PDF EndNote BibTex RIS Cite

REAL-TİME ANALYSİS OF VOLTAGE QUALİTY İN IRON AND STEEL FİRM

Year 2013, Volume: 2 Issue: 1, 10 - 15, 01.03.2013

Abstract

Iron and steel industry has become a major sector in recent years in Turkey. Arc furnace. are widely used for metals melting ferrous in steel plants. Arc furnaces is fed to different feeders for the network led by a high power and due to the structure variable resistant in arc furnace power quality is more deterioration, this line is to called a dirty line. Facility operation scrap hall hoists other needed equipment, such as generators, lighting equipment study it is fed to a separate feeder. IN this study, Fluke VR1710 Voltage Quality Recorder device connected to the clean line which supplying to Sivas Iron and Steel Firm(SİDEMİR) plant around a clean line were recorded 32-hour changes as. one-second intervals. The data obtained from a clean line voltage quality of the entity of iron and steel were investigated and conducted due diligence for power quality

DEMİR ÇELİK İŞLETMESİNDE GERİLİM KALİTESİNİN GERÇEK ZAMANLI İNCELENMESİ

Year 2013, Volume: 2 Issue: 1, 10 - 15, 01.03.2013

Abstract

Demir-çelik endüstrisi son yıllarda Türkiye’ de büyük bir sektör haline gelmiştir. Demir çelik tesislerinde metalin eritilmesi için ark fırınları yaygın olarak kullanılmaktadır. Ark fırınları şebekeden yüksek güç çektiği için ayrı fiderden beslenir ve ark fırınını değişken dirençli yapısından dolayı güç kalitesi bozulmaları fazla olduğundan bu hat kirli hat olarak adlandırılır. Tesis işletmesinde diğer ihtiyaç duyulan cihazların hurda holü vinçleri, jeneratörler, aydınlatmalar gibi ekipmanların çalışması ise ayrı bir fiderden beslenir ve bu fider temiz hat fideri olarak adlandırılır. Bu çalışmada, Sivas Demir Çelik İşletmeleri(SİDEMİR) tesisini besleyen temiz hatta Fluke VR1710 gerilim kalitesi kaydedici cihazı bağlanarak birer saniye aralıklarla yaklaşık olarak 32 saatlik değişimler kayıt altına alınmıştır. Elde edilen verilerden, demir çelik işletmesinin temiz hattında gerilim kalitesi incelenmiştir ve güç kalitesi için durum tespiti gerçekleştirilmişidir

Details

Other ID JA65FP53PC
Journal Section Research Article
Authors

Mustafa ŞEKER This is me


Basri YARAŞ This is me

Publication Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Şeker, M. & Yaraş, B. (2013). DEMİR ÇELİK İŞLETMESİNDE GERİLİM KALİTESİNİN GERÇEK ZAMANLI İNCELENMESİ . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 2 (1) , 10-15 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34047/376814