Year 2006, Volume 6 , Issue 3, Pages 269 - 282 2006-01-01

XVIII. YÜZYILDA OSMANLI SEFİRLERİNİN AVRUPA ALGISI (KÂFİRLERİN CENNETİ)
THE EUROPE PERCEPTION OF OTTOMAN AMBASSADORS IN EIGHTEENTH CENTURY (THE HEAVEN OF INFIDELS

Ali DADAN [1]


Toplumların birbirini algılayışları, farklılıkları yorumlayış biçimleri, gündelik yaşamdan politikaya, kültürel ilişkilerden diplomasiye kadar geniş alanda sonuçlar doğurabilmektedir. XVIII. Yüzyılda Osmanlı devletinin Avrupa karşısındaki durumu Osmanlının sahip olduğu geleneksel Avrupa algısının değişmesine sebep olmuştur. Bunun sonucunda Avrupa’da meydana gelen gelişmeleri izlemek maksadıyla birçok elçi Avrupa ülkelerine gönderilmiştir. Elçiler Avrupa’da elde ettikleri izlenimlerini sefaretname adı verilen raporlarına aktarmışlardır. Osmanlı devletinin Avrupa’ya göndermiş olduğu elçilerin Avrupa’ya dair tutmuş oldukları raporlar, Osmanlı toplumunun Avrupa’ya bakışını yansıtması açısından çok önemli kaynaklardır. Avrupa’daki gelişmeleri ve yaşam biçimlerini Osmanlı başkentine bildiren bu belgeler Osmanlının Avrupa algısını tespit açısından son derece önemlidir. Bu makalede XVIII. Yüzyılda Osmanlı sefirlerinin sahip oldukları Avrupa algısı üzerinde durulacaktır
The perception of the nations to each other and the interpretation of the differences between them reveal many consequences concerning wide areas, including from daily life to politics and from culture to diplomacy. In the eighteenth century the perception Europe of Ottoman had changed because of Ottoman position against the Europe. As a result of this a lot Ambassadors were sent to European Countries to make some observations about developments that occurred in Europe. The Ottoman Ambassadors wrote their impression of Europe in their reports that are called sefaretname. The reports which the Ottoman ambassadors regularly reported are important sources reflecting the Ottoman society’s Europe perception. Sefaretnames reported the developments and life style in the Europe to the Ottoman State. Finally, this article examines the Europe perception of Ottoman Ambassadors in the eighteenth century.
Other ID JA24YJ38BS
Journal Section Research Article
Authors

Author: Ali DADAN
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : January 1, 2006

ISNAD Dadan, Ali . "XVIII. YÜZYILDA OSMANLI SEFİRLERİNİN AVRUPA ALGISI (KÂFİRLERİN CENNETİ)". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 6 / 3 (January 2006): 269-282 .