Year 2012, Volume 25 , Issue 1, Pages 32 - 36 2015-03-02

Amaç: Bu çalışmada kemoradyoterapi (KRT) sırasında diyetisyen ve eğitim hemşiresiyle birlikte uygulanan yakın ve sürekli beslenme takibinin hastanın beslenme durumuna etkisi araştırıldı. Hastalar ve Yöntem: Prospektif planlanan çalışmaya küratif KRT endikasyonu konan, primer tümör bölgesi baş boyun (n=10), gastrointestinal sistem (n=3) ve akciğer (n=1) olan 14 gönüllü alındı. Beslenme durumu her hafta subjektif global değerlendirme (SGA) ile belirlenerek yeniden düzenlendi. Önerilen beslenme desteğine uyum ve beslenme parametrelerin takibi haftalık diyetisyen değerlendirmesi ve beslenme eğitim hemşiresinin ev ziyaretleriyle yapıldı. Ziyaretler sırasında beslenme parametreleri ile hasta ve bakım vericisinin önerilen beslenmeye uyumları ve beslenme desteğine bakışları değerlendirildi. Bulgular: KRT başında 3 hastada hafif malnütrisyon (SGA-B) saptandı. KRT sonunda sekizi hafif (SGA-B) biri şiddetli (SGA-C) 9 malnütrisyonlu hasta vardı. Bakım vericilerin beslenme önerilerine uyumu "tatminkar" ile "bundan iyisi olamaz" arasında değişirken yeni gelişen malnütrisyonlu hastaların hepsi baş boyun tümörlü olup bunlar beslenme desteğini reddeden (n=2), 80 yaş üzeri (n=2) ya da performansı baştan düşük (n=1) olan hastalardı. Sonuç: Kemoradyoterapi alan özellikle baş boyun tümörlü hastalarda ileri yaş ve düşük performans varlığında iyi bakım ve takip altında bile beslenme parametrelerinin bozulduğu görülmektedir. Risk faktörlerinin baştan tanımlanması beslenme desteğin çerçevesini çizmek adına yararlı olabilir.
Beslenme desteği, Hemşire, Kanser, Kemoradyoterapi
 • 1. Houldin AD, Naylor MD, Haller DG. Physician-Nurse collaboration in research in the 21st Century. J Clin Oncol 2004;22:774-6. doi: 10.1200/JCO.2004.08.188
 • 2. http://www.asco.org/asco/shared/asco_print_view/1,1168,_12-002101- 00_18-0012148-00_19-0012150-00_20-001,00.html. American Society of Clinical Oncology:Strategic Plan, 2002. Erişim: 30.07.2011
 • 3. van Bokhorst -de van der Schueren MA. Nutritional support strategies for malnourished cancer patients. Eur J Oncol Nurs 2005;9:74-83. doi:10.1016/j.ejon.2005.09.004
 • 4. Ravasco P, Monteiro G, Marques V, et al. Colorectal cancer nutritional&quality of life parameters predict patients outcomes after radiotherapy: long term follow-up from a prospective randomised controlled trial. ESPEN 2006 Abstract book PO 223.
 • 5. Saunders MI. Head and neck cancer: Altered fractionation schedules. The Oncologist 1999;4:11-6.
 • 6. Trotti A, Bellm LA, Epstein JB, et al. Mucositis incidence, severity and associated outcomes in patients with head and neck cancer receiving radiotherapy with or without chemotherapy: a systemic literature review. Radiat Oncol 2003;66:253–62.
