PDF EndNote BibTex RIS Cite

VALUE AT RISK MODEL AND RISK ASSESSMENT WITH HISTORICAL SIMULATION METHOD

Year 2012, Volume: 1 Issue: 3, 0 - 0, 01.08.2012

Abstract

Today risk management is a crucial task for the companies. In risk management, it is not possible to reduce the risks to zero but they could be limited. First step for financial risk managament is to define risk, second step is to assess risk and the final step is to control risk.
Value at Risk Method (also called VaR) is one of the ways to assess risk that risk management uses. There are three
calculation models for this method: variance-covariance (also called VCV), Monte Carlo simulation and historical simulation.
This article aims to assess value at risk of IMKB100 index portfolio, IMKB 30 index portfolio and gold portfolio using the
historical simulation method. Imaginary portfolios are used the carry out the analysis. The value of each portfolio is 100.000
Turkish Liras.
The value at risk of the portfolios at 95 % confidence level are as the following: The IMKB 100 index: 2.720 TL, the IMKB 30
index: 2.904 TL, the gold portfolio: 2.079TL

RİSKE MARUZ DEĞER MODELİ VETARİHİ SİMÜLASYON YÖNTEMİ İLE RİSK HESAPLAMASI

Year 2012, Volume: 1 Issue: 3, 0 - 0, 01.08.2012

Abstract

Günümüz ekonomilerinderisk yönetimi, işletmeler için hayati öneme sahip işlevlerden bir tanesi olmuştur.Risk yönetimi, riski sıfırlamak için uygulanmaz fakat bu yönetim ile riskler sınırlandırılabilmektedir. Risk yönetiminde ilk adım potansiyel riskin tanımlanması, ikinci adım riskin değerlendirilmesidir. Kontrol etme süreci son adım olarak uygulanmaktadır.
Riske Maruz Değer modeli, risklerin ölçülmesi için finansal risk yönetiminin kullandığı araçlardan biridir. Bu modelin temel
üç yöntemi vardır. Bunlar; varyans, kovaryans, monte carlo ve tarihi simülasyon yöntemleridir.
Bu çalışmada tarihi simülasyon yöntemi kullanılarak İMKB 100 endeksi, İMKB 30 endeksi ve külçe altın gram fiyatlarının riske
maruz değerleri bulunmaya çalışılmıştır. Bunun için bahsi geçen varlıklara 100.000’er TL yatırıldığı varsayılmıştır.
Yapılan analizler neticesinde % 95 güven aralığında İMKB 100 endeksine dayalı portföyün riske maruz değeri 2.720 TL, İMKB
30 endeksine dayalı portföyün riske maruz değeri 2.904 TL, külçe altın portföyünün riske maruz değeri 2.079 TL
bulunmuştur.

Details

Other ID JA98YJ89SK
Journal Section Research Article
Authors

Sinan ESENA This is me

Publication Date August 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 1 Issue: 3

Cite

APA Esena, S. (2012). RİSKE MARUZ DEĞER MODELİ VETARİHİ SİMÜLASYON YÖNTEMİ İLE RİSK HESAPLAMASI . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 1 (3) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34043/376780