Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Karadeniz’de deneysel sepet tasarımlarının av verimi ve av kompozisyonunun karşılaştırılması

Year 2020, Volume: 2 Issue: 2, 78 - 84, 31.12.2020

Abstract

Su ürünleri avcılığında kullanılan sepetlerin şekli ve ağız konumunun av verimi ve tür kompozisyonu üzerindeki etkisini ele alan bu çalışmada, kare ve silindirik şekilli sepetlerde üstten ve yandan olmak üzere iki ayrı yöne açılan giriş denenmiştir. Dört sepetlik iki set ile ayrı ayrı yapılan paralel denemeler sonucunda 2 yengeç ve 13 balık türünden oluşan toplam 1412 birey yakalanmıştır. Araştırma süresince en çok 293 birey Labridae ailesi üyeleri avlanırken bunu sırasıyla 160 birey ile Blenniidae ailesi üyeleri ve 148 birey ile Eriphia verrucosa izlemiştir. Avlanan su ürünleri içerisinde yöre halkı tarafından besin olarak tüketilen türlerin oranı yaklaşık %70 civarındadır. Elde edilen sonuçlara göre uygun şekilde tasarlanmış sepetlerin Karadeniz’de pavurya (E. verrucosa), izmarit balığı (Spicara maena), kayabalığı (Gobius spp.), ispari (Diplodus annularis) ve eşkine (Sciaena umbra) avcılığında kullanılabileceği söylenebilir.

Supporting Institution

-

Thanks

-

References

 • Akşiray, F. (1987). Türkiye deniz balıkları ve tayin anahtarı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü. Yayın No:3490, II. Baskı. 811 s.
 • Ayaz, A., Özekinci, U., Altınağaç, U. & Özen, Ö. (2006). Üstten girişli yuvarlak tel sepetlerin hayalet avcılık açısından incelenmesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23(1/3): 351-354.
 • Çapar, O. B. (2010). Kuzeydoğu Akdeniz’de Balıkçılık, Mersin Üniversitesi Yayınları, No: 25, 95s.
 • Erdem, Y. & Özdemir, S. (2018). Importance of fishing pots and traps in ecosystem based fisheries. International of Ecology 2018 Symposium. Kastamonu/Turkey Abstract Book, p: 767
 • Erdem, Y., Samur, M. & Özdemir, S. (2014). İçsularda istilacı balık türleriyle mücadelede seçici avlama yöntemlerinin etkinliği. Istanbul University, Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 29(2): 49-63.
 • FAO, (2020). The state of world fisheries and aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. 224p.
 • Kara, A. & Sağlam, C. (2017). İzmir balıkçılığı: Av araçları ve yöntemler. In: İzmir Balıkçılığı, Ed; H. T. Kinacigil, Z.
 • Tosunoğlu, Ş. Çaklı, E. Bey, H. Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 304p
 • Mengi, T. (1977). Balıkçılık Tekniği, Mat-Er Matbaası, İstanbul, 286 s.
 • Murray, C. (2009). Evaluation of fish pots as a feasible fishing method in Irish waters, with specific reference to the physiological effects of common and alternate pots on the lesser spotted dogfish (Scyliorhinus canicula), Galway- Mayo Institute of Technology, M.Sc in Fisheries. 142 p.
 • Özdemir, S., Ayaz, A., Gurbet, R. & Erdem, Y. (2006). Farklı büyüklükte kanca ve farklı tipteki yem ile sabah tanı ve gündüz zamanlarında kullanılan dip paraketasının av verimi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(2): 405-411.
 • Özdemir, S., Erdem, Y. & Sümer, Ç. (2005). Yemli karides tuzaklarının Karadeniz’de uygulanabilirliği üzerine bir ön araştırma. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 1(1): 33-38.
 • Özdemir, S. & Erdem, Y. (2006). Pasif av araçları ile avcılıkta balık Davranışları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 22(1-2-3): 467-471.
 • Özdemir, S., Erdem, Y. & Sümer, Ç. (2007). Dip paraketasında kullanılan iki farklı yemin balık davranışları ve av verimi yönünden karşılaştırılması. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(2): 177-182.
 • Özdemir, S., Erdem, Y., Özsandıkçı, U. & Büyükdeveci, F. (2017). A preliminary study on fishery by the traps in the Black Sea, Ecology 2017, 11-13 May, Kayseri Turkey. Abstract Book pp. 412.
 • Pauly, D., Alder, J., Bennett, E., Christensen, W., Tyedmers, P. & Watson, R. (2013). The world ocean review, living with the oceans. II. The Future of Fish – The Fisheries of the Future, Pub. by. Maribus, 145p.
 • Rajan, M. K. V. & Meenakumari, B. (1982). Development of lobster traps: preliminary experiments with three new designs of rectangular, Australian pot and ink-well traps. Fishery Technology, 19(2): 83-87.
 • Scharfe, J. (1978). FAO Catalogue of Fishing Gear Designs. Fishing News Books Ltd., Farnham, Surrey, England, 160 p.
 • Slack-Smith, R. J. (2001). Fishing with trap and pots. FAO Training Series 26. 62p.

