Year 2018, Volume 16 , Issue 2, Pages 66 - 70 2019-10-25

Bağlantı Elemanları Şekillendirme Kalıplarının Aşındırıcı Akışkan Yöntemiyle Parlatılması

Ömer EYERCİOĞLU [1] , Kürşad GÖV [2] , Adem AKSOY [3] , Mehmet ALADAĞ [4]


Bu çalışmada, bağlantı elemanları (cıvata, somun vb.) kalıplarının yüzey parlatma işlemlerinde aşındırıcı akış işleme yöntemi(AFM) kullanılmıştır. Tel elektro-erozyon ile kesilen kalıp bileşenlerinin, yüzey pürüzlülüğü, aşındırıcı akışkanla işleme öncesi ve sonrasında ölçülerek yüzey kalitesinin değişimi incelenmiştir. Bulgular, elektro-erozyon nedeniyle oluşan beyaz katman tabakasının tamamen ortadan kaldırıldığını ve son yüzey pürüzlülüğünün (Ra) 1,5 µm'den 0,4 µm'ye azaltıldığını göstermiştir. Yüzey kalitesinin artışı, kalıp malzemesinin sertliğiyle orantılıdır.

Aşındırıcı Akışkanla İşleme, Dövme Kalıbı, Yüzey İşlemleri
 • C. Kılıçaslan and U. İnce, Soğuk Dövme Kalıplarında Meydana Gelen Kırılma Sebeplerinin Nümerik Olarak İncelenmesi-Numerical Investigation of Failure Evolution on Cold Forging Dies, Mühendis ve Makina 57 (687) (2016) 65–71.
 • N.E. Kılınçdemir et al., Yenilikçi Kalıp Sistemleri Tasarımı İle Eksen Kaçıklığına Sahip Soğuk Dövme Parçalarının Üretimi, Met. Dünyası Dergisi (2016).
 • K. Gov, Abrasive Flow Machining of EDMed, Gaziantep University, 2014.
 • L. Rhoades, Abrasive flow machining: a case study, J. Mater. Process. Technol. 28 (1–2) (1991) 107–116.
 • V.K. Jain and S.G. Adsul, Experimental investigations into abrasive flow machining (AFM), Int. J. Mach. Tools Manuf. 40 (7) (2000) 1003–1021.
 • R.K. Jain and V.K. Jain, Finite element simulation of abrasive flow machining, Proc. Inst. Mech. Eng. Part B J. Eng. Manuf. 217 (12) (2003) 1723–1736.
 • V.K. Jain, C. Ranganatha, and K. Muralidhar, Evaluation of Rheological Properties of Medium for Afm Process, Mach. Sci. Technol. 5 (2) (2001) 151–170.
 • A.J. Fletcher and A. Fioravanti, Polishing and Honing Processes: An Investigation of the Thermal Properties of Mixtures of Polyborosiloxane and Silicon Carbide Abrasive, Proc. Inst. Mech. Eng. Part C J. Mech. Eng. Sci. 210 (3) (1996) 255–265.
 • K. Gov and O. Eyercioglu, Effects of abrasive types on the surface integrity of abrasive-flow-machined surfaces, Proc. Inst. Mech. Eng. Part B J. Eng. Manuf. 232 (6) (2018) 1044–1053.
 • A. Agrawal, V.K. Jain, and K. Muralidhar, Experimental determination of viscosity of abrasive flow machining media, Int. J. Manuf. Technol. Manag. 7 (2/3/4) (2005) 142.
 • V.. Gorana, V.. Jain, and G.. Lal, Experimental investigation into cutting forces and active grain density during abrasive flow machining, Int. J. Mach. Tools Manuf. 44 (2–3) (2004) 201–211.
 • T.R. Loveless, R.E. Williams, and K.P. Rajurkar, A study of the effects of abrasive-flow finishing on various machined surfaces, J. Mater. Process. Technol. 47 (1–2) (1994) 133–151.
 • O. Eyercioglu, K. Gov, and A. Aksoy, Abrasive Flow Machining Of Asymmetric Spur Gear Forging Die, in 6th Int. GAP Eng. Conf. – GAP2018, (2018): pp. 426–443.
 • K. Gov and O. Eyercioglu, Abrasive Flow Machining of Ti-6AL-4V, in Int. Sci. Technol. Conf., (2017): pp. 2146–7382.
 • K. Gov, O. Eyercioglu, and M.V. Cakir, Hardness effects on abrasive flow machining, Stroj. Vestnik/Journal Mech. Eng. 59 (10) (2013) 626–631.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Makaleleri
Authors

Author: Ömer EYERCİOĞLU (Primary Author)
Institution: GAZIANTEP UNIVERSITESI MUHENDISLIK FAKULTESI MAKINA MUHENDISLIGI BOLUMU
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3776-865X
Author: Kürşad GÖV
Institution: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-3188-2697
Author: Adem AKSOY
Institution: MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-2484-7519
Author: Mehmet ALADAĞ
Institution: MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)
Country: Turkey


Dates

Application Date : December 31, 2018
Acceptance Date : July 10, 2019
Publication Date : October 25, 2019

Vancouver Eyercioğlu Ö , Göv K , Aksoy A , Aladağ M . Bağlantı Elemanları Şekillendirme Kalıplarının Aşındırıcı Akışkan Yöntemiyle Parlatılması. Makina Tasarım ve İmalat Dergisi. 2019; 16(2): 66-70.