Research Article
BibTex RIS Cite

Najib Al-Kilani, One of the Authors of Modern Arabic Literature

Year 2023, Issue: 71, 116 - 122, 28.12.2023

Abstract

This study delves into the life, works, and literary character of Najib al-Kilani, a prominent figure in twentieth-century Arabic literature. The research comprises an introductory chapter and three subsequent chapters.The sentence was rewritten to make it more understandable., is studied of the leaders in the twentieth century Arabic literature Najib al-Kilani life, works, literary character. This research consists of an introduction chapter and three other chapters. The introduction chapter is divided into two sections. in the first section of the introduction chapter, there is brief information about the history of the Arabic literature. The general information about Egypt, where the writer is from, is given in the second section of the same chapter. The first chapter is related to the writer’s life. in this chapter, the writer’s life is mentioned with these subchapters; political events of that period from the perspective of Necib el-Kîlanî, his birth, his family and childhood, his youth and education, his literary life, his character and his death. The second chapter is based on the writer’s literary aspects. in this chapter, we explore his writing style, the properties of his novels, his literary aspects, the authors influenced by el-Kilani, and his thoughts on islamic lite- rature and islamic writers.i The last chapter is about his place among twentieth-century Arabic literature. This chapter consists of the author’s position in the literature in the twentieth-century Arabic world and his works.

References

 • ‘A’mâl Necib el-Kîlânî (1416). Mecelletu’l-Edebi’l-İslâmî. sy. 9–10.
 • Bediz, D. (1951). Süveyş kanalının önemi. A.Ü. DTCF Dergisi, 19(3), 329-352.
 • Brockelmann, C. (1966). Prof. Dr. Neşet Çağatay (Çev)., İslam ulusları ve devletleri tarihi. TDK Yayınları.
 • Ebu Ahmed, H. (1416). Necib el-Kîlânî Beyne Udebai’l-Asr, Mecelletu’l-Edebu’l-İslam, 9–10.
 • Ebu’l-Hasan en-Nedvî (2005). el-Edibu’ş-Şâiru’l-Mevhûb Necib el-Kîlânî. İslam Edebiyatı dergisi. özel sayısı.
 • Ed-Desûki, Ö. (1966). Fi’l-Edebi’l-Hadîs.
 • El-Kîlânî, N. (1994). Lemehât min Ḥayâtî. c.V. Memleketu’r-Risale.
 • El-Kîlânî, N. (1985). Afaķu’l-Edebî’l-İslamî. y.y.
 • El-Kîlânî, N. (1985). Lemehât min Ḥayâtî. c.i. Memleketu’r-Risale.
 • El-Kîlânî, N. (1985). Lemehât min Ḥayâtî. c.ii. Memleketu’r-Risale.
 • El-Kîlânî, N. (1994). Lemehât min Ḥayâtî. c.iV. Memleketu’r-Risale.
 • Er, R. (1997). Modern Mısır romanı. Hece Yayınları.
 • Hüseyin, A. (1416). Şûmuliyyetu fi Ķıṣaṣi Necib el-Kîlânî, Edebu’l-İslam, Mecelletu’l-Edebi’l-İslamî, 9–10.
 • Ķâud, H. M. (1996). el-Vaki’iyyetu’l-İslamî fi Rivâyâtu Necib el-Kîlânî.
 • Polat, İ. E. (2003). Mehcer edebîyatından iki örnek. Nüsha Dergisi, 9, 211-213.
 • Şeblû, A. F. (1416). Vaķfe Ma’ Kitab Tecrübeti Zâtiye fi’l-Ķıṣṣati’l-İslâmîyye. Mecelletu’l- Edebi’l-İslâmî, 9–10.
 • Tasa, M. (2004). ‘Necîb el-Kîlânî'nin Talâ’i‘u'l-Fecr adlı Romanı. Nüsha dergisi.

