PDF EndNote BibTex RIS Cite

REFLECTIONS OF TRADITIONAL TURKISH HANDICRAFTS ON CONTEMPORARY CERAMIC ART

Year 2012, Volume: 1 Issue: 3, 13 - 21, 01.08.2012

Abstract

Original handcrafts have evolved throughout the history of Turkey. The region, religion, and life conditions have all affected these handcrafts over time. Some of these handcrafts were still performed such as Ebru art, calligraphy, tughra, glass, textile and kilim tapestry, wood and stone working, ceramic and pottery, metal working, while some of them were forgotten. The cultures of modern societies became unique with traditional arts. For that reason, traditional art elements give artists a more original status in contemporary world art. The variety of traditional Turkish art shows its effects also in contemporary Turkish ceramic art. Modern Turkish ceramic artists such as Zehra Çobanli, Jale Yılmabaşar, Vedat Kaçar, Muammer Çakı, Oya Uzuner, Mine Aktaş Poyraz, made original modern artworks based on traditional arts. In this paper author will present the effects of historical Turkish architecture and crafts on modern ceramic art

GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARININ ÇAĞDAŞ TÜRK SERAMİK SANATINA YANSIMALARI

Year 2012, Volume: 1 Issue: 3, 13 - 21, 01.08.2012

Abstract

Türkler geçmişten günümüze kadar kendilerine has el sanatları geliştirmişlerdir. Zamanla gelenekselleşen bu sanatların ortaya çıkmasında ve gelişmesinde, yaşanan yöre, din, yaşam şartları ve döneminin estetik beğenisi etkili olmuştur. Ebru, hat, tuğra, cam nazar boncuğu, dokuma ve kilim, ahşap ve taş işçiliği, çini ve çömlekçilik, bakır işlemeciliği vb. gibi el sanatlarının bazıları günümüzde halen yapılmaya devam ederken bazıları yok olmuştur. Geleneksel sanatlar bir kültürü kendine has yapan ögelerden biridir. Bu nedenle kendi kültüründeki geleneksel sanattan yola çıkarak çağdaş eserler ortaya koymak sanatçıyı evrensel olarak daha özgün bir konuma getirebilmektedir. Türk el sanatlarının çeşitliliği her alanda olduğu gibi çağdaş Türk seramiğinde de etkilerini göstermiştir. Zehra Çobanlı, Jale Yılmabaşar, Vedat Kaçar, Muammer Çakı, Oya Uzuner, Mine Aktaş Poyraz gibi önemli Çağdaş Türk seramik sanatçıları geleneksel sanatlar temelinde özgün eserler ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada geleneksel Türk kültürünü yansıtan el sanatlarından bazılarının çağdaş seramik sanatlarına yansımaları incelenmiştir.

Details

Other ID JA96KS88AD
Journal Section Research Article
Authors

Lale Demir ORANSAYA This is me

Publication Date August 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 1 Issue: 3

Cite

APA Oransaya, L. D. (2012). GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARININ ÇAĞDAŞ TÜRK SERAMİK SANATINA YANSIMALARI . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 1 (3) , 13-21 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34043/376781