Comparison of catch efficiency and catch composition of experimental fishing pots designs in Black Sea

Year 2020, Volume: 2 Issue: 2, 78 - 84, 31.12.2020

Abstract

In this study, the effects of pot shape and position of entrance on fishing efficiency and species compositions is discussed by square and cylindrical shaped pots from two different entrance position were tried. 1412 individuals of two crabs and 13 fish species were caught in parallel trials, by performed two pot sets. 293 individuals were caught by members of the Labridae family. During the research while the largest number of catch with 293 individuals consist from members of the Labridae family, this was followed by the Eriphia verrucosa with 148 individuals and Blenniidae family members with 160 individuals respectively. The proportion of species consumed as food by the local consumer is around 70% of total catch. According to results of research it can be said that; These fishing pots can be used to trapping in Black Sea coasts for crab and some fish like warty crab (E. verrucosa), pickerel (Spicara maena), gobies (Gobius spp.), annular seabream (Diplodus annularis) and brown meagre (Sciaena umbra).

References

 • Akşiray, F. (1987). Türkiye deniz balıkları ve tayin anahtarı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü. Yayın No:3490, II. Baskı. 811 s.
 • Ayaz, A., Özekinci, U., Altınağaç, U. & Özen, Ö. (2006). Üstten girişli yuvarlak tel sepetlerin hayalet avcılık açısından incelenmesi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23(1/3): 351-354.
 • Çapar, O. B. (2010). Kuzeydoğu Akdeniz’de Balıkçılık, Mersin Üniversitesi Yayınları, No: 25, 95s.
 • Erdem, Y. & Özdemir, S. (2018). Importance of fishing pots and traps in ecosystem based fisheries. International of Ecology 2018 Symposium. Kastamonu/Turkey Abstract Book, p: 767
 • Erdem, Y., Samur, M. & Özdemir, S. (2014). İçsularda istilacı balık türleriyle mücadelede seçici avlama yöntemlerinin etkinliği. Istanbul University, Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 29(2): 49-63.
 • FAO, (2020). The state of world fisheries and aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. 224p.
 • Kara, A. & Sağlam, C. (2017). İzmir balıkçılığı: Av araçları ve yöntemler. In: İzmir Balıkçılığı, Ed; H. T. Kinacigil, Z.
 • Tosunoğlu, Ş. Çaklı, E. Bey, H. Öztürk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 304p
 • Mengi, T. (1977). Balıkçılık Tekniği, Mat-Er Matbaası, İstanbul, 286 s.
 • Murray, C. (2009). Evaluation of fish pots as a feasible fishing method in Irish waters, with specific reference to the physiological effects of common and alternate pots on the lesser spotted dogfish (Scyliorhinus canicula), Galway- Mayo Institute of Technology, M.Sc in Fisheries. 142 p.
 • Özdemir, S., Ayaz, A., Gurbet, R. & Erdem, Y. (2006). Farklı büyüklükte kanca ve farklı tipteki yem ile sabah tanı ve gündüz zamanlarında kullanılan dip paraketasının av verimi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 7(2): 405-411.
 • Özdemir, S., Erdem, Y. & Sümer, Ç. (2005). Yemli karides tuzaklarının Karadeniz’de uygulanabilirliği üzerine bir ön araştırma. S.D.Ü. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 1(1): 33-38.
 • Özdemir, S. & Erdem, Y. (2006). Pasif av araçları ile avcılıkta balık Davranışları. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Dergisi, 22(1-2-3): 467-471.
 • Özdemir, S., Erdem, Y. & Sümer, Ç. (2007). Dip paraketasında kullanılan iki farklı yemin balık davranışları ve av verimi yönünden karşılaştırılması. Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 3(2): 177-182.
 • Özdemir, S., Erdem, Y., Özsandıkçı, U. & Büyükdeveci, F. (2017). A preliminary study on fishery by the traps in the Black Sea, Ecology 2017, 11-13 May, Kayseri Turkey. Abstract Book pp. 412.
 • Pauly, D., Alder, J., Bennett, E., Christensen, W., Tyedmers, P. & Watson, R. (2013). The world ocean review, living with the oceans. II. The Future of Fish – The Fisheries of the Future, Pub. by. Maribus, 145p.
 • Rajan, M. K. V. & Meenakumari, B. (1982). Development of lobster traps: preliminary experiments with three new designs of rectangular, Australian pot and ink-well traps. Fishery Technology, 19(2): 83-87.
 • Scharfe, J. (1978). FAO Catalogue of Fishing Gear Designs. Fishing News Books Ltd., Farnham, Surrey, England, 160 p.
 • Slack-Smith, R. J. (2001). Fishing with trap and pots. FAO Training Series 26. 62p.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Fisheries Management
Journal Section Research Articles
Authors

Yakup ERDEM
Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi
0000-0003-4754-0963
Türkiye


Utku Samet ÖKSÜZ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2438-9247
Türkiye


Osman SAMSUN
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2746-7260
Türkiye

Project Number -
Publication Date December 31, 2020
Submission Date September 12, 2020
Acceptance Date October 19, 2020
Published in Issue Year 2020 Volume: 2 Issue: 2

Cite

APA
ERDEM, Y., ÖKSÜZ, U. S., & SAMSUN, O. (2020). Karadeniz’de deneysel sepet tasarımlarının av verimi ve av kompozisyonunun karşılaştırılması. Marine and Life Sciences, 2(2), 78-84.

Flag Counter