Year 2019, Volume 4 , Issue 1, Pages 29 - 33 2019-06-30

An evaluation of the general situations and problems of temporary animal rescue shelters: the case of aegean region
Geçici Hayvan Barınaklarının Genel Durumları ve Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Ege Bölgesi Örneği

Pınar DEMİR [1] , Aysun KOÇ [2]


This study was conducted to determine the opinions and recommendations of veterinarians working in temporary animal care center of municipalities in Aegan region. Research material consists of interviews conducted with the veterinary surgeons who worked in the temporary animal care centers in the Aegean region and who voluntarily accepted to participate the study According to the information obtained, the number of animals arriving at temporary care centers increased by 2.7 times in 2018 compared to 2015 and 62.9% of the animals were found to be dogs. According to the health status of the animals, the duration of stay in the shelter was 19.3 days (min: 5, max: 45). According to the veterinarians participating in the study, the main difficulties of working in the care centers are the attitudes and behaviors of animal lovers, inadequacy of the technical-physical and medical equipment of the centers, the work intensity and the political factors. In the study, it was determined that part of 88% of the animals that were left to the shelter or the streets took long habituation period and their psychology adversely affected. As a result, it can be said that in addition to improving the existing conditions of the institutional structures in order to carry out the services provided in animal care centers in a systematic and adequate manner, the level of knowledge and sensitivity of society on this subject should also be increased.

Bu çalışma; Ege Bölgesindeki belediyelerde geçici hayvan bakımevlerinde çalışan veteriner hekimlerin görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma materyalini; Ege Bölgesi’ndeki belediyelere ait geçici hayvan bakımevlerinde çalışan ve araştırmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden veteriner hekimler ile yapılan görüşmeler oluşturmuştur. Elde edilen bilgiler doğrultusunda geçici bakımevlerine gelen hayvan sayısının 2015 yılına göre 2018 yılında 2,7 kat arttığı ve gelen hayvanların %62,9’nun köpek olduğu belirlenmiştir. Çalışmada hayvanların sağlık durumuna göre bakımevlerinde kalış sürelerinin ortalama 19,3 gün (min:5, max:45) olduğu tespit edilmiştir. Çalışmaya katılan veteriner hekimlere göre geçici bakımevinde çalışmanın başlıca zorlukları arasında; hayvanseverlerin tutum ve davranışları, bakımevlerinin teknik-fiziki ve tıbbi donanımlarının yetersiz oluşu, iş yoğunluğu ve siyasi faktörler gelmektedir. Yapılan çalışmada geçici bakımevine veya sokağa bırakılan hayvanların %88 gibi önemli bir kısmının alışma dönemlerinin uzun sürdüğü ve psikolojilerinin bozulduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak, geçici bakımevlerinde verilen hizmetlerin sistematik ve yeterli bir şekilde yürütülmesi adına mevcut koşullarının iyileştirilmesine yönelik hukuki düzenlemelerin yapılmasının yanı sıra toplumun da bilgi düzeyi ve duyarlılığının artırılması gerektiği söylenebilir.

