Year 2012, Volume 25 , Issue 1, Pages 26 - 31 2015-03-02

Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması

Nurhan FISTIKCI [1] , Münevver HACIOĞLU [2] , Şakire EREK [3] , Abdulkadir TABO [4] , Ömer SAATÇİOĞLU [5]


Amaç: Bu çalışmada bipolar bozukluk ek tanısı bulunan obsesif kompulsif bozukluk (OKB) hastalarının, bipolar bozukluk ek tanısı bulunmayan OKB hastalarına göre klinik ve afektif mizaç farklılıkları araştırılmıştır. Hastalar ve Yöntem: Sekiz aylık dönem içerisinde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde DSM IV ölçütlerine göre OKB tanısı almış 44 OKB hastası çalışmaya alındı. Hastalara sosyodemografik form yanında, SCID I incelemesi, Hamilton depresyon Ölçeği (HAM-D), Yale Brown OKB ölçeği (Y-BOCS), TEMPS-A mizaç değerlendirme ölçeği uygulandı. Bulgular: OKB hastalarında çoğunluğu bipolar II olmak üzere, %38,6 oranında bipolar bozukluk ek tanısı mevcuttu. Bipolar bozukluk ek tanısı bulunan hastaların OKB belirtilerinin mevsimsel seyir izlediği (%70,6) belirlendi. Bipolar bozukluk ek tanılı hastalarda majör depresif atak sayıları daha yüksekti ve hastaneye yatış sayıları daha fazla idi. Bipolar bozukluk ek tanılı hastalar arasında depresif mizaç (%23,4), siklotimik (%11,8) ve endişeli mizaç (%17,6) en baskın afektif mizaç tipleri idi. Bipolar bozukluğu olan ve olmayan OKB hastalarının afektif mizaç puanları arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Sonuç: Bipolar bozukluğu OKB hastalarında klinik farklılıklara sebep olmaktadır. Afektif mizaç tipleri açısından her iki grup arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Bipolar bozukluğu olan ve olmayan OKB hastalarının afektif mizaç özellikleri geniş örneklemlerle araştırılmalıdır.
Obsesif kompulsif bozukluk, Mizaç, Bipolar bozukluk
 • 1. Perugi G, Akiskal HS, Ramacciotti S ve ark. Depressive comorbidity of panic, social phobic, and obsessive-compulsive disorders reexamined: Is there a bipolar II connection? J Psychiatr Res 1999;33:53-61. doi:10.1016/S0022-3956(98)00044-2
 • 2. Freeman MP, Freeman SA, McElroy SL. The comorbidity of bipolar and anxiety disorders: prevalence, psychobiology, and treatment issues. J Affect Disord 2002;68:1-23. doi:10.1016/S0165-0327(00)00299-8
 • 3. Hollander E, Greenwald S, Neville D ve ark. Uncomplicated and comorbid obsessive-compulsive disorder in an epidemiologic sample. Depress Anxiety 1996;4:111-9. doi:10.1002/(SICI)1520-6394(1996)4:3<111: AID-DA3>3.0.CO;2-J
 • 4. Kruger S, Braunig P, Cooke RG. Comorbidity of obsessive-compulsive disorder in recovered inpatients with bipolar disorder. Bipolar Disord 2000;2:71-4. doi:10.1034/j.1399-5618.2000.020111.x
 • 5. Angst J, Gamma A, Endrass J ve ark. Obsessive-compulsive syndromes and disorders: significance of comorbidity with bipolar and anxiety syndromes. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2005;255:65-71.
 • 6. Chen YW, Dilsaver SC. Comorbidity for obsessive-compulsive disorder in bipolar and unipolar disorders. Psychiatry Res 1995;59:57-64. doi:10.1016/0165-1781(95)02752-1
 • 7. Perugi G, Akiskal HS, Pfanner C ve ark. The clinical impact of bipolar and unipolar affective comorbidity on obsessive-compulsive disorder. J Affect Disord 1997;46:15-23. doi:10.1016/S0165-0327(97)00075-X
 • 8. Tukel R, Meteris H, Koyuncu A ve ark. The clinical impact of mood disorder comorbidity on obsessive-compulsive disorder. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2006;256:240-5. doi:10.1007/s00406-006-0632-z
 • 9. Hantouche EG, Angst J, Demonfaucon C ve ark. Cyclothymic OCD: a distinct form? J Affect Disord 2003;75:1-10. doi:10.1016/S0165- 0327(02)00461-5
 • 10. Kesebir S, Vahip S, Akdeniz F ve ark.The relationship of affective temperament and clinical features in bipolar disorder. Turk Psikiyatri Derg 2005;16:164-9.
 • 11. Akiskal HS, Mallya G. Criteria for the "soft" bipolar spectrum: treatment implications. Psychopharmacol Bull 1987;23:68-73.
