Research Article
BibTex RIS Cite

From Midwife to Male Doctor: Witchcraft, Medical Technology and Patriarchal Hegemony in Sarah Daniels’s Byrthrite

Year 2023, Issue: 71, 9 - 17, 28.12.2023

Abstract

Sarah Daniels’s Byrthrite (1986) is set in seventeenth-century England, when women were stigmatized as witches on the accusation of casting spells on innocent people. Another group who were labeled as witches were the midwives who were blamed for infanticide. However, none of the female characters engage in sorcery in the play; they are persecuted for trying to surpass patriarchal oppression. The play displays different fields, such as art and history, where women are oppressed; however, its major focus is on the reproductive technology of the twentieth century and the dystopian consequences it may bring about for women. Accordingly, it is argued in the article that oppression against women in patriarchal societies changes in accordance with technological developments. Focusing on the notions of “witch,” “witchcraft,” and the “midwife,” the study aims to highlight the parallelisms between these notions and medical technology and manipulation of the female body in modern patriarchal societies.

References

 • Akın, H. (2011). Ortaçağ Avrupası’nda cadılar ve cadı avı (E. Çelik, Ed.). Phoenix.
 • Aston, E., & Reinelt, J. (2000). Editor’s note. in E. Aston & J. Reinelt (Eds.), The Cambridge companion to modern British women playwrights (pp. 151–155). Cambridge University Press.
 • Bartleet, C. (2002). Eve’s side of it: Sarah Daniels’ biblical revision. Sydney Studies in Religion, 191–203.
 • Bartleet, C. (2010). Sarah Daniels: Feminist enque(e)ry within the mainstream. New Theatre Quarterly, 26(2), 145–160. [CrossRef]
 • Belkıs, Ö. (2015). Feminist tiyatro. Mitos-Boyut.
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik: Psikoloji biliminin insan doğasına dair söyledikleri (İ. D. E. Sarıoğlu, Çev). Kaknüs.
 • Churchill, C. (1985a). Vinegar Tom. Plays:1 (Owners, Traps, Vinegar Tom, Light Shining in Buckinghamshire, Cloud Nine) (pp. 129–131). Bloomsbury Publishing.
 • Churchill, C. (1985b). Vinegar Tom. Plays:1 (Owners, Traps, Vinegar Tom, Light Shining in Buckinghamshire, Cloud Nine) (pp. 132–179). Bloomsbury Publishing.
 • Daniels, S. (1997a). Byrthrite. Plays I (Ripen Our Darkness, The Devil’s Gateway, Masterpieces, Neaptide, Byrthrite) (pp. 329–420). Methuen Drama. Daniels, S. (1997b). introduction. Plays I (Ripen Our Darkness, The Devil’s Gateway, Masterpieces, Neaptide, Byrthrite) (pp. ix–xii). Methuen Drama.
 • De Angelis, A. (1991). Crux. in C. Robson (Ed.). Seven plays by women (pp. 48–91). Aurora Metro Publications.
 • Ehrenreich, B., & English, D. (1992). Cadılar, büyücüler ve hemşireler (E. Uğur, Çev.). Kavram.
 • Federici, S. (2014). Caliban ve cadı: Kadınlar, beden ve ilksel birikim (Ö. Karakaş, Çev.). Otonom.
 • Firestone, S. (1993). Cinselliğin diyalektiği: Kadın özgürlüğü davası (Y. Salman, Çev.). Payel.
 • Griffin, G., & Aston, E. (1991). introduction. in G. Griffin & E. Aston (Eds.), . Herstory. Vol. 1. Plays by women for women (Lear’s Daughters, Pinchdise & Co., Witchcraze) (pp. 7–18). Sheffield Academic Press.
 • Güngören, A. (1998). Cadıların günbatımı: Bir antropoloji el kitabı için yazılar (A. Güngören, Ed.). Patika Yayınları.
 • Hanmer, J. (1997). Foreword. Byrthrite. Plays I (Ripen Our Darkness, The Devil’s Gateway, Masterpieces, Neaptide, Byrthrite) (pp. 331–333). Methuen Drama.
 • Heywood, T., & Brome, R. (2002). The witches of Lancashire (G. Egan, Ed.). Nick Hern Books.
 • Karaküçük, S. A. (2010). “Korkunun kadınları”: Cadılar ve cadıcılık. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 13(2), 40–64.
 • Lavery, B. (1991). Witchcraze. in G. Griffin & E. Aston (Eds.), Herstory, Vol. 1. Plays by women for women (Lear’s Daughters, Pinchdise & Co., Witchcraze) (pp. 151–211). Sheffield Academic Press.
 • Levack, B. P. (2006). The witch-hunt in early modern Europe. Pearson.
 • Martin, L. (2009). Cadılığın tarihi: Ortaçağ’da bilge kadının katli (B. Baysal, Çev.). Kalkedon Yayınları.
 • Middleton, T. (2007). The witch. in G. Taylor & J. Lavagnino (Gen. Eds.), Thomas Middleton: the collected works (pp. 1129–1164). Oxford University Press. Reid, R. A. (Ed.) (2009). Women in science fiction and fantasy. Entries. Greenwood Press.
 • Roberts, K. A. (1995). Religion in sociological perspective (S. Beauparlant, Ed.). Wadsworth Publishing.
 • Rowland, R. (1992). Living laboratories: Women and reproductive technologies. Pan Macmillan.
 • Rowley, W., Dekker, T., & Ford, J. (1999). The witch of Edmonton (P. Corbin & D. Sedge, Eds.). Manchester University Press.
 • Shakespeare, W. (2015). Macbeth (B. Bozkurt, Çev.). Remzi kitabevi.
 • Spoto, S. i. (2010). Jacobean witchcraft and feminine power. Pasific Coast Philology, 45, 53–70.
 • Tyson, D. (2011). The demonology of King James I. Llewellyn.
 • Ünlü, E. (2016). Patriarchal oppression and a new feminist order as a solution in Sarah Daniels’s Ripen our darkness. Çankırı Karatekin Üniversitesi Kara- tekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 4(2), 155–165. https://dergipark.org.tr/en/pub/karefad/issue/40189/478479
 • Woods, T. (2012). From female sexuality and hysteria to feminine psychology: The gender of insanity in literature. Evergreen Energy Journal, 1–46. http: //www.nyu.edu/classes/keefer/EvergreenEnergy/woodst.pdf