  • Çapar S, Demir R. Türkiye’de Büyükşehir Yapılanması ve 6360 Sayılı Kanuna Uygulayıcıların Bakışı. Türk İdare Dergisi. 2017: 484, 39-88.
  • Menteş Gürler M, Osmanağaoğlu Ş. Türkiye’de hayvanları koruma kanununun tarihsel gelişimi. Kafkas Üniv Vet Fak Derg. 2009; 15 (1): 325-330.
  • Kandır Hesna E. Sokakların yuvasız sakinleri, Göller Bölgesi (Burdur, Antalya, Isparta, Afyon). Ayrıntı Dergisi. 2014; 21(2): 7-14.
  • Tamzök H, Kük M, Çobanoğlu N. Hukuki ve etik boyutlarıyla sokak hayvanları. Ankara Üniv Sosyal Bil Ens Derg. 2013; 4(1): 245-280. DOI:10.1501/sbeder_0000000056
  • Yiğit A, Aslım G, Özdemir HC, Sarıkaya M. Türkiye’de sahipsiz hayvan barınaklarının durumu üzerine bir araştırma. 18. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi Özet Kitabı, 26-28 Nisan 2016, İstanbul.
  • Demir P, Uğurlu Koç A. Pet hayvan (Kedi-köpek) sahiplerinin veteriner kliniklerine ilişkin beklentileri. İstanbul Üniv Vet Fak Derg. 2014; 40(2): 168-175.
  • Demirbaş Salgırlı Y, Emre B. Stresin köpeklerde davranış üzerine etkileri. MAKÜ Sag Bil Enst Derg. 2015; 3(1): 34-42.
  • Ilgar R. Türkiye’de hayvan hakları ihlallerine coğrafi açıdan bakış. ÇÜ Sosyal Bil Enst Derg. 2007; 16(1): 347-360.
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanlığı (2016). 1. Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Çalıştayı Raporu. İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-7010-0475
Author: Pınar DEMİR (Primary Author)
Institution: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0856-9069
Author: Aysun KOÇ
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { maeuvfd551445, journal = {Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University}, issn = {}, eissn = {2148-6239}, address = {}, publisher = {Mehmet Akif Ersoy University}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {29 - 33}, doi = {10.24880/maeuvfd.551445}, title = {Geçici Hayvan Barınaklarının Genel Durumları ve Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Ege Bölgesi Örneği}, key = {cite}, author = {Demi̇r, Pınar and Koç, Aysun} }
APA Demi̇r, P , Koç, A . (2019). Geçici Hayvan Barınaklarının Genel Durumları ve Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Ege Bölgesi Örneği . Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University , 4 (1) , 29-33 . DOI: 10.24880/maeuvfd.551445
MLA Demi̇r, P , Koç, A . "Geçici Hayvan Barınaklarının Genel Durumları ve Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Ege Bölgesi Örneği" . Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University 4 (2019 ): 29-33 <https://dergipark.org.tr/en/pub/maeuvfd/issue/46573/551445>
Chicago Demi̇r, P , Koç, A . "Geçici Hayvan Barınaklarının Genel Durumları ve Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Ege Bölgesi Örneği". Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University 4 (2019 ): 29-33
RIS TY - JOUR T1 - Geçici Hayvan Barınaklarının Genel Durumları ve Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Ege Bölgesi Örneği AU - Pınar Demi̇r , Aysun Koç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24880/maeuvfd.551445 DO - 10.24880/maeuvfd.551445 T2 - Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 33 VL - 4 IS - 1 SN - -2148-6239 M3 - doi: 10.24880/maeuvfd.551445 UR - https://doi.org/10.24880/maeuvfd.551445 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Geçici Hayvan Barınaklarının Genel Durumları ve Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Ege Bölgesi Örneği %A Pınar Demi̇r , Aysun Koç %T Geçici Hayvan Barınaklarının Genel Durumları ve Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Ege Bölgesi Örneği %D 2019 %J Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University %P -2148-6239 %V 4 %N 1 %R doi: 10.24880/maeuvfd.551445 %U 10.24880/maeuvfd.551445
ISNAD Demi̇r, Pınar , Koç, Aysun . "Geçici Hayvan Barınaklarının Genel Durumları ve Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Ege Bölgesi Örneği". Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University 4 / 1 (June 2019): 29-33 . https://doi.org/10.24880/maeuvfd.551445
AMA Demi̇r P , Koç A . Geçici Hayvan Barınaklarının Genel Durumları ve Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Ege Bölgesi Örneği. MAEU Vet. Fak. Derg.. 2019; 4(1): 29-33.
Vancouver Demi̇r P , Koç A . Geçici Hayvan Barınaklarının Genel Durumları ve Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme: Ege Bölgesi Örneği. Veterinary Journal of Mehmet Akif Ersoy University. 2019; 4(1): 29-33.