Journal of Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2602-425X | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University |Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi 2019 Eylül sayısı için makale kabulüne başlamıştır. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 6 ayda bir olmak üzere (Mart ve Eylül) yılda 2 sayı olarak yayınlanan, elektronik ortamda uygulamalı bilimlerle ilgili olan tüm taraflara ulaşmayı hedeflemektedir. Kısaltılmış adı “MAKÜ-Uyg. Bil. Derg.” olan dergi, bilimsel ve uluslararası hakemli bir dergi olup, yayım dili Türkçe ve İngilizce dilleridir. Uygulamalı Bilimler Dergisi, tüm uygulamalı bilimler yüksekokullarının ve uygulamalı bilimler fakültelerinin bünyelerindeki bölümlerden ve bu bölümler ile ilişkili sosyal ve teknik uygulamalı bilimleri kapsayacak şekilde üretilen özgün bilimsel çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Dergimizde intihal raporu alınmaktadır. %20'nin üzerindeki intihal raporlu çalışmalar RED edilmektedir. Bu sebeple, çalışma gönderilirken iThenticate raporunun da sisteme yüklenmesi gerekmektedirDergimizde yayımlanan çalışmalar için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Dergimiz açık erişim politikasına sahiptir.

Makalelerde yazar unvanı, isimleri, kurumları ve e-mail bilgileri çalışmanın en başında ayrı bir sayfada belirtilmelidir. Makale göndermeden önce lütfen yazım kurallarını okuyunuz. Dergimizin makale şablonunu incelemek için tıklayınız.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi sadece elektronik olarak yayınlanan bir dergidir. 


Journal of Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University has started accepting articles for September 2019 issue.

Journal of Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University aims to reach all parties related to applied sciences in electronic environment, published as 2 issues per year (March and September) every 6 months. The Journal of Applied Science is a scientific and refereed journal, and the publishing language is Turkish and English. The Journal of Applied Science aims to publish original scientific studies which are produced in such a way as to cover the social and technical applied sciences associated with the departments of the universities of applied sciences and applied sciences faculties.

Plagiarism report is requested in our journal. Studies of plagiarism reports above 20% are rejected. Therefore, when you submit your work to the journal, please upload the iThenticate report to the systemThere is no charge for studies published in our journal. Our journal has an open access policy.

In the articles, the title, names, institutions and e-mail information should be indicated on a separate page at the beginning of the studyPlease read the spelling rules before sending an article. Click here to review the article template of our journal.

Journal of Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University is only an electronic journal. 
Journal of Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University

e-ISSN 2602-425X | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Mehmet Akif Ersoy University |
Cover ImageMehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi 2019 Eylül sayısı için makale kabulüne başlamıştır. 

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi, 6 ayda bir olmak üzere (Mart ve Eylül) yılda 2 sayı olarak yayınlanan, elektronik ortamda uygulamalı bilimlerle ilgili olan tüm taraflara ulaşmayı hedeflemektedir. Kısaltılmış adı “MAKÜ-Uyg. Bil. Derg.” olan dergi, bilimsel ve uluslararası hakemli bir dergi olup, yayım dili Türkçe ve İngilizce dilleridir. Uygulamalı Bilimler Dergisi, tüm uygulamalı bilimler yüksekokullarının ve uygulamalı bilimler fakültelerinin bünyelerindeki bölümlerden ve bu bölümler ile ilişkili sosyal ve teknik uygulamalı bilimleri kapsayacak şekilde üretilen özgün bilimsel çalışmaları yayınlamayı amaçlamaktadır.

Dergimizde intihal raporu alınmaktadır. %20'nin üzerindeki intihal raporlu çalışmalar RED edilmektedir. Bu sebeple, çalışma gönderilirken iThenticate raporunun da sisteme yüklenmesi gerekmektedirDergimizde yayımlanan çalışmalar için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Dergimiz açık erişim politikasına sahiptir.

Makalelerde yazar unvanı, isimleri, kurumları ve e-mail bilgileri çalışmanın en başında ayrı bir sayfada belirtilmelidir. Makale göndermeden önce lütfen yazım kurallarını okuyunuz. Dergimizin makale şablonunu incelemek için tıklayınız.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi sadece elektronik olarak yayınlanan bir dergidir. 


Journal of Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University has started accepting articles for September 2019 issue.

Journal of Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University aims to reach all parties related to applied sciences in electronic environment, published as 2 issues per year (March and September) every 6 months. The Journal of Applied Science is a scientific and refereed journal, and the publishing language is Turkish and English. The Journal of Applied Science aims to publish original scientific studies which are produced in such a way as to cover the social and technical applied sciences associated with the departments of the universities of applied sciences and applied sciences faculties.

Plagiarism report is requested in our journal. Studies of plagiarism reports above 20% are rejected. Therefore, when you submit your work to the journal, please upload the iThenticate report to the systemThere is no charge for studies published in our journal. Our journal has an open access policy.

In the articles, the title, names, institutions and e-mail information should be indicated on a separate page at the beginning of the studyPlease read the spelling rules before sending an article. Click here to review the article template of our journal.

Journal of Applied Sciences of Mehmet Akif Ersoy University is only an electronic journal. 
Volume 3 - Issue 1 - Mar 2019
 1. Çelik, Alüminyum ve Titanyum Alaşımlarında Hu2003 Akma Kriteri Performansının Araştırılması
  Pages 1 - 18
  Süleyman KILIÇ, Fahrettin ÖZTÜRK, Serkan TOROS
 2. Numerical Investigation on Heat Enhancement Method with Using Circular Dimpled Tube
  Pages 19 - 31
  Toygun Dağdevir, Orhan Keklikcioglu, Veysel Ozceyhan, Sibel Gunes
 3. Döküm Fabrikasında Günlük Üretim Verileri ile İşgücü Verimliliğinin Kontrolü
  Pages 32 - 46
  Burak Öztürk, İrem Düzdar, Özkan Küçük, Hasan Öktem
 4. Low Velocity Impact Behaviour of Damaged Composite Plates Repaired by Composite Patches
  Pages 47 - 64
  Umut Caliskan, Recep Ekici, Mustafa kemal Apalak
 5. Analytical Design of PD Controllers for Time Delay Systems in the Second Order
  Pages 65 - 74
  Uğur Demiroğlu, Bilal Şenol
 6. AISI D2 Soğuk İş Takım Çeliğinin Elektro Erozyon Tekniği İle İşlenebilirliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi
  Pages 75 - 86
  Ali KALYON
 7. Üniversite Öğrencilerinin Mobil Cihazlarda Lokasyon Tabanlı Servisleri Kullanımına Yönelik Bir Araştırma: SDÜ Kılıçarslan Yerleşkesi Örneği
  Pages 87 - 101
  Abdullah Günay, Adnan Kalkan
 8. Ortaöğretim Kurumları Fizik Eğitiminde Öğrenme Güçlüklerinin Belirlenmesi
  Pages 102 - 121
  Hasan İNAÇ, H. Rumeysa Tuksal
 9. Çocuk Bakımında Büyükannelik ve Büyükbabalık: Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları Bağlamında Nitel Bir Araştırma
  Pages 122 - 154
  Sinem Burcu UĞUR
 10. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Türkiye için Yapmış Oldukları Not Açıklamalarının Hisse Senedi piyasaları Üzerine Etkisi: BIST 100’de Seçili Sektör Endeksleri Üzerine Uygulama
  Pages 155 - 170
  Serdar Kuzu