Ebe Kadından Erkek Doktora: Sarah Daniels’ın Byrthrite Oyununda Cadılık, Tıbbi Teknoloji ve Ataerkil Hegemonya

Year 2023, Issue: 71, 9 - 17, 28.12.2023

Abstract

Sarah Daniels’ın Byrthrite adlı oyunu on yedinci yüzyıl İngiltere’sinde geçer. Oyunun geçtiği dönemde Avrupa’da “cadı” olarak yaftalanan kadınlar, büyü yaparak insanlara zarar vermekle itham edilirdi. Ayrıca ebeler de büyüye başvurarak bebekleri öldürdüklerine inanıldığı için sıklıkla olağan suçlular arasındaydı. Oysa ki Byrthrite’ta cadı olarak anılan kadınlar ataerkil baskılara karşı direnç göstermeyi amaçladıkları için suçlanırlar. Oyun, ataerkiden bağımsız olmaya çalışmak, sanat ve tarihle ilgilenmek gibi konular üzerinden kadınların uğradığı baskıları da resmeder; ancak asıl vurgu yirminci yüzyılda ortaya çıkan üreme teknolojisinin kadınlar için ne gibi korkutucu durumları beraberinde getirebileceğidir. Bu noktadan hareketle, çalışmada, ataerkil toplumlarda kadın bedenine yönelik baskının zamanla azalmadığı, teknolojik gelişmelere paralel olarak biçim değiştirdiği fikri ele alınır. Makalenin amacı, oyundaki “cadı,” “cadılık,” ve “ebe” kavramlarına odaklanarak, bu kavramlarla tıbbi teknoloji ve ataerkil toplumlarda kadın bedenine yönelik baskılar arasındaki paralellikleri göstermeye çalışmaktır.

