Ethical Principles and Publication Policy

1. Makina Tasarım ve İmalat Dergisi yılda iki kez Mayıs ve Kasım aylarında yayınlanmaktadır.
2. Dergi amaçları doğrultusunda aşağıda belirtilen konularda veya bunlara yakın konulardaki çalışmaları yayınlar;

• Makina Tasarımı,
• Mekanik Sistemlerin Tasarımı ve Analizi,
• Makina Teorisi ve Mekanizma Tekniği,
• Makina Elemanları,
• İmalat Yöntemleri,
• Bilgisayar Yardımı ile tasarım ve İmalat,
• Robotik ve Esnek İmalat Yöntemleri,
• Akışkanlar Mekaniği,
• Malzeme Seçimi ve Malzeme Sorunları,
• Kalite Kontrolü,
• Fabrika Organizasyonu ve Üretim Planlaması,
• Bakım ve Onarım,
• Derginin amacına uygun diğer konular.

3. Dergide yayınlanan makalelere erişim ücretsizdir ve yazarlardan makale gönderim ve basım süreçlerinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
4. Makaleler en az iki hakem tarafından kabul edildikten sonra yayınlanmaktadır.
5. Dergide yayınlanacak olan eserler, daha önce bir başka dergide yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
6. Yazarlar, makalelerinde kullandıkları tüm alıntılar için referans vermiş olmalıdırlar.
7. Etik Kurul izni gerektiren çalışmalara, iznin nereden hangi kapsam ve tarihte alındığına ilişkin bilgilerin eklenmesi gerekmektedir.
8. Yazarların tümü etik ilkeler ile ilgili eşit sorumluluğa sahiptir.
9. Dergimiz, Committee on Publication Ethics (COPE) belirlenen ve önerilen uluslararası yayın etiği ilkelerine bağlıdır.
https://publicationethics.org/