Dissertation
PDF BibTex RIS Cite

Sigortacılık ve Türkiye'de Sigorta Sektörünün Durumu

Year 2019, Volume: 24 Issue: 94, 107 - 125, 28.06.2019

Abstract

    Sigorta kelimesi güvence anlamına gelmektedir. Türkçeye Batı dillerinden geçen kelime, evrilerek en son halini almıştır.  Kavram olarak bakıldığında ise sigorta insan yaşamında meydana gelecek ve gelmesi muhtemel olan risklerin yaratacağı maddi zararların karşılanmasını amaç edinmiş bir finansal hizmet olarak tanımlanabilir. Söz konusu finansal hizmet bizzat bu hizmeti vermek amacıyla kurulmuş olan ve kâr amacı güden özel firmalar tarafından yürütülür. Modern sigortacılık Batı dünyasında son hâlini almış olsa da kökleri çok eskiye gitmektedir. En bilinen ve ilk sigorta örnekleri deniz yoluyla taşınan malların zarara uğramasına karşın yapılmış olan uygulamadır. Bu uygulamanın kökleri 1200’lü yıllara kadar dayanmaktadır. Sigortacılık insanların günlük hayatlarında karşı karşıya olduğu riskleri konu alır. Bu riskler, genellikle benzer olduğundan, çeşitli sınıflandırmalar yapılmasına imkân vermektedir. Bu açıdan bakıldığında sigorta,  kâr amacı gütmeyen sosyal güvenlik sigortası ve kâr amacı güden şirketler tarafından sunulan özel sigorta hizmetleri olarak sınıflandırılabilir. Özel sigorta hizmeti sunmak için kurulan şirketler hem kendi çıkarlarını gözetir hem de müşterilerinin zararlarını karşılamayı taahhüt ederler. Bu şekilde, sigorta sektörünün hem bireysel faydalarının hem de ülke ekonomisini güçlendirici yönlerinin olduğu görülmektedir. Gelişmiş Batı ülkelerinde sigorta olgusu yerleşmiş ve ekonominin önemli bir parçası durumuna gelmiş iken Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde sigorta sektörü nispeten daha geri kalmıştır ve çeşitli kültürel, sosyal ve siyasal sorunlarla mücadele etmektedir.

References

 • Aktepe, E. Genel İşletme. Ankara: Nobel Yayıncılık. 2016.
 • Baştürk, F. H., Çakmak, D., & Demirtaş, B. Sigortacılığa Giriş. İstanbul: Seçkin Yayıncılık. 2017.
 • Bernstein, P. L. Tanrılara Karşı Riskin Olağanüstü Traihi. İstanbul: Scala Yayıncılık. ty.
 • Duygulu, E., & Pehlivan, P. Sigorta İşletmeciliği. Ankara: Detay Yayıncılık. 2017.
 • Güvel, E. A., & Güvel, A. Ö. Sigortacılık. İstanbul: Seçkin Yayıncılık. 2018.
 • Kahya, F. Osmanlı Devleti'nde Sigortacılık. İstanbul: Libra Yayınları. 2010.
 • Karaman, D. "Sigorta ve Risk Kavramları". F. Kaya içinde, Sigortacılık. İstanbul: Beta Yayıncılık. 2017.
 • Kaya, F., & Kaya, M. Sigorta ve Sigortacılık. İstanbul: Beta Yayıncılık. 2017.
 • Orhaner, E. Sigortacılık. Ankara: Siyasal Kitabevi. 2013.
 • Seyidoğlu, H. Ekonomik Terimler: Ansiklopedik Sözlük. İstanbul: Kuriş Matbaacılık. 1999.
 • Uygun, D. Sigortacılık: Özel Sigorta ve Sosyal Sigorta. İstanbul: Umut Dağıtım Yayınları. 2018.

Year 2019, Volume: 24 Issue: 94, 107 - 125, 28.06.2019

Abstract

References

 • Aktepe, E. Genel İşletme. Ankara: Nobel Yayıncılık. 2016.
 • Baştürk, F. H., Çakmak, D., & Demirtaş, B. Sigortacılığa Giriş. İstanbul: Seçkin Yayıncılık. 2017.
 • Bernstein, P. L. Tanrılara Karşı Riskin Olağanüstü Traihi. İstanbul: Scala Yayıncılık. ty.
 • Duygulu, E., & Pehlivan, P. Sigorta İşletmeciliği. Ankara: Detay Yayıncılık. 2017.
 • Güvel, E. A., & Güvel, A. Ö. Sigortacılık. İstanbul: Seçkin Yayıncılık. 2018.
 • Kahya, F. Osmanlı Devleti'nde Sigortacılık. İstanbul: Libra Yayınları. 2010.
 • Karaman, D. "Sigorta ve Risk Kavramları". F. Kaya içinde, Sigortacılık. İstanbul: Beta Yayıncılık. 2017.
 • Kaya, F., & Kaya, M. Sigorta ve Sigortacılık. İstanbul: Beta Yayıncılık. 2017.
 • Orhaner, E. Sigortacılık. Ankara: Siyasal Kitabevi. 2013.
 • Seyidoğlu, H. Ekonomik Terimler: Ansiklopedik Sözlük. İstanbul: Kuriş Matbaacılık. 1999.
 • Uygun, D. Sigortacılık: Özel Sigorta ve Sosyal Sigorta. İstanbul: Umut Dağıtım Yayınları. 2018.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Business Administration
Journal Section Araştırma
Authors

Şerafettin Okan YAYLA

0000-0001-8482-1575
Türkiye

Publication Date June 28, 2019
Submission Date June 26, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 24 Issue: 94

Cite

APA Yayla, Ş. O. (2019). Sigortacılık ve Türkiye'de Sigorta Sektörünün Durumu . Liberal Düşünce Dergisi , 24 (94) , 107-125 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/liberal/issue/46837/582911