Research Article
BibTex RIS Cite

The Effects of Hellenic, Late Roman, Early Byzantine Shoes on The History of Fashion

Year 2019, Volume: 3 Issue: 2, 87 - 100, 31.07.2019

Abstract

All along the history of humanity, shoes
have been part of our agenda as an important element of dress and finery as
well as a means of protection from natural conditions and covering. Shoes not
only have protected mankind’s feet but in time been the main indicator of certain
factors such as social status, nationality, profession and rank. Although in
different regions shoes were found to date back to 8000 years before written
history, the beginning of the history of shoes is accepted as the Hellenic
civilisation. Antique civilisations influenced each other because of commercial
reasons or warfare. During the period of the Roman Empire a serious study of
shoe fashion can be observed. Although the Byzantian Empire remained faithful
to its Roman heritage in terms of classic shoes, emperors, administrators and
the nobility favored the use of bejewelled shoes. Beginning with Antique Egypt,
all the shoe models that were tried were a source of inspiration in different
periods. Especially in Europe, in period of decades, shoe fashion showed
important changes. In every country, especially the king, the queen and the
nobility were considered fashion icons. Even certain styles were named after a
specific king or queen. In today’s fashion, some details we come across in the
historical shoe styles are repeated with some form changes applied. 
In the study, Late Roman-Early Byzantine
shoe models will be compared with shoe examples of the Middle Ages and Modern
Ages. Based on chosen styles, interaction with contemporary fashion will be evaluated,
and the similarities will be emphasized.

References

 • Bonfante, L. (1986). Etruscan Life and Afterlife: A Handbook of Etruscan Studies.Detroit: Wayne State University Press.
 • Bakır, A. (2005). Ortaçağ ve İslam Dünyası’nda Tekstil Sanayi, Giyim-Kuşam ve Moda.Ankara: Bizim Büro.
 • Boucher, F. (1988). A History of Costume in the West.London: Thames & Hudson.
 • Carioli, F. (2016). Le Calzature: un viaggio tra tradizione e tecnologia con un repertorio terminografico Italiano-Cinese.Venezia: Universita Ca’Foscari.
 • Cleland , L.,Davies , G. veLlewellyn-Jones, L. (2007). Greek and Roman Dress From A to Z.London & New York: Routledge
 • Condra, J. (2008). The Greenwood Encyclopedia Of Clothing Through World History(Cilt 3). London: Greenwood.
 • Çelik, N. (2010). Anadolu’nun Geleneksel Ayakkabı Formlarından Günümüz Tasarım Anlayışına Ayakkabı Kültürü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı Tekstil ve Moda Tasarımı Programı.
 • Dawson, T. ve Sumner, G. (2015). By the Emperor’s Hand: Military Dress and Court Regalia in the Later Romano-Byzantine Empire.Yorkshire: Frontline Books.
 • Erik, T. (2005). Anatomical Evidence For The Antiquity ofHuman Footwear Use: Tianyuan and Sunghir. Journal of Archaeological Science, 1-6.
 • Houston, M. G. (2003). Ancient Greek, Roman & Byzantine Costume.New York: Dover Publications.
 • İmre, M. H. (2016). Tarihsel Gelişim İçerisinde İnsan, Moda, Ayakkabı İlişkisi. International Journal of Cultural and Social Studies, 2(1), 189-204.
 • Joseph, d. T. (2005). Tourneford Seyahatnamesi(Cilt 1). (S. Yerasimos, Dü., & A. Berktay, Çev.) İstanbul.
 • Kazdhan, A. (1991). The Oxford Dictionary of Byzantium Prepared at Dumbarton Oaks Volume 1 .New York & Oxford: Oxford University Press.
 • Kılıç, Ş. (2004). Orta ve Geç Bizans Dönemi Giysileri (9.-14. Yüzyıllar). Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Komnena, A. (1996). Alexiad Malazgirt'in Sonrası İmparator Alexios Komnenos Döneminin Tarihi Malazgirt'in Sonrası.(B. Umar, Çev.) İstanbul: İnkilap Kitabevi.
 • Larissa Bonfante. (2003). Etruscan Dress.Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press.
 • Mancini, G., İmre, L. veCarlo, F. (tarih yok). Treccani Istituto-Calzatura.12 25, 2017 tarihinde Enciclopedia Italiana 1930: http://www.treccani.it/enciclopeda/calzatura_%28 Enciclopedia_Italiana%29/ adresinden erişildi.
 • Millingen, A. V. (1899). Byzantine Constantinople The Walls of The City and Adjoining Historical Sites Constantinople.London: J. Murray.
 • Özel, S. (2015). XVII. XVIII. ve XIX Yüzyıl Osmanlı Dönemi Deri Ürünlerinde Kullanılan Motifler. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Eğitimi Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Pendergast, S. ve Pendergast , T. (2004). Fashion-Costume and Culture.(S. Hermsen, Dü.) United States of America: UXL Thomson-Gale
 • Renato, M. (2016). La Storia dela Scarpa, Passo Passo. http://www.artimondo.it/magazine/la_storia_della_scarpa_passo_passo/ adresinden 21.12.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Şarlak, E. ve Özer, F. (2002). Post-Bizans Döneminde İstanbul’da İkona Üreten Ressamlar ve Üslup Özellikleri. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 59-68.
 • Turan, N. S. (2005). 16. Yüzyıldan 19. Yüzyıl Sonuna Dek Osmanlı Devletinde Gayrı Müslimlerin Kılık Kıyafetlerine Dair Düzenlemeler. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 60(4), 239-267.
 • Yıldırım, Ü. (2009). Antik Dönemde Kadın ve Süslenme. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir : Dokuz Eylül Üniversitesi.

