Research Article
BibTex RIS Cite

Kültürel Miras ve Müze İlişkisi: Mardin Müzesi

Year 2023, Issue: 70, 85 - 91, 21.06.2023
https://doi.org/10.5152/AUJFL.2023.22014

Abstract

Müzeler sahip olduğu güçlü rolleri ile betimlediği kültürün değerlerini açıklamaya ve aktarmaya yardımcı olurlar. Türkiye’de müzeler sürdürülebilir kültürel miras söylemleri içinde yer almaktadır. Bu açıdan müzeler, kültürel ifade biçimlerini ortaya koyan ve geçmişe özgü yorumları aktaran ayrıcalıklı kurumlardır. Müzeler, hafızanın depolanarak geçmiş ve bugün arasında köprü kurulmasını sağlayan ve gelecekle bağ kuran mekanlardır. Bunun yanı sıra ellerinde bulundurdukları otorite ile sahip olunan kültürel geçmişin gücünü kullanarak toplumların birikimlerini ve hafızalarını şekillendirmede öncül kuruluşlardır. Yirmi birinci yüzyılda COVID-19’la tanışan müzelerin kendilerini geliştirmelerinin ve bu amaçla hizmet edebilmelerinin önemli olduğu görülmüştür. Bu çalışma, müzelerin kültürel miras, birikim, hafıza, geçmiş bağlantıları üzerinde durmakta ve konuyu Mardin Müzesi özelinde değerlendirilmektedir.

References

 • Aktulum, K. (2020). Kültürel mirasın anlambilimi. Milli Folklor, 126, 5–17.
 • Ambrose, T., & Paine, C. (2006). Museum basics: The international handbook (heritage: care – preservation- management) (2. Baskı). Routledge.
 • Artun, A. (2018). Müze ve modernlik: Tarih sahneleri – sanat müzeleri I (4. Baskı). İletişim Yayınları.
 • Basu, P., & Modest, W. (2015). Museums, heritage and international development: A critical conservation. In Museum heritage and international development (pp. 1–32). Routledge Taylor & Francis Group.
 • Chen, C.-L. (2007). Museums and the shaping of cultural identities: Visitors’ recollections in local museums in twain. In Museum revolutions (pp. 173- 188). Routledge Taylor & Francis Group.
 • Chonn, S. (2004). History’s shadow: Native Americans and historical consciousness in the nineteenth century. University of Chicago Press.
 • Dillenburg, E. (2011). What, if anything, is a museum. Exhibitionist, Spring, 30, 8–13.
 • Durrans, B. (1992). Behind the scenes: Museums and selective criticism. Anthropology Today, 8(4), 11–15. [CrossRef]
 • Erdoğan, N. (2014). Mardin müzesi müze eğitim etkinlikleri. Mardin Sesi.
 • Gilbert, J. (2010). Custodians of the land: Indigenous peoples human rights and cultural integrity. In Cultural diversity, heritage and human rights (pp. 31–44). Routledge.
 • Harvey, D. C. (2001). Heritage pasts and heritage presents: Temporality, meaning and the scope of heritage studies. International Journal of Heritage Studies, 7(4), 319–338. [CrossRef]
 • Hudson, K. (1998). The museum refuses to stand still. Museum International, 50(1), 43–50. [CrossRef]
 • ICOM (2022). ICOM approves a new museum definition. https://icom.museum/en/news/icom-approves-a-new-museum-definition/. (Erişim Tarihi: 13.11.2022).
 • Johnson, P., & Thomas, B. (1995). Heritage as business. Heritage business and society. In D. T. Herbert (Ed.). Heritage, tourism and society (pp. 170–190). London Mansell.
 • Korkut, T., & Özbek, G. (2021). Mardin müzesi’nin çağdaş müzecilik anlayışı açısından değerlendirilmesi. Artuklu Akademi, 8(1), 157–184. [CrossRef]
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. Mardin müze müdürlüğü. https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44122/mardin-muze-mudurlugu.html. Erişim Tarihi: 17.09.2020.
 • Logan, W. (2005). Museums, community, identity and urban heritage. Queensland Review, 12(1), 27–35. [CrossRef]
 • McClellan, A. (2012). Museum expansion in the twenty-first century: Abu Dhabi. Journal of Curatorial Studies, 1(3), 271–293. [CrossRef]
 • Özdoğan, M. (2008). Türk arkeolojisinin sorunları ve koruma politikaları I (2. Baskı). Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Styliani, S., Fotis, L., Kostas, K., & Petros, P. (2009). Styliani, Sylaiou ve diğerleri. Journal of Cultural Heritage, 10(4), 520–528. [CrossRef]
 • Turnpenny, M. (2004). Cultural heritage, an III-defined concept? A call for joined-up policy. International Journal of Heritage Studies, 10(3), 295–307. [CrossRef]
 • Türkiye Kültür Portalı. Mardin müzesi. https://www.kulturportali.gov.tr/portal/mardinmuzesi. Erişim Tarihi: 21.01.2021.
 • UNESCO. Culture and development. http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-and-development/[CrossRef]Erişim Tarihi: 17.09.2020.
 • UNESCO. Kültür. https://www.unesco.org.tr/Pages/156/13/K%C3%BClt%C3%BCr. Erişim tarihi: 23.01.2021.
 • UNESCO (2008). Medium-term strategy for 2008–2013 (document 34 C/4). UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196 &id=p::usmarcdef_0000149999&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_5edad806-5194-48a3-8463-c d42d0ab47a5%3F_%3D149999eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000149999/PDF/149999eng.pdf#%5B%7B%22num%22%3A1 84%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C28%2C870%2Cnull%5D
 • World Commission on Culture and Development (WCCD) (1996). Our creative diversity. UNESCO Publishing.