 • 12. Eory A, Gonda X, Torzsa P ve ark. Affective temperaments: from neurobiological roots to clinical application]. Orv Hetil 2011;152:1879-86. doi; 10.1556/OH.2011.29245
 • 13. Kelsoe JR. Arguments for the genetic basis of the bipolar spectrum. J Affect Disord 2003;73:183-97. doi:10.1016/S0165-0327(02)00323-3
 • 14. D'Ambrosio V, Albert U, Bogetto F ve ark. Obsessive-compulsive disorder and cyclothymic temperament: an exploration of clinical features. J Affect Disord 2010;127:295-9. doi:10.1016/j.jad.2010.06.007
 • 15. Akiskal HS, Hantouche EG, Allilaire JF ve ark. Validating antidepressant-associated hypomania (bipolar III): a systematic comparison with spontaneous hypomania (bipolar II). J Affect Disord 2003;73: 65-74.
 • 16. Ghaemi SN, Ko JY, Goodwin FK. The bipolar spectrum and the antidepressant view of the world. J Psychiatr Pract. 2001;7: 287-97.
 • 17. Chun BJ, Dunner DL. A review of antidepressant-induced hypomania in major depression: suggestions for DSM-V. Bipolar Disord 2004;6: 32-42.
 • 18. Berk M, Dodd S. Are treatment emergent suicidality and decreased response to antidepressants in younger patients due to bipolar disorder being misdiagnosed as unipolar depression? Med Hypotheses 2005; 65: 39-43. doi; 10.1016/j.mehy.2005.02.010
 • 19. Akiskal HS, Walker P, Puzantian VR ve ark. Bipolar outcome in the course of depressive illness. Phenomenologic, familial, and pharmacologic predictors. J Affect Disord 1983;5:115-28.
 • 20. Çorapçıoğlu A, Aydemir Ö, Yıldız M ve ark. DSM IV Eksen I Bozuklukları (SCID I) için Yapılandırılmış Klinik Görüşme-Klinik Versiyon. Hekimler Birliği Yayınevi, Ankara: Hekimler Birliği Yayınevi, 1999.
 • 21. Akdemir A, Örsel S, Dağ İ ve ark. Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeğinin geçerliliği, güvenilirliği ve klinik kullanımı. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi1996;4: 251-9
 • 22. Goodman WK, Price LH. The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale. II. Validity. Arch Gen Psychiatry1989; 46: 1012-6.
 • 23. Karamustafalıoğlu KO, Üçılık AM, Ulusoy M ve ark. Yale Brown obsesif kompülsif bozukluk ölçeğinin geçerlilik – güvenilirlik çalışması. Bursa: Ulusal Psikiyatri Kngresi Özet Bildiri Kitabı, 1993.
 • 24. Vahip S, Kesebir S, Alkan M ve ark. Affective temperaments in clinicallywell subjects in Turkey: initial psychometric data on the TEMPS-A. J Affect Disord 2005;85:113-25. doi:10.1016/j.jad.2003.10.011.
 • 25. Lensi P, Cassano GB, Correddu G ve ark. Obsessive-compulsive disorder. Familial-developmental history, symptomatology, comorbidity and course with special reference to gender-related differences. Br J Psychiatry 1996;169:101-7. (doi:10.1192/bjp.169.1.101)
 • 26. Rasmussen SA, Tsuang TM. Clinical characteristics and family history in DSM III obsessive compulsive disorder. Am J Psychiatry 1986;143: 317-22.
 • 27. Kolada JL, Bland RC, Newman SC. Obsessive compulsive disorder. Acta Psychiatr Scand 1994; (suppl 376): 24–35. doi:10.1111/j.1600- 0447.1994.tb05788.x
 • 28. Tabo A. Obsesif kompulsif bozukluk ve diğer psikiyatrik bozukluklar ile ek tanısı. Uzmanlık Tezi, Bakırköy, 1997.
 • 29. Perugi G, Toni C, Frare F ve ark. Obsessive-compulsive-bipolar comorbidity: a systematic exploration of clinical features and treatment outcome. J Clin Psychiatry 2002;63:1129-34.
 • 30. Akdeniz F, Kesebir S, Vahip S ve ark. Is there a relationship between mood disorders and affective temperaments? Turk Psikiyatri Derg 2004;15:183-90.
 • 31. Akiskal HS. Cyclotimic, hypertimic and depressive temperaments as subaffective variants of mood disorders. In: Tasman A, Riba MB, editors. APA Review. Washington DC: American Psychiartic Pres, 1992; 43 – 62.
 • 32. Perugi G, Toni C, Maremmani I ve ark. The influence of affective temperaments and psychopathological traits on the definition of bipolar disorder subtypes: A study on Bipolar I Italian National sample. J Affect Disord 2012;136:e41-9. doi:10.1016/j.jad.2009.12.027
Primary Language TR
Journal Section Articles
Authors

