Year 2005, Volume 5 , Issue 3, Pages 467 - 472 2005-01-01

Sıddık Korkmaz, Tarihin Tahrifi İbn Sebe Meselesi, Araştırma Yayınları, Ankara 2005, 240

Cenksu ÜÇER [1]


Other ID JA59AF96ZT
Journal Section Review
Authors

Author: Cenksu ÜÇER
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : January 1, 2005

ISNAD ÜÇER, Cenksu . "Sıddık Korkmaz, Tarihin Tahrifi İbn Sebe Meselesi, Araştırma Yayınları, Ankara 2005, 240". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 5 / 3 (January 2005): 467-472 .