BibTex RIS Cite

Hemşirelik Öğrencilerinin Organ/Doku Nakli Ve Bağışı Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi

Year 2015, Volume: 3 Issue: 2, 66 - 76, 30.12.2015

Abstract

Abstract: This study was carried out to evulaete the knowledge and attitude of students on organ donation and transplantation  and to determine the sufficient of  nursing education curriculum on organ transplantation and donation .

Material-Method: The population of this descriptive study consisted of all students enrolled in the school and 352 of students volunteered to participate in the study. The research data were obtained with a questionnaire prepared by the researchers. Number, percentage calculation,

and chi-square test were used in the data analysis

Key words: Organ donation, Organ transplantation,Knowledge,Attitude, Nursing students.

Özet:

Amaç: Bu çalışma, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin organ nakli ve bağışı konusundaki bilgi ve tutumlarını değerlendirmek ve bu konudaki bilgi ve tutumlarını değerlendirmek ve bu konuda hemşirelik eğitim müfredatının yeterliliği saptamak amacıyla yapılmıştır.

 

Materyal-Metot: Tanımlayıcı tipteki çalışmanın evreni okulda eğitime devam eden tüm öğrencilerden oluşmaktadır ve 352 öğrenci çalışmaya katılmayı kabul etmiştir.

 Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu aracılığıyla elde edilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde, sayı, yüzdelik hesaplamalar ve ki kare testi kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılmayı kabul eden 352 öğrencinin %50. 3’ü organlarını bağışlamayı düşünürken, %13.9’ u düşünmemekte, %35. 8’i de kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin %9.9’ unun organ bağış kartı vardır. Çalışmaya katılan öğrencilerin %77’si organ nakli konusundaki bilgilerini yeterli bulmamaktadır.

Sonuç: Öğrencilerin organ nakli ve bağışı konusundaki bilgileri yetersizdir. Öğrencilerin organ bağışı konusundaki tutumlarımı geliştirmek için eğitim programları içerisinde organ bağışı ile ilgili konulara erken dönemde yer verilmelidir. Organ bağışı konusunda onları bilgilendirmek, bağış oranlarını arttırmada etkili olacaktır.

Tartışma: Çalışmadan elde edilen bulgular doğrultusunda; Organ bağışı/nakliyle ilgili konular sağlık bakım alanında görev alacak hemşirelik öğrencilerinin eğitim programlarında yer almasının sağlanması, sağlık alanında çalışacak olan ya da çalışan diğer meslek gruplarının da organ bağışının önemini kavramaları ve farkındalığın artırılması için eğitim programlarına dahil edilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Organ nakli, organ bağışı, bilgi, tutum, hemşirelik öğrencileri


Year 2015, Volume: 3 Issue: 2, 66 - 76, 30.12.2015

Abstract

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Makaleler
Authors

HACER Orun Kavak This is me

SERCAN Özbek Yazıcı

ESİN Kaya

AYŞE Tekin

Publication Date December 30, 2015
Submission Date May 4, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Orun Kavak, H., Özbek Yazıcı, S., Kaya, E., Tekin, A. (2015). Hemşirelik Öğrencilerinin Organ/Doku Nakli Ve Bağışı Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, 3(2), 66-76.
AMA Orun Kavak H, Özbek Yazıcı S, Kaya E, Tekin A. Hemşirelik Öğrencilerinin Organ/Doku Nakli Ve Bağışı Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. December 2015;3(2):66-76.
Chicago Orun Kavak, HACER, SERCAN Özbek Yazıcı, ESİN Kaya, and AYŞE Tekin. “Hemşirelik Öğrencilerinin Organ/Doku Nakli Ve Bağışı Konusunda Bilgi Ve Tutumlarının Belirlenmesi”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 3, no. 2 (December 2015): 66-76.
EndNote Orun Kavak H, Özbek Yazıcı S, Kaya E, Tekin A (December 1, 2015) Hemşirelik Öğrencilerinin Organ/Doku Nakli Ve Bağışı Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 3 2 66–76.
IEEE H. Orun Kavak, S. Özbek Yazıcı, E. Kaya, and A. Tekin, “Hemşirelik Öğrencilerinin Organ/Doku Nakli Ve Bağışı Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi”, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, vol. 3, no. 2, pp. 66–76, 2015.
ISNAD Orun Kavak, HACER et al. “Hemşirelik Öğrencilerinin Organ/Doku Nakli Ve Bağışı Konusunda Bilgi Ve Tutumlarının Belirlenmesi”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 3/2 (December 2015), 66-76.
JAMA Orun Kavak H, Özbek Yazıcı S, Kaya E, Tekin A. Hemşirelik Öğrencilerinin Organ/Doku Nakli Ve Bağışı Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. 2015;3:66–76.
MLA Orun Kavak, HACER et al. “Hemşirelik Öğrencilerinin Organ/Doku Nakli Ve Bağışı Konusunda Bilgi Ve Tutumlarının Belirlenmesi”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, vol. 3, no. 2, 2015, pp. 66-76.
Vancouver Orun Kavak H, Özbek Yazıcı S, Kaya E, Tekin A. Hemşirelik Öğrencilerinin Organ/Doku Nakli Ve Bağışı Konusunda Bilgi ve Tutumlarının Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. 2015;3(2):66-7.