Research Article
BibTex RIS Cite

Major Energy Companies and Turkey

Year 2019, Volume: 3 Issue: 2, 121 - 138, 31.07.2019

Abstract

In the 21st century, the need for energy resources has increased.Energy is of great importance for countries to gain social welfare and economic freedom.In this sense, Turkey is a country dependent on foreign. This is due to the lack of energy and lack of resources to meet the needs of its own energy. It is trying to meet this deficit through imports and the country's economy is in great trouble.Turkey is trying to create a variety of projects in order to close this gap.This article identifies sources of energy and energy-dick in the Middle East, global source of power for these energy resources of Central Asia and Turkey will be set forth struggle with major energy com-panies.Turkey has developed projects that create and besides, bilateral relations with neighboring countries and Turkey will be discussed in the study.

References

 • Avcı, Ö. (2009). Türkiye-Avrupa Birliği Enerji Üretim ve Tüketiminin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi. Adana.
 • Capik, M., Çavuşoğlu, İ., & Yılmaz, A. (2012). Present Situation and Potential Role of Renewable Energy in Turkey. Renewable Energy, 1-13.
 • Canik, B., Çelik, M., & Arıgün, Z. (2000). Jeotermal Enerji. Ankara: A.Ü.F.F. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları.
 • Şahin, C., Doğanay, H., & Özcan , N. (2007). ürkiye Coğrafyası (Fiziki, Beşeri, Ekonomik, Jeopolitika). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • İşçan, İ. H. (2002). Küresel Değişimin Getirdiği Yeni Stratejilerle Enerji Güvenliği Sorunu ve Türkiye. Avrasya Etütleri.
 • Kaya, İ. S. (2012, Mayıs 11-12). Uluslararası Enerji Politikalarına Bir Bakış: Türkiye Örneği. Uluslararası Enerji Hukuku Sempozyumu, 285. Mersin: Çağ Üniversitesi.
 • Turgut, K. (2011). Neden Nükleer Enerji. İdarecinin Sesi, 63.
 • Oral, M., & Özdemir, Ü. (2017). Küresel Enerji Jeopolitiğinde Türkiye: Fırsatlar ve Riskler. Journal of History Culture and Art Research, 6(4), 948-959.
 • Külekçi, Ö. C. (2009). Yenilenebilir Enerji Kaynakları Arasında Jeotermal Enerjinin Yeri ve Türkiye Açısın-dan Önemi. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 1(2), 83-91.
 • Necdet, P. (2017). Enerjinin İktidarı. İstanbul: Hayy Kitap
 • Sarıkaya, S. (2009). Mikro Hes Sektör Raporu, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sektörel Analiz Raporu. Bitlis & Muş & Hakkari & Van: Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı.
 • Şahin, C., Doğanay, H., & Özcan, A. H. (2007). Türkiye Coğrafyası (Fiziki-Beşeri-Ekonomik-Jeopolitika). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • BP. (2019). Hakkımızda. https://www.bp.com/tr_tr/turkey/hakkımızda.html Erişim: 28.04.2019.
 • Coğrafya Sitesi. (2018). Türkiye’de Enerji Kaynakları. http://coğrafya.sitesi.Web.tr Erişim:14.04.2019
 • Energymag.com. (2016). Dünyanın En Büyük Enerji Şirketleri. www.energymag.com//Dünyanın-En-Büyük-Enerji-Şirketleri, Erişim: 29.04.2019
 • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı. Kömür Sektör Raporu (Linyit). www.enerji.gov.tr/yayınlar_raporlar/Sektör_raporu_TKI_2012.pdf, Erişim: 31.03.2019.
 • EPDK. (2016). Petrol Piyasası 2016 Yılı Sektor Raporu. Ankara: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu.
 • EÜAŞ. (2013). 2012 Yıllık Rapor. Ankara. http://personel.klu.edu.tr, Erişim: 31.03.2019
 • Shell. Türkiye’de Shell. www.shell.com.tr//Türkiyede-Shell, Erişim:28.04.2019 TKİ. (2013).
 • TMMOB. (2017). TPAO Genel.
 • TUREP. (2014). Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu. Ankara: TUREP.
 • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı. (2014). Integrated Energy Plannıng For Sustaınable Development.https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/42/067/42067676.pdf Erişim: 18.04.2019.

Büyük Enerji Şirketleri ve Türkiye

Year 2019, Volume: 3 Issue: 2, 121 - 138, 31.07.2019

Abstract

21. yüzyılda enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç iyice artmıştır. Ülkelerin toplumsal refahı ve ekonomik özgürlüklerini kazanmasında enerji  büyük bir öneme sahiptir. Bu anlamda Türkiye dışa bağımlı bir ülkedir.  Bunun nedeni kendi enerji üretimini ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde enerji üretememesi ve kaynak eksikliğidir. Bu açığı, ithalat yoluyla karşılamaya çalışmakta ve ülke ekonomisi büyük sorun yaşamaktadır. Türkiye, bu açığını kapatmak için çeşitli projeler oluşturmaya çalışmaktadır. Bu makalede, enerji ve enerji kaynaklarını tanımlayarak Ortadoğu, Orta Asya ve Türkiye’nin enerji kaynaklarından bu kaynaklar için küresel güçler ve büyük enerji şirketleri ile verdiği mücadele ortaya konacaktır. Türkiye’nin oluşturduğu ve geliştirdiği projeler yanında, komşu ülkeler ile olan ikili ilişkileri ve Türkiye içinde yapılan çalışmalara değinilecektir.

