PDF EndNote BibTex RIS Cite

THE WESTERN THRACE TURKS ISSUE IN TURKISH – GREEK RELATIONS

Year 2012, Volume: 1 Issue: 4, 20 - 31, 01.11.2012

Abstract

There are numerous problems between Turkey and Greece. The major tension points are; the Cyprus issue, Aegean related
conflicts, and the ethnic minorities.Despite Turkey and Greece have common historical background, there are serious
confident problems between them. Like Cyprus issue, Western Thrace is a problem that is completely human-centered. The
course of relations between Turkey and Greece affect The Western Thrace issue and vice versa.
In 1999, the Turkey-Greece relations entered a period of detente.The Western Thrace in the relations of Turkey and Greece,
the detente period of 1999 has not rea ched an outcome yet. Western Thrace issue is still a problem to be solved.
Undoubtedly, the future of Western Thrace issue will be determined by ensuing policies of the two parts.

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE BATI TRAKYA TÜRKLERİ SORUNU

Year 2012, Volume: 1 Issue: 4, 20 - 31, 01.11.2012

Abstract

Türkiye ile Yunanistan arasında çeşitli sorunlar vardır. Bunlar; Kıbrıs meselesi, Ege ile ilgili sorunlar ve etnik azınlıklar. İki ülke
arasında ortak tarihi bir geçmiş olmasına rağmen, iki ülkenin ciddi güven sorunu vardır. Kıbrıs meselesi gibi, Batı Trakya
sorunu da tamamen insan odaklı bir sorundur. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin seyri, Batı Trakya sorununu
etkilemektedir. Tam tersi de geçerlidir.
1999 yılında Türkiye-Yunanistan ilişkileri yumuşama dönemine girmiştir. 1999 yılındaki yumuşama dönemi hala Türk-Yunan
ilişkilerinde Batı Trakya sorununa bir çözüm getirememiştir. Batı Trakya sorunu hala çözülmeyi bekleyen bir sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır. Kuşkusuz ki, Batı Trakya sorununun geleceği, tarafların izleyeceği politikalar ışığında şekillenecektir.

Details

Other ID JA76JK45PR
Journal Section Research Article
Authors

Özlem Zerrin KEYVANA

Publication Date November 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 1 Issue: 4

Cite

APA Keyvana, Ö. Z. (2012). TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE BATI TRAKYA TÜRKLERİ SORUNU . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 1 (4) , 20-31 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34045/376791