Research Article
BibTex RIS Cite

Preimplantasyon Sürecinde Sıçan Uterus Dokusunda Meydana Gelen Değişikliklerin Işık Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi

Year 2015, Volume: 3 Issue: 2, 43 - 53, 30.12.2015

Abstract

Mevcut çalışmanın amacı, sıçanlarda gebeliğin 0.gününden 5.gününe kadar uterus dokusunda meydana gelen yapısal değişiklikleri ışık mikroskobik düzeyde araştırmaktı. Çalışmada erişkin gebe dişi Wistar-albino cinsi sıçanlar kullanıldı. Gebe sıçanlardan elde edilen doku örnekleri, Hematoksilen-Eosin (HE), Masson’s üçlü boyaması (Triple boyama) ve Periyodik Asit Schiff (PAS) boyası ile boyandılar.  Gebeliğin 0.gününde uterus dokusu normal histolojik yapı gösterdi. Gebeliğin 1.gününde desidual reaksiyon alanlarının ortaya çıktığı, uterus lümen epiteli, bez epiteli ve stromada çok sayıda mitoz ve apoptotik hücrelerin olduğu görüldü. Gebeliğin 3.gününde desidualizasyonun uterus dokusunda implantasyonun şekilleneceği antimezometriyal tarafa doğru yayıldığı gözlendi. Gebeliğin 5.gününde uterus lümen epitel yüksekliğinin azaldığı, bezlerin küçüldüğü ve maternal kan damarlarında artış ve genişleme olduğu görüldü. Bu sonuçlar, sıçan uterus dokusunda desidual reaksiyonun gebeliğin 1.gününde başladığını, bu süreçte mitoz ve apoptozisin rol oynadığını ve gebelik ilerledikçe plasental dolaşım için maternal kan damarlarının geliştiğini gösterir.

Examination in the Light Microscopical Level of the Changes Occurring in the Rat Uterus Tissue during Preimplantation

Year 2015, Volume: 3 Issue: 2, 43 - 53, 30.12.2015

Abstract

In this study it was aimed to determine the structural changes occurring in the rat uterus between gestational days 0-5 using light microscope. The tissue samples obtained from female
pregnat Wistar-albino were stained by using (Hematoxylin and Eosin (HE), Mason’s trichrome and Periodic Acid Schiff techniques. Uterine tissue in the 0. day of pregnancy showed normal histological structure. At day 1 decidual reaction areas began to appear and a large number of mitotic and apoptotic cells were observed in uterine luminal and glandular epithelium and stroma. At day 3, we observed that the decidualization in the uterus tissue was spread toward the mesometriyal side that implantation will be occured. At day 5, we observed a decrease in the height of the uterine luminal epithelial, shrink in the glands and an increase, expansion of maternal blood vessels. These results indicate that the decidual reaction begins at the first day of pregnancy and mitosis, apoptosis has played a role in this process and blood vessels are improved to provide the maternal placental circulation. 

There are 0 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Administration
Journal Section Makaleler
Authors

Duygu Mutluay

Publication Date December 30, 2015
Submission Date August 5, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Mutluay, D. (2015). Preimplantasyon Sürecinde Sıçan Uterus Dokusunda Meydana Gelen Değişikliklerin Işık Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, 3(2), 43-53.
AMA Mutluay D. Preimplantasyon Sürecinde Sıçan Uterus Dokusunda Meydana Gelen Değişikliklerin Işık Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. December 2015;3(2):43-53.
Chicago Mutluay, Duygu. “Preimplantasyon Sürecinde Sıçan Uterus Dokusunda Meydana Gelen Değişikliklerin Işık Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 3, no. 2 (December 2015): 43-53.
EndNote Mutluay D (December 1, 2015) Preimplantasyon Sürecinde Sıçan Uterus Dokusunda Meydana Gelen Değişikliklerin Işık Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 3 2 43–53.
IEEE D. Mutluay, “Preimplantasyon Sürecinde Sıçan Uterus Dokusunda Meydana Gelen Değişikliklerin Işık Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi”, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, vol. 3, no. 2, pp. 43–53, 2015.
ISNAD Mutluay, Duygu. “Preimplantasyon Sürecinde Sıçan Uterus Dokusunda Meydana Gelen Değişikliklerin Işık Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 3/2 (December 2015), 43-53.
JAMA Mutluay D. Preimplantasyon Sürecinde Sıçan Uterus Dokusunda Meydana Gelen Değişikliklerin Işık Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. 2015;3:43–53.
MLA Mutluay, Duygu. “Preimplantasyon Sürecinde Sıçan Uterus Dokusunda Meydana Gelen Değişikliklerin Işık Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, vol. 3, no. 2, 2015, pp. 43-53.
Vancouver Mutluay D. Preimplantasyon Sürecinde Sıçan Uterus Dokusunda Meydana Gelen Değişikliklerin Işık Mikroskobik Düzeyde İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. 2015;3(2):43-5.