Year 2005, Volume 5 , Issue 3, Pages 459 - 462 2005-01-01

Abdulhüseyin Ali Ahmed, Mevkıfu’l-Hulefâi’l-Abbâsiyyîn min Eimmeti Ehli’s-Sünneti’l-Erbaa ve Mezâhibihim ve Eseruhû fi’l-Hayâti’s-Siyâsiyye fi’d-Devleti’l-Abbâsiyye Katar, 1405/1985, 474 s.

Cem ZORLU [1]


Other ID JA35DT84UA
Journal Section Review
Authors

Author: Cem ZORLU
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : January 1, 2005

ISNAD Zorlu, Cem . "Abdulhüseyin Ali Ahmed, Mevkıfu’l-Hulefâi’l-Abbâsiyyîn min Eimmeti Ehli’s-Sünneti’l-Erbaa ve Mezâhibihim ve Eseruhû fi’l-Hayâti’s-Siyâsiyye fi’d-Devleti’l-Abbâsiyye Katar, 1405/1985, 474 s.". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 5 / 3 (January 2005): 459-462 .