Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Adoption of the Latin Alphabet in Turkey and its Reflections on the Romania Newspaper

Year 2019, Volume 3, Issue 1, 77 - 86, 30.01.2019

Abstract

The Turks living in the Dobruca region of Romania took part in the press with the Turkish newspapers published in the late 19th century. One of the newspapers published here was published under the name of Romania and was given.information about the Turks living in the region. Among the topics in the newspaper Romania, draws attention approaches related to the adoption of the Latin alphabet in Turkey. The adoption of the Latin alphabet in Turkey, Turks living in Dobruca assessments are available on how to impress. In the news published in the Romanian newspaper, it is emphasized that the Turks of Dobruca should use Latin alphabet. In this article, in Turkey, the admissions process of the Latin alphabet and reflections on the subject in the Romanian newspaper will be evaluated.

References

 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, Fon Kodu: 30-18-1-1, Yer No: Kutu: 29, Gömlek: 32, Sıra: 20, 23. 5. 1928.
 • Romanya, 15 Teşrin-i Evvel 1928, Sayı 518.
 • Romanya, 7 Kanun-i Evvel 1929, Sayı 549.
 • “Latin Hurufatı”, Romanya, 13 Ağustos 1928, Sayı 509.
 • “Latin Harfleri Münasebetiyle”, Romanya, 23 Temmuz 1928, Sayı 507.
 • “Yeni Türk Harfleri Hakkında”, Romanya, 25 Teşrin-i Sani 1929, Sayı 547.
 • FAZIL, Müstecib H., “Yeni Türk Harflerini Kabul Etmeliyiz”, Romanya, 20 Ağustos 1928, Sayı 510.
 • ISMAİL, Nilghiun, (2015), “Kırım - Romanya Kırım Tatar Topluluğu”, Yeni Türkiye, 81, ss.487-493.
 • KARPAT, Kemal, (1994),“ Dobruca”, İslam Ansiklopedisi, C.9, ss.482-486.
 • ÖNAL, Mehmet Naci, (1994), “Romanya Türklerine Bakış”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.93, S. 93, Aralık, ss.177-190.
 • ÜLKÜSAL, Müstecib, (1987), Dobruca ve Türkler, Ankara, TKAE Yayınları.

Türkiye’de Latin Harflerinin Kabulünün Romanya Gazetesine Yansımaları

Year 2019, Volume 3, Issue 1, 77 - 86, 30.01.2019

Abstract

Romanya’nın Dobruca bölgesinde yaşayan Türkler, XIX. yy sonlarında çıkardıkları Türkçe gazetelerle basın hayatında yer almışlardır. Burada yayımlanan gazetelerden biri de Romanya ismi ile çıkarılmış olup,  bölgede yaşayan Türklere dair bilgilere yer verilmiştir.  Romanya Gazetesi’nde yer alan konular arasında, Türkiye’de Latin harflerinin kabulü ile ilgili yaklaşımlar dikkat çekmektedir. Türkiye’de Latin harflerinin kabulünün, Dobruca’da yaşayan Türkleri nasıl etkileyeceğine dair değerlendirmeler mevcuttur. Romanya Gazetesi’nde yer verilen haberlerde Latin harflerini Dobruca Türklerinin de kullanması gereği üzerinde durulmaktadır.  Bu makalede Türkiye’de Latin harflerinin kabul süreci ve konu ile ilgili olarak Romanya Gazetesi’ne yansımaları değerlendirilecektir.

References

 • T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri, Fon Kodu: 30-18-1-1, Yer No: Kutu: 29, Gömlek: 32, Sıra: 20, 23. 5. 1928.
 • Romanya, 15 Teşrin-i Evvel 1928, Sayı 518.
 • Romanya, 7 Kanun-i Evvel 1929, Sayı 549.
 • “Latin Hurufatı”, Romanya, 13 Ağustos 1928, Sayı 509.
 • “Latin Harfleri Münasebetiyle”, Romanya, 23 Temmuz 1928, Sayı 507.
 • “Yeni Türk Harfleri Hakkında”, Romanya, 25 Teşrin-i Sani 1929, Sayı 547.
 • FAZIL, Müstecib H., “Yeni Türk Harflerini Kabul Etmeliyiz”, Romanya, 20 Ağustos 1928, Sayı 510.
 • ISMAİL, Nilghiun, (2015), “Kırım - Romanya Kırım Tatar Topluluğu”, Yeni Türkiye, 81, ss.487-493.
 • KARPAT, Kemal, (1994),“ Dobruca”, İslam Ansiklopedisi, C.9, ss.482-486.
 • ÖNAL, Mehmet Naci, (1994), “Romanya Türklerine Bakış”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.93, S. 93, Aralık, ss.177-190.
 • ÜLKÜSAL, Müstecib, (1987), Dobruca ve Türkler, Ankara, TKAE Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Nilgün Nurhan KARA> (Primary Author)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ
0000-0001-6168-5996
Türkiye

Publication Date January 30, 2019
Submission Date January 22, 2019
Acceptance Date January 29, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 3, Issue 1

Cite

APA Kara, N. N. (2019). Türkiye’de Latin Harflerinin Kabulünün Romanya Gazetesine Yansımaları . Lectio Socialis , 3 (1) , 77-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/lectio/issue/42952/516346

Lectio Socialis is an international peer-reviewed journal on social sciences, humanities and arts. The journal welcomes articles mainly from the disciplines of economics; political science; public administration; business administration; international relations; urban planning; sociology; psychology; linguistics; literature; history; jurisprudence; philosophy; archaeology; anthropology; comparative religion; ethics; the history, criticism and theory of the arts.

The major objective of Lectio Socialis is to maintain a vibrant and independent environment for scholars and researchers from different regions of the globe.


Creative Commons License
Lectio Socialis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.