PDF EndNote BibTex RIS Cite

PHAFFİA RHODOZYMA (KIRMIZI MAYA) DAN ASTAXANTHİN ÜRETİMİ VE KULLANIM ALANLARI

Year 2012, Volume: 1 Issue: 4, 8 - 13, 01.11.2012

Abstract

Astaxanthin (3,3’-dihydroxy- β,β-carotene-4,4’-dione) mayalardan Phaffia rhodozyma, alglerden Haemotococcus pluvialis gibi mikroorganizmalar, flamingo ve kırmızı balıkçıl kuşları, alabalık ve somon balıkları ile istakoz ve karides gibi bazı kabuklu canlılarda bulunan ve tabiatta yaygın olarak dağılım gösteren bir karotenoiddir. Alabalık ve somon çiftliklerinde kullanılmaktadır. Bu derlemede, Phaffia rhodozyma’ dan astaxanthin ekstraksiyon teknikleri ve hayvanlar üzerindeki etkileri özetlenmiştir

ASTAXANTHİN PRODUCTİON FROM PHAFFİA RHODOZYMA AND USES AREA

Year 2012, Volume: 1 Issue: 4, 8 - 13, 01.11.2012

Abstract

Astaxanthin (3,3’-dihydroxy- β,β-carotene-4,4’-dione) is a carotenoid widely distributed in nature, found as the main pigment in some crustaceans (shrimp and lobster), fish (trout and salmon), birds (flamingo and scarlet ibis) and microorganisms (the yeast Phaffia rhodozymaand the algae Haemotococcus pluvialis. It is mainly used in the trout and salmon farming. .In this review, astaxanthin extraction techniques from Phaffia rhodozyma, its effects on animals are summarized

Details

Other ID JA83TU33AU
Journal Section Research Article
Authors

Rezan ALKANA This is me

Publication Date November 1, 2012
Published in Issue Year 2012 Volume: 1 Issue: 4

Cite

APA Alkana, R. (2012). PHAFFİA RHODOZYMA (KIRMIZI MAYA) DAN ASTAXANTHİN ÜRETİMİ VE KULLANIM ALANLARI . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 1 (4) , 8-13 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34045/376794