Helen, Roma ve Bizans Ayakkabılarının Moda Tarihi Üzerindeki Etkileri

Year 2019, Volume: 3 Issue: 2, 87 - 100, 31.07.2019

Abstract

Ayakkabı insanlık tarihi ile birlikte
doğa koşullarından korunmak ve örtünmek amacı ile giyim kuşamın önemli bir
parçası olarak gündemimize girerek; insanoğlunun ayaklarını korumakla kalmamış,
zaman içinde, toplumsal statü, milliyet, meslek, rütbe gibi birçok konumun ana
göstergesi olmuştur. Farklı bölgelerde yazılı tarih öncesi 8.000 yıl öncesine
tarihlenen ayakkabıların, arkeolojik kazılarda elde edilmesine rağmen; ayakkabı
modasının başlangıcı olarak Antik Grek uygarlığı kabul edilmektedir. Antik
medeniyetler gerek ticari gerekse savaş ilişkilerinden ötürü giysi ve yaşam
biçimi konusunda birbirlerinden etkilenmişlerdir. Roma İmparatorluğu Dönemi’nde
gerçek bir ayakkabı modası çalışması izlenmektedir. Bizans İmparatorluğu klasik
ayakkabılar konusunda, Roma’nın mirasına sadık kalmış olsa da; imparatorlar, yönetim
kadroları ve varsıl kesimde mücevherli ayakkabılar kullanımına önem vermiştir. 
Antik Mısır’dan başlayarak, denenmiş tüm
ayakkabı modelleri, farklı dönemlerde esin kaynağı olmuştur. Özellikle Avrupa’da,
yaklaşık on yıllık zaman dilimlerinde ayakkabı modaları önemli değişiklikler
göstermiştir. Her ülkede özellikle kral, kraliçe ve saray çevreleri moda
ikonluğu yapmıştır. Hatta bazı modeller o kral veya kraliçenin ismi ile
anılmıştır. Günümüz modasında tarihsel süreçte kullanılan ayakkabı modellerinde
rastladığımız bazı ayrıntılar, form değişiklikleri uygulanarak
tekrarlanmaktadır. 
Çalışmada Helen, Roma, Bizans ayakkabı
modelleri; Ortaçağ ve Yakınçağ örnekleri ile karşılaştırılıcaktır. Seçilen
modeller arasından,
  günümüz modası ile
etkileşimi değerlendirilerek aralarındaki benzerlikler vurgulanacaktır.

