Research Article
BibTex RIS Cite

OnAl-Shudhur̄ al-dhahabiyyahfial-lughah al-Turkiyyah wa al-Arabiyyah and Its New Copy

Year 2023, Issue: 70, 104 - 111, 21.06.2023
https://doi.org/10.5152/AUJFL.2023.22033

Abstract

The first work written to teach Turkish to Arabs is Mahmut Kashgari’s Dīwān Lughāt al-Turk. This work was written in the 11th century and after that lots of works were written for his purpose up to now. One of these works is Al-Shudhūr al-dhahabiyyah fi al-lughah al-Turkiyyah wa al-Arabiyyah. This anonymous work was written in the late 17th century or early 18th century. As its name is similar with Mollā Ṣālih’s Shudhūr al-dhahabiyyah wa al-qitaʻ al-Aḥmadiyyah fī al-lughah al-Turkiyyah, it draws no attention for a long while.
In this work, Al-Shudhūr al-dhahabiyyah fi al-lughah al-Turkiyyah wa al-Arabiyyah, written to teach Turkish to Arabs, is going to be compared with Mollā Ṣālih’s Shudhūr al-dhahabiyyah wa-al-qiṭaʻ al-Aḥmadiyyah fī al-lughah al-Turkiyyah and also its a new copy in which the Italian synonyms in Arabic letters of the words exists will be introduced.

References

 • Atalay, B. (1949). Molla Sâlih: Eş-Şüzûr-üz-Zehebiyye vel-Kıtai’l-Ahmediyye fil-Lûgat-it-Türkiyye. İstanbul: TDK Yayınları.
 • Baskın, S. (2011). “17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesi ve Bin Muhammed Salih”. Studies of the Ottoman Domain, C. 1, S. 1, s. 31-42.
 • Baskın, S. (2012). Eş-Şüzûrü’z-zehebiyye ve’l-Kıtai’l-Ahmediyye fî’l-Lugati’t-Türkiyye (Sözlükbilimsel Bir İnceleme). Samsun: Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • Ermers, Robert (1999). Arabic Grammars of Turkic: the Arabic Linguistic Model Applied to Foreign Languages & Translation of Abu Hayyan Al-Andalusi’s Kitab al-İdrak li-Lisan al-Atrak. Leiden-Boston-Köln: Brill.
 • TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanlığı. (t.y.). Katalog Tarama. 10 Aralık 2021 tarihinde http://www.yazmalar.gov.tr/pbl/ katalog_tarama_sonuc?page=1&arsiv_no=45%20Hk%202867 adresinden erişilmiştir.
 • Yale University Library. (t.y.). Digital Collections. 10 Aralık 2021 tarihinde https://collections.library.yale.edu/catalog/17466223 adresinden erişilmiştir. Gallica (t.y.). 10 Aralık 2021 tarihinde https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100822191 adresinden erişilmiştir.
 • Kitâbü’ş-Şüzûri’z-Zehebiyye fi’l-Lügati’t-Türkiyye ve’l-Arabiyye Yale University Library Beinecke Rare Book and Manuscript Library Arabic MSS 557. Mohammad, R. (2013). Eş-Şüzûrü’z-Zehebiyye fî’l-Lûgati’t-Türkiyye ve’l-‘Arabiyye Üzerine Bir İnceleme. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Molla, S. (2021). Eş-Şüzûrü’z-Zehebiyye vel-Kıta‘i’l-Ahmediyye fi’l-lügati’t-Türkiyye. Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Supplément turc 276.
 • Muhammed, R. (2021). Eş-Şüzûrü’z-Zehebiyye fî’l-Lûgati’t-Türkiyye ve’l-‘Arabiyye (Çeviri-İnceleme-Dizin-Tıpkıbasım). Çanakkale: Paradigma Akademi.
 • Parigi da, B. (2015). Söz Kitabı (Roma, 1665): Türkçe-İtalyanca Sözlük. Yavuz Kartallıoğlu (Hazırlayan). Türk Dil Kurumu.

