yıldız, G. (1989). İşletmelerde İşgören Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi Ders Kitapları, No.72.[29] Yüksel, Ö. (1998). İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi.

Business Analysis, Business Analyst and Business Intelligence

Year 2018, Volume 2, Issue 2, 121 - 142, 30.07.2018

Abstract

Actuer or actuarialism who can only have obtained with the programs, courses until 2000, was one of the professions in the high-profit future in Turkey. It was such a need that it had to be opened as a 4-year department in universities and moreover master and doctoral programs were opened. Now a department or sub-department in universities has emerged, namely ‘Business Analysis’. This study examines what business analysis is, what business analysts do, and business intelligence concepts. Besides these, the importance, tools and processes of business analysis; the job analyst's task, the value it gives to the projects; what their business intelligence does, their components and their applications are touched upon. This study aims to explain business analysis, the business analyst and the business intelligence's prominence in business life and the ease that these techniques provide when applied in business life.

References

  • [1] Akyol, A. (2001). İşlerin Yeniden Tasarlanmasında İş Analizlerinin Rolü, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi SBE.[2] Alpugan, O., Demir, H. ve Üner, N. (1993). İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, Beta Basım, No.393.[3] Angela, W. “Seven Habits of Highly Effective Business Analysts”, Web, http://www.batimes.com/angela-wick/seven-habits-of-highly-effective-business-analysts.html.[4] Balaban, Ö. (2013). Sakarya Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Dersi,http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/66221/30187/iş_analizi.pdf[5] BA-WORKS, Web, https://ba-works.com/blog/[6] Bingöl, D. (1998). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım, 4. Baskı.[7] Caretta Creative Business Solutions, https://www.caretta.net, 2017[8] Çelikten, M. (2001). Neden İş Analizi Yapılmalı?, Erciyes Ünv. SBE Dergisi Sayı: 18, 2005/1, s: 127-135.[9] Çetin, C. (2013). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayın.[10] Eren, E. (2011). Yönetim ve Organizasyon, Beta Yayınları, İstanbul.[11] Erigüç, G. ve Ergin, G. (2003). Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçerken İş Analizi, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:6, Sayı:1.[12] https://emreinanckarakas.wordpress.com/?s=i%C5%9F+analizi [13] Gündüz, D., “İş Zekası”, Blog, Web, http://deryagunduz.com.[14] GNA, “İş Zekası”, Web, http://gna.com.tr/is-zekasi.[15] IIBA-International Institute Of Business Analysis, Business Analysis Body Of Knowledge Guide.[16] INTELLIUM, “Kurumsal Performans Yönetimi”, Web,http://tr.intellium.com.tr/kurumsal-performans-yonetimi/.[17] KODDIT, “İş Zekası”, Web, https://blog.koddit.com/is-zekasi.[18] Kozak, M.A. (2003). İş Analizinin Yönetim Yaklaşımları İçindeki Önemi,http://www.ISGUC.ORG.[19] Loshin, D. (2003). Getting Onboard with Emerging IT, Business Intelligence: The Savvy Manager’s Guide, ISBN-10: 1558609164, 100-120.[20] Microsoft Corporation, Designing Business Intelligence Solutions with Microsoft Sql Server 2012, Microsoft Corporation, Product Number: 20467B.[21] PEM360, “Business Analysis”, Web,https://www.pem360.com/blog/BusinessAnalysis.[22] Pazarçeviren, S., Zor, Ü. ve Gürbüz, F. (2015). İş Zekâsı: Kavramsal Çerçeve, Bileşenler ve İşleyiş, Siyaset Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Yıl:3, Cilt:3, Sayı:1.[23] Sabuncuoğlu, Z. (1997). Personel Yönetimi, Uludağ Üniversitesi İİBF, No.8.[24] Şeker, Ş. E. (2013). İş Zekası ve Veri Madenciliği, Cinius Yayınları, ISBN 6051276717.[25] Şeker, Ş. E. (2016). İş Zekası, YBS Ansiklopedi, v.3, is.1.[26] Unutkan, G. A. (1995) İş Analizlerinin Personel Eğitimindeki Yeri ve Önemi,M.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt xi, Sayı, 1-2, ss. 207-227. [27] Veri Ambarı ve İş Zekası Yapısal Teorisi,http://www.cevizbilgi.com.tr/veri-ambari-ve-zekasi-yapisal-teorisi[28] Yıldız, G. (1989). İşletmelerde İşgören Yönetimi, İstanbul Teknik Üniversitesi Ders Kitapları, No.72.[29] Yüksel, Ö. (1998). İnsan Kaynakları Yönetimi, Gazi Kitabevi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Kevser KÖKLÜ> (Primary Author)
Yildiz Technical University, Faculty of Chemical and Metallurgical Engineering, Department of Mathematical Engineering
0000-0002-8609-8787
Türkiye

Publication Date July 30, 2018
Submission Date February 24, 2018
Acceptance Date July 25, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 2, Issue 2

Cite

APA Köklü, K. (2018). İş Analizi, İş Analistliği ve İş Zekası . Lectio Socialis , 2 (2) , 121-142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/lectio/issue/38656/398318

Lectio Socialis is an international peer-reviewed journal on social sciences, humanities and arts. The journal welcomes articles mainly from the disciplines of economics; political science; public administration; business administration; international relations; urban planning; sociology; psychology; linguistics; literature; history; jurisprudence; philosophy; archaeology; anthropology; comparative religion; ethics; the history, criticism and theory of the arts.

The major objective of Lectio Socialis is to maintain a vibrant and independent environment for scholars and researchers from different regions of the globe.


Creative Commons License
Lectio Socialis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.