Editorial Board

Editorial Board

Editor in Chief
Erhan İlhan Konukseven(ODTÜ)

Associate Editors
Sezer Özerinç(ODTÜ)

Oğuzhan Yılmaz(Gazi Üni.)

Hakan Kalkan (Atılım Üni.)


Editorial Board Members
Metin Akkök (ODTÜ)
Can Çoğun (Çankaya Üni.)
Mustafa Bakkal (İTÜ)
Cemal Merih Şengönül (Atılım Üni.)
Erhan Budak (Sabancı Üni.)
İsmail Durgun (TOFAŞ)
Volkan Esat (ODTÜ Kuzey Kıbrıs)
Mehmet Fırat (Sakarya Üni.)
Hüseyin Filiz (Gaziantep Üni.)
Necdet Geren (Çukurova Üni.
Mustafa İ. Gökler (ODTÜ)
Yiğit Karpat (Bilkent Üni.)
İsmail Lazoğlu (Koç Üni.)
İzzet Özdemir (İYTE)
Tuğrul Özel (Rutgers Uni.)
Ferruh Öztürk (Uludağ Üni.)
Evren Yasa (Eskişehir)
İ. Ethem Saklakoğlu (EGE Üniversitesi)
Halim Meço (FNSS)
Yusuf Kaynak (Marmara Üni.)
Ali Oral (Balıkesir Üni.)
Haydar Livatyalı (YTÜ)

Prof. Dr. Erhan İlhan KONUKSEVEN

Turkey
konuk@metu.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3597-4222
Subjects: Manufacturing Technologies,Optimization Techniques,Mechatronics,Machine Design and Machine Equipment,Computer-assisted Design,Mechanical Engineering
Institution: Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Oğuzhan YILMAZ

Turkey
oguzhanyilmaz@gazi.edu.tr
Subjects: Manufacturing Technologies,Computer-assisted Design,Mechanical Engineering
Institution: Gazi Üniversitesi

Asst. Prof. Dr. Sezer ÖZERİNÇ

Turkey
ozerinc@metu.edu.tr
Subjects: Nanotechnology,Metallurgical and Materials Engineering,Nanotechnology,Mechanical Engineering
Institution: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Asst. Prof. Dr. Hakan KALKAN

Turkey
hakan.kalkan@atilim.edu.tr
ORCID: 0000-0001-5189-1737
Subjects: Product Design,Manufacturing Technologies,Finite Element Analysis,Material Design and Behaviors,Machine Design and Machine Equipment,Computer-assisted Design,Mechanical Engineering,Engineering
Institution: ATILIM ÜNİVERSİTESİ