Eş-Şüzûrü’z-Zehebiyye Fi’l-Lügati’t- Türkiyye ve’l-Arabiyye ve Yeni Bir Nüshası Üzerine

Year 2023, Issue: 70, 104 - 111, 21.06.2023
https://doi.org/10.5152/AUJFL.2023.22033

Abstract

Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış ilk eser Kaşgarlı Mahmut’un Dîvânü Lügâti’t-Türk adlı eseridir. 11. yüzyılda kaleme alınmış bu eserden sonra günümüze kadar bu amaçla pek çok eser kaleme alınmıştır. Bunlardan biri de Eş-Şüzûrü’z-Zehebiyye fi’l-Lügati’t-Türkiyye ve’l-Arabiyye’dir. Müellifi bilinmeyen bu eser 17. yüzyılın sonları veya 18. yüzyılın başlarında yazılmıştır. İsmi Molla Salih’in Eş-Şüzûrü’z-Zehebiyye ve’l-Kıta‘i’l-Ahmediyye fi’l-Lügati’t-Türkiyye isimli eserine benzediği için bu eser, uzun süre dikkatleri çekmemiştir.
Bu çalışmada, Araplara Türkçe öğretmek amacıyla kaleme alınan Eş-Şüzûrü’z-Zehebiyye fi’l-Lûgati’t-Türkiyye ve’l-Arabiyye, Molla Salih’in Eş-Şüzûrü’z-Zehebiyye ve’l-Kıta‘i’l-Ahmediyye fi’l-Lügati’t-Türkiyye adlı eseri ile karşılaştırılacak ve kelimelerin Arap harfli İtalyanca karşılıklarının da yer aldığı yeni bir nüshası tanıtılacaktır.

References

 • Atalay, B. (1949). Molla Sâlih: Eş-Şüzûr-üz-Zehebiyye vel-Kıtai’l-Ahmediyye fil-Lûgat-it-Türkiyye. İstanbul: TDK Yayınları.
 • Baskın, S. (2011). “17. Yüzyıl Osmanlı Türkçesi ve Bin Muhammed Salih”. Studies of the Ottoman Domain, C. 1, S. 1, s. 31-42.
 • Baskın, S. (2012). Eş-Şüzûrü’z-zehebiyye ve’l-Kıtai’l-Ahmediyye fî’l-Lugati’t-Türkiyye (Sözlükbilimsel Bir İnceleme). Samsun: Ondokuzmayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • Ermers, Robert (1999). Arabic Grammars of Turkic: the Arabic Linguistic Model Applied to Foreign Languages & Translation of Abu Hayyan Al-Andalusi’s Kitab al-İdrak li-Lisan al-Atrak. Leiden-Boston-Köln: Brill.
 • TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazma Eser Kurumu Başkanlığı. (t.y.). Katalog Tarama. 10 Aralık 2021 tarihinde http://www.yazmalar.gov.tr/pbl/ katalog_tarama_sonuc?page=1&arsiv_no=45%20Hk%202867 adresinden erişilmiştir.
 • Yale University Library. (t.y.). Digital Collections. 10 Aralık 2021 tarihinde https://collections.library.yale.edu/catalog/17466223 adresinden erişilmiştir. Gallica (t.y.). 10 Aralık 2021 tarihinde https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100822191 adresinden erişilmiştir.
 • Kitâbü’ş-Şüzûri’z-Zehebiyye fi’l-Lügati’t-Türkiyye ve’l-Arabiyye Yale University Library Beinecke Rare Book and Manuscript Library Arabic MSS 557. Mohammad, R. (2013). Eş-Şüzûrü’z-Zehebiyye fî’l-Lûgati’t-Türkiyye ve’l-‘Arabiyye Üzerine Bir İnceleme. İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi.
 • Molla, S. (2021). Eş-Şüzûrü’z-Zehebiyye vel-Kıta‘i’l-Ahmediyye fi’l-lügati’t-Türkiyye. Bibliothèque nationale de France, Département des manuscrits, Supplément turc 276.
 • Muhammed, R. (2021). Eş-Şüzûrü’z-Zehebiyye fî’l-Lûgati’t-Türkiyye ve’l-‘Arabiyye (Çeviri-İnceleme-Dizin-Tıpkıbasım). Çanakkale: Paradigma Akademi.
 • Parigi da, B. (2015). Söz Kitabı (Roma, 1665): Türkçe-İtalyanca Sözlük. Yavuz Kartallıoğlu (Hazırlayan). Türk Dil Kurumu.
There are 10 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Literary Studies (Other)
Journal Section Research Articles
Authors

İdris Çetin This is me 0000-0002-3975-5801

Publication Date June 21, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 70

Cite

APA Çetin, İ. (2023). Eş-Şüzûrü’z-Zehebiyye Fi’l-Lügati’t- Türkiyye ve’l-Arabiyye ve Yeni Bir Nüshası Üzerine. Edebiyat Ve Beşeri Bilimler Dergisi(70), 104-111. https://doi.org/10.5152/AUJFL.2023.22033

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929