References

 • Bonfante, L. (1986). Etruscan Life and Afterlife: A Handbook of Etruscan Studies.Detroit: Wayne State University Press.
 • Bakır, A. (2005). Ortaçağ ve İslam Dünyası’nda Tekstil Sanayi, Giyim-Kuşam ve Moda.Ankara: Bizim Büro.
 • Boucher, F. (1988). A History of Costume in the West.London: Thames & Hudson.
 • Carioli, F. (2016). Le Calzature: un viaggio tra tradizione e tecnologia con un repertorio terminografico Italiano-Cinese.Venezia: Universita Ca’Foscari.
 • Cleland , L.,Davies , G. veLlewellyn-Jones, L. (2007). Greek and Roman Dress From A to Z.London & New York: Routledge
 • Condra, J. (2008). The Greenwood Encyclopedia Of Clothing Through World History(Cilt 3). London: Greenwood.
 • Çelik, N. (2010). Anadolu’nun Geleneksel Ayakkabı Formlarından Günümüz Tasarım Anlayışına Ayakkabı Kültürü. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tekstil ve Moda Tasarımı Anasanat Dalı Tekstil ve Moda Tasarımı Programı.
 • Dawson, T. ve Sumner, G. (2015). By the Emperor’s Hand: Military Dress and Court Regalia in the Later Romano-Byzantine Empire.Yorkshire: Frontline Books.
 • Erik, T. (2005). Anatomical Evidence For The Antiquity ofHuman Footwear Use: Tianyuan and Sunghir. Journal of Archaeological Science, 1-6.
 • Houston, M. G. (2003). Ancient Greek, Roman & Byzantine Costume.New York: Dover Publications.
 • İmre, M. H. (2016). Tarihsel Gelişim İçerisinde İnsan, Moda, Ayakkabı İlişkisi. International Journal of Cultural and Social Studies, 2(1), 189-204.
 • Joseph, d. T. (2005). Tourneford Seyahatnamesi(Cilt 1). (S. Yerasimos, Dü., & A. Berktay, Çev.) İstanbul.
 • Kazdhan, A. (1991). The Oxford Dictionary of Byzantium Prepared at Dumbarton Oaks Volume 1 .New York & Oxford: Oxford University Press.
 • Kılıç, Ş. (2004). Orta ve Geç Bizans Dönemi Giysileri (9.-14. Yüzyıllar). Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
 • Komnena, A. (1996). Alexiad Malazgirt'in Sonrası İmparator Alexios Komnenos Döneminin Tarihi Malazgirt'in Sonrası.(B. Umar, Çev.) İstanbul: İnkilap Kitabevi.
 • Larissa Bonfante. (2003). Etruscan Dress.Baltimore & London: The Johns Hopkins University Press.
 • Mancini, G., İmre, L. veCarlo, F. (tarih yok). Treccani Istituto-Calzatura.12 25, 2017 tarihinde Enciclopedia Italiana 1930: http://www.treccani.it/enciclopeda/calzatura_%28 Enciclopedia_Italiana%29/ adresinden erişildi.
 • Millingen, A. V. (1899). Byzantine Constantinople The Walls of The City and Adjoining Historical Sites Constantinople.London: J. Murray.
 • Özel, S. (2015). XVII. XVIII. ve XIX Yüzyıl Osmanlı Dönemi Deri Ürünlerinde Kullanılan Motifler. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Geleneksel Türk El Sanatları Eğitimi Ana Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Pendergast, S. ve Pendergast , T. (2004). Fashion-Costume and Culture.(S. Hermsen, Dü.) United States of America: UXL Thomson-Gale
 • Renato, M. (2016). La Storia dela Scarpa, Passo Passo. http://www.artimondo.it/magazine/la_storia_della_scarpa_passo_passo/ adresinden 21.12.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Şarlak, E. ve Özer, F. (2002). Post-Bizans Döneminde İstanbul’da İkona Üreten Ressamlar ve Üslup Özellikleri. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1), 59-68.
 • Turan, N. S. (2005). 16. Yüzyıldan 19. Yüzyıl Sonuna Dek Osmanlı Devletinde Gayrı Müslimlerin Kılık Kıyafetlerine Dair Düzenlemeler. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 60(4), 239-267.
 • Yıldırım, Ü. (2009). Antik Dönemde Kadın ve Süslenme. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Programı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İzmir : Dokuz Eylül Üniversitesi.
There are 24 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Ceyhun Berkol 0000-0002-8430-628X

Publication Date July 31, 2019
Submission Date March 26, 2019
Acceptance Date July 31, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Berkol, C. (2019). Helen, Roma ve Bizans Ayakkabılarının Moda Tarihi Üzerindeki Etkileri. Lectio Socialis, 3(2), 87-100.

Lectio Socialis is a prestigious, international, and peer-reviewed journal that aims to provide a platform for scholars and researchers to share their work and ideas on policy-relevant topics related to social sciences. The journal welcomes high-quality articles from a wide range of disciplines, including economics, political science, public administration, business administration, international relations, urban planning, sociology, psychology, history, jurisprudence, and philosophy. The primary objective of Lectio Socialis is to maintain a vibrant, independent, and unbiased environment for scholars and researchers from different parts of the world to present their research, exchange ideas, and contribute to the advancement of knowledge in their respective fields.

Creative Commons License
Lectio Socialis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.