 • 7. Pezner R, Archambeau JO. Critical evaluation of the role of nutritional support for radiation therapy patients. Cancer 1985;1:263-7. doi: 10.1002/1097-0142(19850101)
 • 8. Ravasco P, Monteiro-Grillo I, Camilo ME. Does nutrition influence quality of life in cancer patients undergoing radiotherapy? Radiother Oncol 2003; 67:213-20. doi:10.1016/S0167-8140(03)00040-9
 • 9. Bahl M, Siu LL, Pond GR, et al. Tolerability of the Intergroup 0099 (INT 0099) regimen in locally advanced nasopharyngeal cancer with a focus on patients' nutritional status. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2004;60:1127-36.
 • 10. Atasoy BM, Yonal O, Demirel B, et al. The impact of early percutaneous endoscopic gastrostomy placement on treatment completeness and nutritional status in locally advanced head and neck cancer patients receiving chemoradiotherapy. Eur Arch Otorhinolaryngol 2011. doi:10.1007/s00405-110-1477-7 [basımda].
 • 11. Munshi A, Pandey MB, Durga T, et al. Weight loss during radiotherapy for head and neck malignancies: what factors impact it? Nutr Cancer 2003;47:136-40. doi: 10.1007/s00405-010-1477- 7Online First™
 • 12. Atasoy BM, Dane F, Yumuk PF, et al. Toxicity and feasibility analysis for cisplatin-based concomitant chemoradiotherapy in locally advanced nasopharyngeal carcinoma.J BUON 2008;13:43-50.
 • 13. Atasoy BM, Dane F, Sarı M, ve ark. Lokal ileri evre skuamöz hücreli baş ve boyun kanserinde sisplatinle eş zamanlı kemoradyoterapi: Yan etki ve uygulanabilirlik analizi. Türk Onkoloji Dergisi 2008;23:1-11.
 • 14. Detsky AS, McLaughin JR, Baker JP, et al. What is subjective global assessment of nutritional status? J Parenter Enteral Nutr 1987;11:8-13.
 • 15. Eker D, Arkar H. Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin faktör yapısı, geçerlik ve güvenirliği. Türk Psikoloji Dergisi 1995;10:45-55.
 • 16. Aydemir, Ö. Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği Türkçe Formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Türk Psikiyatri Dergisi 1997;8:280-7.
 • 17. Aydemir Ö, Köroğlu E. Psikiyatride kullanılan klinik ölçekler. Hekimler Yayın Birliği 2000;138-42.
 • 18. Common Toxicity Criteria v.3.0. http://www.eortc.be/services/doc/ctc/default.htm Erişim:25.07.2011
 • 19. Arends J, Bodoky G, Bozzetti F, et al. ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Non-surgical oncology. Clinical Nutrition 2006;25:245-59.
 • 20. Mercadante S. Parenteral vs enteral nutrition in cancer patients: indications and practice. Support Care Cancer 1998;6:85-93. doi: 10.1007/s005200050140
 • 21. Dunn J ,Steginga KS, Rose P, et al. Evaluating patient education materials about radiation therapy. Patient Education and Counsilling 2004;52:325-32.
 • 22. Aydıntuğ S. Klinik Nütrisyon Kitabı. 2006:97-103.
Primary Language TR
Journal Section Articles
Authors