References

 • Avcı, Ö. (2009). Türkiye-Avrupa Birliği Enerji Üretim ve Tüketiminin Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,Yüksek Lisans Tezi. Adana.
 • Capik, M., Çavuşoğlu, İ., & Yılmaz, A. (2012). Present Situation and Potential Role of Renewable Energy in Turkey. Renewable Energy, 1-13.
 • Canik, B., Çelik, M., & Arıgün, Z. (2000). Jeotermal Enerji. Ankara: A.Ü.F.F. Döner Sermaye İşletmesi Yayınları.
 • Şahin, C., Doğanay, H., & Özcan , N. (2007). ürkiye Coğrafyası (Fiziki, Beşeri, Ekonomik, Jeopolitika). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • İşçan, İ. H. (2002). Küresel Değişimin Getirdiği Yeni Stratejilerle Enerji Güvenliği Sorunu ve Türkiye. Avrasya Etütleri.
 • Kaya, İ. S. (2012, Mayıs 11-12). Uluslararası Enerji Politikalarına Bir Bakış: Türkiye Örneği. Uluslararası Enerji Hukuku Sempozyumu, 285. Mersin: Çağ Üniversitesi.
 • Turgut, K. (2011). Neden Nükleer Enerji. İdarecinin Sesi, 63.
 • Oral, M., & Özdemir, Ü. (2017). Küresel Enerji Jeopolitiğinde Türkiye: Fırsatlar ve Riskler. Journal of History Culture and Art Research, 6(4), 948-959.
 • Külekçi, Ö. C. (2009). Yenilenebilir Enerji Kaynakları Arasında Jeotermal Enerjinin Yeri ve Türkiye Açısın-dan Önemi. Ankara Üniversitesi Çevre Bilimleri Dergisi, 1(2), 83-91.
 • Necdet, P. (2017). Enerjinin İktidarı. İstanbul: Hayy Kitap
 • Sarıkaya, S. (2009). Mikro Hes Sektör Raporu, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sektörel Analiz Raporu. Bitlis & Muş & Hakkari & Van: Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı.
 • Şahin, C., Doğanay, H., & Özcan, A. H. (2007). Türkiye Coğrafyası (Fiziki-Beşeri-Ekonomik-Jeopolitika). Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık.
 • BP. (2019). Hakkımızda. https://www.bp.com/tr_tr/turkey/hakkımızda.html Erişim: 28.04.2019.
 • Coğrafya Sitesi. (2018). Türkiye’de Enerji Kaynakları. http://coğrafya.sitesi.Web.tr Erişim:14.04.2019
 • Energymag.com. (2016). Dünyanın En Büyük Enerji Şirketleri. www.energymag.com//Dünyanın-En-Büyük-Enerji-Şirketleri, Erişim: 29.04.2019
 • Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı. Kömür Sektör Raporu (Linyit). www.enerji.gov.tr/yayınlar_raporlar/Sektör_raporu_TKI_2012.pdf, Erişim: 31.03.2019.
 • EPDK. (2016). Petrol Piyasası 2016 Yılı Sektor Raporu. Ankara: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu.
 • EÜAŞ. (2013). 2012 Yıllık Rapor. Ankara. http://personel.klu.edu.tr, Erişim: 31.03.2019
 • Shell. Türkiye’de Shell. www.shell.com.tr//Türkiyede-Shell, Erişim:28.04.2019 TKİ. (2013).
 • TMMOB. (2017). TPAO Genel.
 • TUREP. (2014). Türkiye Rüzgar Enerjisi İstatistik Raporu. Ankara: TUREP.
 • Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı. (2014). Integrated Energy Plannıng For Sustaınable Development.https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/42/067/42067676.pdf Erişim: 18.04.2019.
There are 22 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Articles
Authors

Muzaffer Ertürk 0000-0002-1968-9210

Publication Date July 31, 2019
Submission Date June 23, 2019
Acceptance Date July 23, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Ertürk, M. (2019). Büyük Enerji Şirketleri ve Türkiye. Lectio Socialis, 3(2), 121-138.

Lectio Socialis is a prestigious, international, and peer-reviewed journal that aims to provide a platform for scholars and researchers to share their work and ideas on policy-relevant topics related to social sciences. The journal welcomes high-quality articles from a wide range of disciplines, including economics, political science, public administration, business administration, international relations, urban planning, sociology, psychology, history, jurisprudence, and philosophy. The primary objective of Lectio Socialis is to maintain a vibrant, independent, and unbiased environment for scholars and researchers from different parts of the world to present their research, exchange ideas, and contribute to the advancement of knowledge in their respective fields.

Creative Commons License
Lectio Socialis is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.