PDF EndNote BibTex RIS Cite

PRE-SCHOOL EDUCATION PROGRAMS ISSUED IN TURKEY

Year 2012, Volume: 1 Issue: 1, 68 - 75, 01.03.2012

Abstract

Pre-school educational process, which is of great importance in terms of a child’s development, covers the period 0 to 6 years of age, a duration from the day of a child’s birth until the day he/she starts his/her elementary education. Pre-school education in which a child is involved in that period should be attached utmost attention or overemphasized, for a child completes his/her bodily, mental, social, emotional, psychomotor and language development on a greater scale in the period 0 to 6 years of age. For the objectives of pre-school education to reach success expected, a well-planned pre-school educational program made in parallel with such essential elements as children’s developmental characteristics and their need for education should be applied. A short study on pre-school educational programs applied in Turkey indicates that three different pre-school educational programs issued in 1994, 2002 and 2006 with the exclusion of the draft program issued in 1989 were applied until 2012. In this study, the focus is on pre-school educational programs issued in Turkey and their characteristics

TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Year 2012, Volume: 1 Issue: 1, 68 - 75, 01.03.2012

Abstract

Okul öncesi eğitim, çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen sıfır - altı yaş dönemini kapsayan ve çocuğun gelişimi açısından çok önemli bir yeri olan gelişim sürecidir. Çocuğun bu dönemde alacağı okul öncesi eğitim, çocuğun bedensel, psikomotor, sosyal ve duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerini büyük ölçüde tamamlayacağından dolayı dikkatle üzerinde durulması gereken bir konudur. Okul öncesi eğitimin hedeflerinin başarıya ulaşması için, gerekli olan temel unsurlardan biri, çocukların gelişim özellikleri ve eğitim ihtiyacı gibi birçok durum dikkate alınarak yapılan, iyi planlanmış okul öncesi eğitim programlarının uygulanmasıdır. Türkiye’de uygulanan okul öncesi eğitim programları incelendiğinde, 1989 yılında yayımlanan taslak program hariç, 2012 yılına kadar, 1994, 2002 ve 2006 yıllarında yayımlanan üç ayrı okul öncesi eğitim programının uygulandığı görülmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de yayımlanan Okul Öncesi Eğitim Programları ve bu programların özellikleri üzerinde durulmuştur

Details

Other ID JA72EG79YT
Journal Section Research Article
Authors

Gülsüm Düşeka This is me


Beytullah Dönmezb This is me

Publication Date March 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 1 Issue: 1

Cite

APA Düşeka, G. & Dönmezb, B. (2012). TÜRKİYE’DE YAYIMLANAN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 1 (1) , 68-75 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34034/376678