PDF EndNote BibTex RIS Cite

INVESTIGATION OF HARMONIC IMPACTS COUSED BY COMPUTERS IN ELECTRIC ENERGY QUALITY

Year 2013, Volume: 2 Issue: 1, 0 - 0, 01.03.2013

Abstract

Computers are non-linear loads and sensitive loads and because of this characteristic as they are not only cause distortion an also affected by the distortions in connection network. in this study, Cumhuriyet University, Nuri Demirağ Vocationaly High School of Divriği at consisting of thirty-two computers in the computer lab, one second intervals using Fluke VR1710 voltage quality recorder device with first the computers off-position and then the computers enabled state, distortion effect have been investigated by measurements and harmonic effects caused by computers to be determined

ELEKTRİK ENERJİ KALİTESİNDE BİLGİSAYARLARIN NEDEN OLDUĞU HARMONİK ETKİLERİN İNCELENMESİ

Year 2013, Volume: 2 Issue: 1, 0 - 0, 01.03.2013

Abstract

Bilgisayarlar hassas yükler olmakla birlikte doğrusal olmayan yüklerdir ve bu özelliğinden dolayı yalnızca bağlı oldukları sistemde bozucu etkilere neden olmadıkları gibi bozucu etkilerden de etkilenirler. Bu çalışmada, Cumhuriyet Üniversitesi Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulun’ da bulunan, otuz iki bilgisayardan oluşan bilgisayar laboratuvarından, Fluke VR1710 gerilim kalitesi kaydedici cihazı kullanılarak birer saniye aralıklar ile bilgisayarın çalışmadığı durumda ve bilgisayarlar çalıştırıldığında ölçümler yapılarak, bilgisayarların neden olduğu etkiler ve gerilim kalitesi incelenmiştir ve bilgisayarların neden olduğu harmonik etkiler belirlenmeye çalışılmıştır

Details

Other ID JA22YH39DT
Journal Section Research Article
Authors

Mustafa ŞEKERa


Basri YARAŞb This is me

Publication Date March 1, 2013
Published in Issue Year 2013 Volume: 2 Issue: 1

Cite

APA Şekera, M. & Yaraşb, B. (2013). ELEKTRİK ENERJİ KALİTESİNDE BİLGİSAYARLARIN NEDEN OLDUĞU HARMONİK ETKİLERİN İNCELENMESİ . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 2 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34047/376817