Research Article
BibTex RIS Cite

The Evaluation of Information about Health Services in Disasters of Nursing Students of a University

Year 2015, Volume: 3 Issue: 2, 54 - 65, 30.12.2015

Abstract

Objective: The aim this descriptive study was to determine information about health services in disasters of nursing students of a university. Material and methods: Research populations were 440 students and all of them were included in the study. This study was conducted with 295 students on 20-31 May 2013. Data of the study was collected with a questionnaire including questions for sociodemographic status and information about health services in disasters. Frequencies and means were used data analysis. Finding: Mean age of students was 21.01±1.83 and 67.4% of the students were female. Information of students is not enough disaster triage, decontamination, field hospitals, medical equipment used in disaster etc. Results: Based on these results it is recommended that nursing students should give necessary training about disasters. 

References

 • İnal E, Kocagöz S, Turan M. 2012. Temel Afet Bilinç ve Hazırlık Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma. Türkiye Acil Tıp Dergisi. 12 (1): 15-19.
 • Özüçelik DN, Şahin A, Fürüzan V, Sivri B, Şardan YÇ, Erdener U. 2008. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri-Hastane Afet Planı Hazırlıkları; 2002-2008. Hacettepe Tıp Dergisi. 39: 102-108.
 • Powers R (ed.). Introduction to Disasters and Disaster 9780511841415. 2010. p: 1-12. Online ISBN:
 • Sharon EM, Thom AM. Triage. Chapter 155. The Practice Environment Section IV: 1087- 1096.
 • Türk Tabipler Birliği. 2011. Van Depremi İkinci Ay Değerlendirme Raporu. Aralık, s.16-18.
 • Veenema TG. 2006. Expanding educational opportunities in emergency preparedness for nurses. Nursing Education Perspectives. 27 (2): 93-9. and
 • Yüksel Ş. 2009. Travmatik Yaraların Açığa Çıkmasında ve Onarılmasında Görüşme Ortamı. Klinik Gelişim. 22 (4): 11-17..

Bir Üniversitenin Hemşirelik Öğrencilerinin Afetlerde Sağlık Hizmetleri ile ilgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Year 2015, Volume: 3 Issue: 2, 54 - 65, 30.12.2015

Abstract

Amaç: Bu çalışma bir üniversitenin hemşirelik bölümünde okuyan öğrencilerinin afetlerde sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmış, tanımlayıcı bir araştırmadır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın evreni 440 öğrenci olup, örneklem seçilmemiş ve evrenin tamamı araştırmaya dahil edilmiştir. Araştırmanın uygulaması 20-31 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olup, araştırmaya toplam 295 öğrenci katılmıştır. Araştırmanın verileri, sosyodemografik özellikler ve afetlerde sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi düzeylerini içeren anket formuyla toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzdelik ve ortalama kullanılmıştır. Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 21,01±1,83 ve %67,4’ü kadındır. Öğrencilerin, özellikle afetlerde triyaj, dekontaminasyon, sahra hastaneleri, afetlerde ihtiyaç duyulan tıbbi malzemeler gibi konulardaki bilgilerinin yetersiz olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç: Bu sonuçlar doğrultusunda hemşirelik öğrencilerine afetlerle ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi önerilmektedir.

References

 • İnal E, Kocagöz S, Turan M. 2012. Temel Afet Bilinç ve Hazırlık Düzeyinin Saptanmasına Yönelik Bir Araştırma. Türkiye Acil Tıp Dergisi. 12 (1): 15-19.
 • Özüçelik DN, Şahin A, Fürüzan V, Sivri B, Şardan YÇ, Erdener U. 2008. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri-Hastane Afet Planı Hazırlıkları; 2002-2008. Hacettepe Tıp Dergisi. 39: 102-108.
 • Powers R (ed.). Introduction to Disasters and Disaster 9780511841415. 2010. p: 1-12. Online ISBN:
 • Sharon EM, Thom AM. Triage. Chapter 155. The Practice Environment Section IV: 1087- 1096.
 • Türk Tabipler Birliği. 2011. Van Depremi İkinci Ay Değerlendirme Raporu. Aralık, s.16-18.
 • Veenema TG. 2006. Expanding educational opportunities in emergency preparedness for nurses. Nursing Education Perspectives. 27 (2): 93-9. and
 • Yüksel Ş. 2009. Travmatik Yaraların Açığa Çıkmasında ve Onarılmasında Görüşme Ortamı. Klinik Gelişim. 22 (4): 11-17..
There are 7 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Makaleler
Authors

Kemal Macit Hisar

Aysun Yurdakul

Aysun Yurdakul

Publication Date December 30, 2015
Submission Date May 10, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Hisar, K. M., Yurdakul, A., & Yurdakul, A. (2015). Bir Üniversitenin Hemşirelik Öğrencilerinin Afetlerde Sağlık Hizmetleri ile ilgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, 3(2), 54-65.
AMA Hisar KM, Yurdakul A, Yurdakul A. Bir Üniversitenin Hemşirelik Öğrencilerinin Afetlerde Sağlık Hizmetleri ile ilgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. December 2015;3(2):54-65.
Chicago Hisar, Kemal Macit, Aysun Yurdakul, and Aysun Yurdakul. “Bir Üniversitenin Hemşirelik Öğrencilerinin Afetlerde Sağlık Hizmetleri Ile Ilgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 3, no. 2 (December 2015): 54-65.
EndNote Hisar KM, Yurdakul A, Yurdakul A (December 1, 2015) Bir Üniversitenin Hemşirelik Öğrencilerinin Afetlerde Sağlık Hizmetleri ile ilgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 3 2 54–65.
IEEE K. M. Hisar, A. Yurdakul, and A. Yurdakul, “Bir Üniversitenin Hemşirelik Öğrencilerinin Afetlerde Sağlık Hizmetleri ile ilgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi”, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, vol. 3, no. 2, pp. 54–65, 2015.
ISNAD Hisar, Kemal Macit et al. “Bir Üniversitenin Hemşirelik Öğrencilerinin Afetlerde Sağlık Hizmetleri Ile Ilgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 3/2 (December 2015), 54-65.
JAMA Hisar KM, Yurdakul A, Yurdakul A. Bir Üniversitenin Hemşirelik Öğrencilerinin Afetlerde Sağlık Hizmetleri ile ilgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. 2015;3:54–65.
MLA Hisar, Kemal Macit et al. “Bir Üniversitenin Hemşirelik Öğrencilerinin Afetlerde Sağlık Hizmetleri Ile Ilgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, vol. 3, no. 2, 2015, pp. 54-65.
Vancouver Hisar KM, Yurdakul A, Yurdakul A. Bir Üniversitenin Hemşirelik Öğrencilerinin Afetlerde Sağlık Hizmetleri ile ilgili Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. 2015;3(2):54-65.