Year 2006, Volume 6 , Issue 3, Pages 43 - 70 2006-01-01

OKSİDANTALİZM BAĞLAMINDA AFGÂNÎ-ABDUH EKOLÜ
THE ECHOL OF AFGANI-ABDUH IN CONNECTION WITH OCCIDENTALISM

Mustafa ÖZTÜRK [1]


Bu makalede, birçok araştırmacıya göre çağdaş İslâm düşüncesinin mübeşşiri kimi araştırmacılara göre de fazla abartılmış bir şahsiyet olarak nitelendirilen Cemâleddin Afgânî ile onun gözde öğrencisi ve yakın dostu Muhammed Abduh’un Batı uygarlığına dair bilgi, görüş ve değerlendirmeleri serimlenecektir. Ayrıca Reşid Rıza’nın kimi görüş ve düşünceleri de münasebet düştükçe zikredilecektir. Makalede Afgânî ve Abduh’a ait eserlerin yanı sıra genelde İslâmcılık ve çağdaş Arap düşüncesini, özelde de Afgânî ve Abduh’u konu alan çeşitli bilimsel araştırmalardan da istifade edilmiş; ayrıca konuyla ilgili bilgi malzemesini geniş ölçüde ihata etmesi için, fazla sayılabilecek oranda alıntı metinlere yer verilmiştir
al-Din al-Afghani and his student and dear friend Muhammad Abduh's views and thoughts on the western civilisation. Additionaly, some opinions of Rashid Rida will also be mentioned. In this article, besides the works of Afgani and Abduh we also benefited from works written about them and from sources regarding Islamism and contemporary Arab thought. Besides, many quotations were given to include all the needed information regarding the is- sue
Other ID JA76GC39RG
Journal Section Research Article
Authors

Author: Mustafa ÖZTÜRK
Institution: ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : January 1, 2006

ISNAD ÖZTÜRK, Mustafa . "OKSİDANTALİZM BAĞLAMINDA AFGÂNÎ-ABDUH EKOLÜ". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 6 / 3 (January 2006): 43-70 .