Modern Arap Edebiyatı Yazarlarından Necib El-Kîlânî

Year 2023, Issue: 71, 116 - 122, 28.12.2023

Abstract

Bu çalışmada, 20. yüzyıl Arap edebiyatının öncülerinden birisi olan Necib el-Kîlânî’nin hayatı, eser- leri, edebî kişiliği işlenmiştir. Araştırma bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümü iki kısımdır. Birinci kısımda Arap edebiyatı tarihiyle ilgili kısaca bilgi verilmiştir. İkinci kısmında ise Mısır ile ilgili genel bir bilgi sunulmaktadır. Birinci bölüm yazarın hayatıyla ilgilidir. Bu bölümde, yazarın hayatı Necib el-Kîlânî’ye göre dönemin siyasi olayları, doğumu, ailesi ve çocukluğu, gençliği ve tahsili, edebî hayatı, siyasî hayatı, şahsiyeti ve ölümü başlıkları altında ele alınmıştır. İkinci bölüm, yazarın edebi yönünü içerir. Bu bölümde, el-Kîlânî’nin üslubu, romanının özellikleri, edebi düşünceleri, etkilendiği edebiyatçılar yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise müellifin 20. yüzyıl Arap edebiyatındaki yeri ele alınmaktadır.

References

 • ‘A’mâl Necib el-Kîlânî (1416). Mecelletu’l-Edebi’l-İslâmî. sy. 9–10.
 • Bediz, D. (1951). Süveyş kanalının önemi. A.Ü. DTCF Dergisi, 19(3), 329-352.
 • Brockelmann, C. (1966). Prof. Dr. Neşet Çağatay (Çev)., İslam ulusları ve devletleri tarihi. TDK Yayınları.
 • Ebu Ahmed, H. (1416). Necib el-Kîlânî Beyne Udebai’l-Asr, Mecelletu’l-Edebu’l-İslam, 9–10.
 • Ebu’l-Hasan en-Nedvî (2005). el-Edibu’ş-Şâiru’l-Mevhûb Necib el-Kîlânî. İslam Edebiyatı dergisi. özel sayısı.
 • Ed-Desûki, Ö. (1966). Fi’l-Edebi’l-Hadîs.
 • El-Kîlânî, N. (1994). Lemehât min Ḥayâtî. c.V. Memleketu’r-Risale.
 • El-Kîlânî, N. (1985). Afaķu’l-Edebî’l-İslamî. y.y.
 • El-Kîlânî, N. (1985). Lemehât min Ḥayâtî. c.i. Memleketu’r-Risale.
 • El-Kîlânî, N. (1985). Lemehât min Ḥayâtî. c.ii. Memleketu’r-Risale.
 • El-Kîlânî, N. (1994). Lemehât min Ḥayâtî. c.iV. Memleketu’r-Risale.
 • Er, R. (1997). Modern Mısır romanı. Hece Yayınları.
 • Hüseyin, A. (1416). Şûmuliyyetu fi Ķıṣaṣi Necib el-Kîlânî, Edebu’l-İslam, Mecelletu’l-Edebi’l-İslamî, 9–10.
 • Ķâud, H. M. (1996). el-Vaki’iyyetu’l-İslamî fi Rivâyâtu Necib el-Kîlânî.
 • Polat, İ. E. (2003). Mehcer edebîyatından iki örnek. Nüsha Dergisi, 9, 211-213.
 • Şeblû, A. F. (1416). Vaķfe Ma’ Kitab Tecrübeti Zâtiye fi’l-Ķıṣṣati’l-İslâmîyye. Mecelletu’l- Edebi’l-İslâmî, 9–10.
 • Tasa, M. (2004). ‘Necîb el-Kîlânî'nin Talâ’i‘u'l-Fecr adlı Romanı. Nüsha dergisi.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Arabic Language, Literature and Culture
Journal Section Research Articles
Authors

Fatma Betül ASLAN 0000-0002-5589-3796

Publication Date December 28, 2023
Published in Issue Year 2023 Issue: 71

Cite

APA ASLAN, F. B. (2023). Modern Arap Edebiyatı Yazarlarından Necib El-Kîlânî. Edebiyat Ve Beşeri Bilimler Dergisi(71), 116-122.

Content of this journal is licensed under a Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License

29929