Cultural Heritage Museum Relationship: Mardin Museum

Year 2023, Issue: 70, 85 - 91, 21.06.2023
https://doi.org/10.5152/AUJFL.2023.22014

Abstract

Museums assist, explain, and transfer the values of the culture they describe with their influential role. Museums in Turkey include sustainable cultural heritage discourses. In this respect, museums are preferential institutions that reveal forms of cultural expression and convey interpretations of the past. It has been seen in the twenty-first century that it is significantfor museums that meet with COVID-19 to improve themselves and serve this purpose. Museums build a bridge between the past and the present by storing memory and establishing a connection with the future. Museums with authority keep leading institutions in shaping the accumulation and memory of the public by using the cultural past’s power. This paper discusses cultural heritage, richness, memory, and past connections of museums and considers them specific to Mardin Museum.

References

 • Aktulum, K. (2020). Kültürel mirasın anlambilimi. Milli Folklor, 126, 5–17.
 • Ambrose, T., & Paine, C. (2006). Museum basics: The international handbook (heritage: care – preservation- management) (2. Baskı). Routledge.
 • Artun, A. (2018). Müze ve modernlik: Tarih sahneleri – sanat müzeleri I (4. Baskı). İletişim Yayınları.
 • Basu, P., & Modest, W. (2015). Museums, heritage and international development: A critical conservation. In Museum heritage and international development (pp. 1–32). Routledge Taylor & Francis Group.
 • Chen, C.-L. (2007). Museums and the shaping of cultural identities: Visitors’ recollections in local museums in twain. In Museum revolutions (pp. 173- 188). Routledge Taylor & Francis Group.
 • Chonn, S. (2004). History’s shadow: Native Americans and historical consciousness in the nineteenth century. University of Chicago Press.
 • Dillenburg, E. (2011). What, if anything, is a museum. Exhibitionist, Spring, 30, 8–13.
 • Durrans, B. (1992). Behind the scenes: Museums and selective criticism. Anthropology Today, 8(4), 11–15. [CrossRef]
 • Erdoğan, N. (2014). Mardin müzesi müze eğitim etkinlikleri. Mardin Sesi.
 • Gilbert, J. (2010). Custodians of the land: Indigenous peoples human rights and cultural integrity. In Cultural diversity, heritage and human rights (pp. 31–44). Routledge.
 • Harvey, D. C. (2001). Heritage pasts and heritage presents: Temporality, meaning and the scope of heritage studies. International Journal of Heritage Studies, 7(4), 319–338. [CrossRef]
 • Hudson, K. (1998). The museum refuses to stand still. Museum International, 50(1), 43–50. [CrossRef]
 • ICOM (2022). ICOM approves a new museum definition. https://icom.museum/en/news/icom-approves-a-new-museum-definition/. (Erişim Tarihi: 13.11.2022).
 • Johnson, P., & Thomas, B. (1995). Heritage as business. Heritage business and society. In D. T. Herbert (Ed.). Heritage, tourism and society (pp. 170–190). London Mansell.
 • Korkut, T., & Özbek, G. (2021). Mardin müzesi’nin çağdaş müzecilik anlayışı açısından değerlendirilmesi. Artuklu Akademi, 8(1), 157–184. [CrossRef]
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı. Mardin müze müdürlüğü. https://kvmgm.ktb.gov.tr/TR-44122/mardin-muze-mudurlugu.html. Erişim Tarihi: 17.09.2020.
 • Logan, W. (2005). Museums, community, identity and urban heritage. Queensland Review, 12(1), 27–35. [CrossRef]
 • McClellan, A. (2012). Museum expansion in the twenty-first century: Abu Dhabi. Journal of Curatorial Studies, 1(3), 271–293. [CrossRef]
 • Özdoğan, M. (2008). Türk arkeolojisinin sorunları ve koruma politikaları I (2. Baskı). Arkeoloji ve Sanat Yayınları.
 • Styliani, S., Fotis, L., Kostas, K., & Petros, P. (2009). Styliani, Sylaiou ve diğerleri. Journal of Cultural Heritage, 10(4), 520–528. [CrossRef]
 • Turnpenny, M. (2004). Cultural heritage, an III-defined concept? A call for joined-up policy. International Journal of Heritage Studies, 10(3), 295–307. [CrossRef]
 • Türkiye Kültür Portalı. Mardin müzesi. https://www.kulturportali.gov.tr/portal/mardinmuzesi. Erişim Tarihi: 21.01.2021.
 • UNESCO. Culture and development. http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/culture-and-development/[CrossRef]Erişim Tarihi: 17.09.2020.
 • UNESCO. Kültür. https://www.unesco.org.tr/Pages/156/13/K%C3%BClt%C3%BCr. Erişim tarihi: 23.01.2021.
 • UNESCO (2008). Medium-term strategy for 2008–2013 (document 34 C/4). UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196 &id=p::usmarcdef_0000149999&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_5edad806-5194-48a3-8463-c d42d0ab47a5%3F_%3D149999eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000149999/PDF/149999eng.pdf#%5B%7B%22num%22%3A1 84%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2C28%2C870%2Cnull%5D
 • World Commission on Culture and Development (WCCD) (1996). Our creative diversity. UNESCO Publishing.
There are 26 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Cultural and Natural Heritage
Journal Section Research Articles
Authors

Tuğba Batuhan This is me 0000-0003-0045-4304

Publication Date June 21, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 70

Cite

APA Batuhan, T. (2023). Kültürel Miras ve Müze İlişkisi: Mardin Müzesi. Edebiyat Ve Beşeri Bilimler Dergisi(70), 85-91. https://doi.org/10.5152/AUJFL.2023.22014

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929