References

 • Akın, H. (2011). Ortaçağ Avrupası’nda cadılar ve cadı avı (E. Çelik, Ed.). Phoenix.
 • Aston, E., & Reinelt, J. (2000). Editor’s note. in E. Aston & J. Reinelt (Eds.), The Cambridge companion to modern British women playwrights (pp. 151–155). Cambridge University Press.
 • Bartleet, C. (2002). Eve’s side of it: Sarah Daniels’ biblical revision. Sydney Studies in Religion, 191–203.
 • Bartleet, C. (2010). Sarah Daniels: Feminist enque(e)ry within the mainstream. New Theatre Quarterly, 26(2), 145–160. [CrossRef]
 • Belkıs, Ö. (2015). Feminist tiyatro. Mitos-Boyut.
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik: Psikoloji biliminin insan doğasına dair söyledikleri (İ. D. E. Sarıoğlu, Çev). Kaknüs.
 • Churchill, C. (1985a). Vinegar Tom. Plays:1 (Owners, Traps, Vinegar Tom, Light Shining in Buckinghamshire, Cloud Nine) (pp. 129–131). Bloomsbury Publishing.
 • Churchill, C. (1985b). Vinegar Tom. Plays:1 (Owners, Traps, Vinegar Tom, Light Shining in Buckinghamshire, Cloud Nine) (pp. 132–179). Bloomsbury Publishing.
 • Daniels, S. (1997a). Byrthrite. Plays I (Ripen Our Darkness, The Devil’s Gateway, Masterpieces, Neaptide, Byrthrite) (pp. 329–420). Methuen Drama. Daniels, S. (1997b). introduction. Plays I (Ripen Our Darkness, The Devil’s Gateway, Masterpieces, Neaptide, Byrthrite) (pp. ix–xii). Methuen Drama.
 • De Angelis, A. (1991). Crux. in C. Robson (Ed.). Seven plays by women (pp. 48–91). Aurora Metro Publications.
 • Ehrenreich, B., & English, D. (1992). Cadılar, büyücüler ve hemşireler (E. Uğur, Çev.). Kavram.
 • Federici, S. (2014). Caliban ve cadı: Kadınlar, beden ve ilksel birikim (Ö. Karakaş, Çev.). Otonom.
 • Firestone, S. (1993). Cinselliğin diyalektiği: Kadın özgürlüğü davası (Y. Salman, Çev.). Payel.
 • Griffin, G., & Aston, E. (1991). introduction. in G. Griffin & E. Aston (Eds.), . Herstory. Vol. 1. Plays by women for women (Lear’s Daughters, Pinchdise & Co., Witchcraze) (pp. 7–18). Sheffield Academic Press.
 • Güngören, A. (1998). Cadıların günbatımı: Bir antropoloji el kitabı için yazılar (A. Güngören, Ed.). Patika Yayınları.
 • Hanmer, J. (1997). Foreword. Byrthrite. Plays I (Ripen Our Darkness, The Devil’s Gateway, Masterpieces, Neaptide, Byrthrite) (pp. 331–333). Methuen Drama.
 • Heywood, T., & Brome, R. (2002). The witches of Lancashire (G. Egan, Ed.). Nick Hern Books.
 • Karaküçük, S. A. (2010). “Korkunun kadınları”: Cadılar ve cadıcılık. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 13(2), 40–64.
 • Lavery, B. (1991). Witchcraze. in G. Griffin & E. Aston (Eds.), Herstory, Vol. 1. Plays by women for women (Lear’s Daughters, Pinchdise & Co., Witchcraze) (pp. 151–211). Sheffield Academic Press.
 • Levack, B. P. (2006). The witch-hunt in early modern Europe. Pearson.
 • Martin, L. (2009). Cadılığın tarihi: Ortaçağ’da bilge kadının katli (B. Baysal, Çev.). Kalkedon Yayınları.
 • Middleton, T. (2007). The witch. in G. Taylor & J. Lavagnino (Gen. Eds.), Thomas Middleton: the collected works (pp. 1129–1164). Oxford University Press. Reid, R. A. (Ed.) (2009). Women in science fiction and fantasy. Entries. Greenwood Press.
 • Roberts, K. A. (1995). Religion in sociological perspective (S. Beauparlant, Ed.). Wadsworth Publishing.
 • Rowland, R. (1992). Living laboratories: Women and reproductive technologies. Pan Macmillan.
 • Rowley, W., Dekker, T., & Ford, J. (1999). The witch of Edmonton (P. Corbin & D. Sedge, Eds.). Manchester University Press.
 • Shakespeare, W. (2015). Macbeth (B. Bozkurt, Çev.). Remzi kitabevi.
 • Spoto, S. i. (2010). Jacobean witchcraft and feminine power. Pasific Coast Philology, 45, 53–70.
 • Tyson, D. (2011). The demonology of King James I. Llewellyn.
 • Ünlü, E. (2016). Patriarchal oppression and a new feminist order as a solution in Sarah Daniels’s Ripen our darkness. Çankırı Karatekin Üniversitesi Kara- tekin Edebiyat Fakültesi Dergisi, 4(2), 155–165. https://dergipark.org.tr/en/pub/karefad/issue/40189/478479
 • Woods, T. (2012). From female sexuality and hysteria to feminine psychology: The gender of insanity in literature. Evergreen Energy Journal, 1–46. http: //www.nyu.edu/classes/keefer/EvergreenEnergy/woodst.pdf

Details

Primary Language Turkish
Subjects British and Irish Language, Literature and Culture
Journal Section Research Articles
Authors

Esra ÜNLÜ ÇİMEN 0000-0001-6481-8854

Publication Date December 28, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 71

Cite

APA ÜNLÜ ÇİMEN, E. (2023). Ebe Kadından Erkek Doktora: Sarah Daniels’ın Byrthrite Oyununda Cadılık, Tıbbi Teknoloji ve Ataerkil Hegemonya. Edebiyat Ve Beşeri Bilimler Dergisi(71), 9-17.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929