PDF EndNote BibTex RIS Cite

GREEN MARKETİNG

Year 2012, Volume: 1 Issue: 2, 94 - 101, 01.06.2012

Abstract

The minimization of environmental negativities is probably the most important social responsibility of the enterprises. In order to fulfil this, they must undertake environmental friendly policies in the production management and include environmental issues in their production functions. Nowadays, the environmental sensitivity has been increasing rapidly. Managements use clean production technology to prove their environmental sensitivity and to respond their consumer demands. One of the major problems of the marketing managers is to examine the varieties of product while the consumers’ demands are increasing for the environmental products and to make some changes in this way. For this reason, market research, improvement of marketing strategies should be done and the consumers should be informed and convinced about the environment protective products

YEŞİL PAZARLAMA

Year 2012, Volume: 1 Issue: 2, 94 - 101, 01.06.2012

Abstract

Çevresel olumsuzlukları en aza indirmek, işletmelerin toplumsal sorumluluklarının belki de en önemlisidir. İşletmeler bu sorumluluklarını yerine getirebilmek için üretim yönetimine ilişkin kararlarda çevre konularına duyarlı yaklaşımlar göstermeli ve üretim fonksiyonu ile çevre konularını birlikte değerlendirmelidir. Çevreye olan duyarlılık son yıllarda hızlı biçimde artmaktadır. İşletmeler hem çevreye olan duyarlılıklarını kanıtlamak hem de tüketicilerinin bu yöndeki taleplerini karşılamak amacıyla çevreye duyarlı üretim teknolojileri kullanmaktadırlar. Günümüzde pazarlama yöneticilerinin karşılaşabileceği önemli problemlerden biri tüketicilerin çevre dostu ürünlere talebi artarken, ürün yelpazelerini incelemek ve bu yönde gerekli değişiklikleri yapmaktır. Bu amaçla pazarlama araştırmalarının yapılması, yeni pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve tüketicilerin firmanın ürünlerinin çevre dostu özellikleri hakkında bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi gerekmektedir

Details

Other ID JA53EB23DB
Journal Section Research Article
Authors

Gazenfer Erbaşlar This is me

Publication Date June 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 1 Issue: 2

Cite

APA Erbaşlar, G. (2012). YEŞİL PAZARLAMA . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 1 (2) , 94-101 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34035/376687