PDF EndNote BibTex RIS Cite

THROUGH TURKISH – RUSSIAN TRADE AND ECONOMİC RELATIONS AT FIRST YEARS OF THE TURKISH REPUBLIC

Year 2012, Volume: 1 Issue: 1, 57 - 67, 01.03.2012

Abstract

Firs World War and The Treaty Sevres started Turkish War of Independence with under the leader of Mustafa Kemal Pasha and young Turkish Republic was founded. The ne Republics government sought for economical development through industrialization because of debt inheritance. Ottoman Empire and They supposed by Russian to make free the half bounded economic so historic friendship and neighbourhood between two countries became stronger. It is impossible scrutinize such kind of comprehensive subject matter; we aimed of to pay attention of economical and commercial relationship of two countries at the fist years of The Turkish Republic

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İLK YILLARINDA TÜRK – RUS TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE

Year 2012, Volume: 1 Issue: 1, 57 - 67, 01.03.2012

Abstract

Birinci Dünya Savaşı ve ardından imzalanan Sevr Barış Antlaşması’ndan sonra Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Milli Mücadele başlamış ardından Genç Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Yeni Devlet, Osmanlı Devleti’nden borçlu kalan ekonomik mirasın üzerinde, bir taraftan emperyalist güçlere karşı varlığını devam ettirmeye çalışırken bir taraftan da sanayileşme yoluyla ekonomik kalkınmak için Rusya’dan destek almış ve böylece iki ülke arasındaki tarihsel ilişkililer ve komşuluk bağları dönemde kuvvetlenmiştir. Bu denli geniş çerçeveli bir konunun kısa bir makalede incelenmesi mümkün olmadığı için iki ülke arasında cumhuriyetin ilk yıllarındaki ticari ve ekonomik ilişkilere dikkat çekmeyi uygun gördük.

Details

Other ID JA25AN53VJ
Journal Section Research Article
Authors

Tuğba Korhana This is me

Publication Date March 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Korhana, T. (2012). TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN İLK YILLARINDA TÜRK – RUS TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİ ÜZERİNE . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 1 (1) , 57-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34034/376675