Year 2014, Volume 14 , Issue 1, Pages 179 - 198 2014-04-01

Mevlâna’nın Eserlerinde Esmâ-i Hüsnâ
The Most Beautiful Names of Allah (al-Asma al-Husna) in the Books of Mawlana

Dilaver GÜRER [1]


İslamî kültürde Esmâ-i Hüsnâ’nın yani Allâhü Teâlâ’nın güzel isimlerinin, onu anlamada, tanımada ve tanımlamada çok önemli bir yeri vardır. Müminler yaratıcılarına bu isim ve sıfatlar çerçevesinde inanırlar, onu bu isimlerle öğrenirler ve dualarında bu isimlerle ona yakınlaşmaya çalışırlar. Esmâ-i Hüsnâ’nın bu özelliklerinin yanısıra Tasavvufî düşünce ve kültürde ona ilave değerler de verilmiştir. Buna göre: 1-Sufîler zikirlerini Esmâ-i Hüsnâ üzerine bina etmişlerdir. 2-Mevcudat zatında her türlü tanımlanmadan münezzeh olan Cenâb-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarının tecellisinden ibarettir. 3-Seyr u sülûk tarzları Esmâ-i Hüsnâ’ya göre belirlenmiştir. Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’nin eserlerindeki konular da hep Cenâb-ı Hakk’ın güzel isimleri çerçevesinde işlenmiş, dokunmuştur. Çünkü her arifin yaptığı gibi Mevlâna da hayata Esmâ-i Hüsnâ pencerelerinden bakar. Onun eserlerinde, Allah’ın güzel isimlerine zaman zaman doğrudan atıflar yapılıp açıklamalar getirildiği gibi, zaman zaman da Hakk’ın isim ve sıfatlarının eşya ve hadiseler üzerindeki yeri ve tesiri dolaylı olarak açıklanmıştır
The Most Beautiful Names of Allah (al-Asma al-Husna) in the Books of Mawlana In Islamic culture, the most beautiful names of Allah (al-Asma al-Husna) have an impor- tant role: to know, understand, and to qualify God. Muslims believe in their creator within the framework of these names as they get to know him with these names and they try to worship him with these names in their prayers. In addition, al-asma al-husna had a value and importance in sufi culture and thought. According to sufi culture, firstly Sufis estab- lish their dhikr on asma al-husna and secondly, all the creatures are the divine manifesta- tion (tajalli) of the names and attributes of Allah who is excluded from all definitions and thirdly, the style of al-sayr and al-suluk (spritual training) is arranged in accordance with al-asma al-husna. Mawlana evaluates and designs life regarding to al-asma al-husna, the topics in his books were studied within the framework of the most beautiful names of Allah. In his books, Mawlana sometimes refers to al-asma al-husna directly and explains them and he some- times clarifies the effects of Divine names and attributes of Haqq on the things and events indirectly
Other ID JA65DD59FM
Journal Section Research Article
Authors

Author: Dilaver GÜRER
Institution: Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana bilim dalı Öğretim Üyesi

Dates

Publication Date : April 1, 2014

ISNAD Gürer, Dilaver . "Mevlâna’nın Eserlerinde Esmâ-i Hüsnâ". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 14 / 1 (April 2014): 179-198 .