Author: Nurhan FISTIKCI

Author: Münevver HACIOĞLU

Author: Şakire EREK

Author: Abdulkadir TABO

Author: Ömer SAATÇİOĞLU

Dates

Publication Date : March 2, 2015

Bibtex @ { marumj2825, journal = {Marmara Medical Journal}, issn = {1019-1941}, eissn = {1309-9469}, address = {}, publisher = {Marmara University}, year = {2015}, volume = {25}, pages = {26 - 31}, doi = {}, title = {Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {Fıstıkcı, Nurhan and Hacıoğlu, Münevver and Erek, Şakire and Tabo, Abdulkadir and Saatçi̇oğlu, Ömer} }
APA Fıstıkcı, N , Hacıoğlu, M , Erek, Ş , Tabo, A , Saatçi̇oğlu, Ö . (2015). Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması . Marmara Medical Journal , 25 (1) , 26-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/marumj/issue/400/2825
MLA Fıstıkcı, N , Hacıoğlu, M , Erek, Ş , Tabo, A , Saatçi̇oğlu, Ö . "Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması" . Marmara Medical Journal 25 (2015 ): 26-31 <https://dergipark.org.tr/en/pub/marumj/issue/400/2825>
Chicago Fıstıkcı, N , Hacıoğlu, M , Erek, Ş , Tabo, A , Saatçi̇oğlu, Ö . "Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması". Marmara Medical Journal 25 (2015 ): 26-31
RIS TY - JOUR T1 - Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması AU - Nurhan Fıstıkcı , Münevver Hacıoğlu , Şakire Erek , Abdulkadir Tabo , Ömer Saatçi̇oğlu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Marmara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 31 VL - 25 IS - 1 SN - 1019-1941-1309-9469 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Marmara Medical Journal Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması %A Nurhan Fıstıkcı , Münevver Hacıoğlu , Şakire Erek , Abdulkadir Tabo , Ömer Saatçi̇oğlu %T Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması %D 2015 %J Marmara Medical Journal %P 1019-1941-1309-9469 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD Fıstıkcı, Nurhan , Hacıoğlu, Münevver , Erek, Şakire , Tabo, Abdulkadir , Saatçi̇oğlu, Ömer . "Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması". Marmara Medical Journal 25 / 1 (March 2015): 26-31 .
AMA Fıstıkcı N , Hacıoğlu M , Erek Ş , Tabo A , Saatçi̇oğlu Ö . Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması. Marmara Med J. 2015; 25(1): 26-31.
Vancouver Fıstıkcı N , Hacıoğlu M , Erek Ş , Tabo A , Saatçi̇oğlu Ö . Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması. Marmara Medical Journal. 2015; 25(1): 26-31.
IEEE N. Fıstıkcı , M. Hacıoğlu , Ş. Erek , A. Tabo and Ö. Saatçi̇oğlu , "Bipolar Bozukluğu Olan ve Olmayan Obsesif Kompulsif Bozukluk Hastalarının Klinik ve Afektif Mizaç Özelliklerinin Karşılaştırılması", Marmara Medical Journal, vol. 25, no. 1, pp. 26-31, Mar. 2015