PDF EndNote BibTex RIS Cite

INVESTIGATION OF SURFACE ROUGHNESS OF HYDROXIAPATITE COATING TREATED ONTO TI6A14V SUBSTRATE

Year 2012, Volume: 1 Issue: 2, 112 - 118, 01.06.2012

Abstract

Implant material is coated by hydroxiapatite (HA) which is compouned calcium phosphate (CaP) in order that increase of biocompatibility of the surfaces. Researches relaited with implant surface properties show the importance of getting well of the bone. The effect that doesn’t block the mechanism of curing of bone is supplied better on rough surfaces. In this study, we aimed to investigate the surface roughness of the CaP coating by the new method with the new patent. The activation process was done with NaOH and NaOH+H2O2 on the Ti6Al4V material surface. Surface roughness, hardness values and coating thickness of the CaP coating that is formed by activation process was calculated. . SEM micrographs and EDS analysis were gathered of the coating. At the end of this study, it was determined that the CaP coating on Ti6Al4V that was activated by NaOH + H2O2 had compatible surface roughness for curing of bone than the CaP coating on Ti6A14V that was activated by NaOH

Tİ6AL4V MALZEME YÜZEYİNE OLUŞTURULAN HİDROKSİAPATİT KAPLAMANIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ

Year 2012, Volume: 1 Issue: 2, 112 - 118, 01.06.2012

Abstract

İmplant malzeme yüzeylerinin biyouyumluluğunu arttırmak için bir kalsiyum fosfat (CaP) bileşiği olan hidroksiapatit (HA) kaplanmaktadır. Araştırmalar implant yüzey özelliklerinin kemiğin iyileşme üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu göstermektedir. Kemiğin iyileşme mekanizmasını engellemeyecek etki, pürüzlü yüzeylerde daha iyi sağlanmaktadır. Bu çalışmada NaOH ve NaOH+H2O2 aktivasyon işlemi uygulanmış Ti6Al4V malzeme yüzeyine patenti alınan yeni metotla oluşturulan CaP kaplamanın yüzey pürüzlülüğü açısından uygunluğunun incelenmesi amaçlanmıştır. Ti6Al4V malzeme yüzeyine NaOH ve NaOH+H2O2 ile aktivasyon işlemi uygulanmış ve CaP kaplanmıştır. Oluşturulan yeni metot CaP kaplamaların, yüzey pürüzlülükleri, sertlik değerleri, kaplama kalınlıkları ölçülmüş, SEM görüntüleri ve EDS Spektrumları alınmıştır. Bu çalışma sonucunda NaOH+H2O2 ile aktive edilmiş Ti6Al4V malzeme üzerinde oluşturulan CaP kaplamanın yüzey pürüzlülüğünün NaOH ile aktive edilmiş Ti6Al4V malzeme üzerine oluşturulan CaP kaplamasından kemiğin iyileşmesi açısından daha iyi bir yüzey pürüzlülüğüne sahip olduğu görülmüştür

Details

Other ID JA25KA95CB
Journal Section Research Article
Authors

İbrahim Aydın This is me


Ahmet Pasinli This is me

Publication Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA Aydın, İ. & Pasinli, A. (2012). Tİ6AL4V MALZEME YÜZEYİNE OLUŞTURULAN HİDROKSİAPATİT KAPLAMANIN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNÜN İNCELENMESİ . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 1 (2) , 112-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34035/376684