Year 2013, Volume 13 , Issue 3, Pages 151 - 167 2013-01-01

Mevlâna’nın Eserlerinde “Yûsuf’un Gömleğinin Kokusu
“The Scent of Yousef’s Shirt” in the Books of Mawlana

Betül GÜÇLÜ [1]


Mevlâna, eserlerinde Kur’ân’daki önemli ve meşhur kıssalardan biri olan “Yûsuf kıssası”na sık sık atıfta bulunmaktadır. Onun eserlerinde özellikle Yûsuf’un gömleğinin kokusu, her bir zerreye yayılmış olan varlığın hakîkatini anlatmada bir sembol olarak önemli bir yer tutmaktadır. “Koku”yu genellikle “hakîkatin ve güzelliğin kokusu” anlamında ele alan Mevlâna’nın, özelde ise Yûsuf’un kokusunu ayrı bir metafor yaparak “ilâhî koku”ya karşılık olarak kullanması dikkat çekicidir. “Yûsuf’un kokusu” maneviyat körü olan kimselerin gözünü açacak olan ilaçtır. Bu manevi ilaç aynı zamanda, marifetin sırlarını ruhun kulağına söyleyen dildir. Gönlünde aşk derdi olanlar hep bu kokuyu aramakta, Yûsuf’un kokusu ümidiyle her gömleği koklamaktadırlar. Ancak “Yûsuf kokusu” alabilmek için Yâkub gibi Yûsuf aşkıyla yanmak gerekmektedir
“The Scent of Yousef’s Shirt” in the Books of Mawlana In his books, Mawlana constantly makes reference to the “parable of Yousef,” which is the most important and famous tale in Qur’an. In Mawlana’s books, the scent of the shirt of Yousef is used as a symbol to describe haqiqa, the (reality) of being, which is diffused to all the grains of cosmos. It is significant that Mawlana generally understands the scent as “the scent of haqiqa and beauty” but specifically uses the scent of Yousef as a metaphor in the sense of a “divine scent”. “The scent of Yousef” is a curative eye opener for one who is spiritually blind. Additionally, this cure is a tongue saying mysteries of gnosis (marifa) to the soul and that one who has pangs of love asks for this scent and smells all shirts to be able to take the scent of Yousef. However to take “the scent of Yousef” it is necessary to burn in fire of love of Yousef like Jacop did
Other ID JA46DZ93NB
Journal Section Research Article
Authors

Author: Betül GÜÇLÜ
Institution: Öğr. Gör., Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana bilim dalı Öğretim Görevlisi

Dates

Publication Date : January 1, 2013

ISNAD Güçlü, Betül . "Mevlâna’nın Eserlerinde “Yûsuf’un Gömleğinin Kokusu". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 13 / 3 (January 2013): 151-167 .