Author: Beste ATASOY

Author: Zerrin ÖZGEN

Author: Özlem YÜKSEK KANTAŞ

Author: Birsen DEMİREL

Author: Atınç AKSU

Author: Faysal DANE

Author: M. KUŞÇU

Author: İlknur ALSAN ÇETİN

Author: Roman İBRAHİMOV

Author: Ufuk ABACIOGLU

Dates

Publication Date : March 2, 2015

Bibtex @ { marumj2826, journal = {Marmara Medical Journal}, issn = {1019-1941}, eissn = {1309-9469}, address = {}, publisher = {Marmara University}, year = {2015}, volume = {25}, pages = {32 - 36}, doi = {}, title = {Kanser Hastalarında Kemoradyoterapi Sırasında Beslenme Yönetiminde Disiplinler Arası İşbirliğinin Yeri: Bir Pilot Çalışma}, key = {cite}, author = {Atasoy, Beste and Özgen, Zerrin and Yüksek Kantaş, Özlem and Demi̇rel, Birsen and Aksu, Atınç and Dane, Faysal and Kuşçu, M. and Alsan Çeti̇n, İlknur and İbrahi̇mov, Roman and Abacıoglu, Ufuk} }
APA Atasoy, B , Özgen, Z , Yüksek Kantaş, Ö , Demi̇rel, B , Aksu, A , Dane, F , Kuşçu, M , Alsan Çeti̇n, İ , İbrahi̇mov, R , Abacıoglu, U . (2015). Kanser Hastalarında Kemoradyoterapi Sırasında Beslenme Yönetiminde Disiplinler Arası İşbirliğinin Yeri: Bir Pilot Çalışma . Marmara Medical Journal , 25 (1) , 32-36 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/marumj/issue/400/2826
MLA Atasoy, B , Özgen, Z , Yüksek Kantaş, Ö , Demi̇rel, B , Aksu, A , Dane, F , Kuşçu, M , Alsan Çeti̇n, İ , İbrahi̇mov, R , Abacıoglu, U . "Kanser Hastalarında Kemoradyoterapi Sırasında Beslenme Yönetiminde Disiplinler Arası İşbirliğinin Yeri: Bir Pilot Çalışma" . Marmara Medical Journal 25 (2015 ): 32-36 <https://dergipark.org.tr/en/pub/marumj/issue/400/2826>
Chicago Atasoy, B , Özgen, Z , Yüksek Kantaş, Ö , Demi̇rel, B , Aksu, A , Dane, F , Kuşçu, M , Alsan Çeti̇n, İ , İbrahi̇mov, R , Abacıoglu, U . "Kanser Hastalarında Kemoradyoterapi Sırasında Beslenme Yönetiminde Disiplinler Arası İşbirliğinin Yeri: Bir Pilot Çalışma". Marmara Medical Journal 25 (2015 ): 32-36
RIS TY - JOUR T1 - Kanser Hastalarında Kemoradyoterapi Sırasında Beslenme Yönetiminde Disiplinler Arası İşbirliğinin Yeri: Bir Pilot Çalışma AU - Beste Atasoy , Zerrin Özgen , Özlem Yüksek Kantaş , Birsen Demi̇rel , Atınç Aksu , Faysal Dane , M. Kuşçu , İlknur Alsan Çeti̇n , Roman İbrahi̇mov , Ufuk Abacıoglu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Marmara Medical Journal JF - Journal JO - JOR SP - 32 EP - 36 VL - 25 IS - 1 SN - 1019-1941-1309-9469 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Marmara Medical Journal Kanser Hastalarında Kemoradyoterapi Sırasında Beslenme Yönetiminde Disiplinler Arası İşbirliğinin Yeri: Bir Pilot Çalışma %A Beste Atasoy , Zerrin Özgen , Özlem Yüksek Kantaş , Birsen Demi̇rel , Atınç Aksu , Faysal Dane , M. Kuşçu , İlknur Alsan Çeti̇n , Roman İbrahi̇mov , Ufuk Abacıoglu %T Kanser Hastalarında Kemoradyoterapi Sırasında Beslenme Yönetiminde Disiplinler Arası İşbirliğinin Yeri: Bir Pilot Çalışma %D 2015 %J Marmara Medical Journal %P 1019-1941-1309-9469 %V 25 %N 1 %R %U
ISNAD Atasoy, Beste , Özgen, Zerrin , Yüksek Kantaş, Özlem , Demi̇rel, Birsen , Aksu, Atınç , Dane, Faysal , Kuşçu, M. , Alsan Çeti̇n, İlknur , İbrahi̇mov, Roman , Abacıoglu, Ufuk . "Kanser Hastalarında Kemoradyoterapi Sırasında Beslenme Yönetiminde Disiplinler Arası İşbirliğinin Yeri: Bir Pilot Çalışma". Marmara Medical Journal 25 / 1 (March 2015): 32-36 .
AMA Atasoy B , Özgen Z , Yüksek Kantaş Ö , Demi̇rel B , Aksu A , Dane F , Kuşçu M , Alsan Çeti̇n İ , İbrahi̇mov R , Abacıoglu U . Kanser Hastalarında Kemoradyoterapi Sırasında Beslenme Yönetiminde Disiplinler Arası İşbirliğinin Yeri: Bir Pilot Çalışma. Marmara Med J. 2015; 25(1): 32-36.
Vancouver Atasoy B , Özgen Z , Yüksek Kantaş Ö , Demi̇rel B , Aksu A , Dane F , Kuşçu M , Alsan Çeti̇n İ , İbrahi̇mov R , Abacıoglu U . Kanser Hastalarında Kemoradyoterapi Sırasında Beslenme Yönetiminde Disiplinler Arası İşbirliğinin Yeri: Bir Pilot Çalışma. Marmara Medical Journal. 2015; 25(1): 32-36.
IEEE B. Atasoy , Z. Özgen , Ö. Yüksek Kantaş , B. Demi̇rel , A. Aksu , F. Dane , M. Kuşçu , İ. Alsan Çeti̇n , R. İbrahi̇mov and U. Abacıoglu , "Kanser Hastalarında Kemoradyoterapi Sırasında Beslenme Yönetiminde Disiplinler Arası İşbirliğinin Yeri: Bir Pilot Çalışma", Marmara Medical Journal, vol. 25, no. 1, pp. 32-36, Mar. 2015