PDF EndNote BibTex RIS Cite

GOLDEN RATIO IN ANTHROPOMETRIC DATA

Year 2014, Volume: 3 Issue: 2, 173 - 177, 01.10.2014

Abstract

The term as golden ratio has been used in lots of area such as, architecture, art etc.. for a long time and it can be defined as a constant. In various investigations indicate that this ratio has been used in the livings anatomical designing and in nature itself. Besides, the investigations of anthropometric values about human body indicate that the golden ratio is shown itself. Lots of famous artists used the golden ratio for defining human or designing vehicles for human usage. Using of golden ratio in all kind of designs in the light of anthropometric values causes to create ergonomic materials and beautiful artworks

ANTROPOMETRİK VERİLERDE ALTIN ORAN

Year 2014, Volume: 3 Issue: 2, 173 - 177, 01.10.2014

Abstract

Altın oran kavramı tarih boyunca birçok alanda ortaya çıkmış eserlerde kullanılmıştır ve sayısal bir sabitle ifade edilmektedir. Yapılan çeşitli araştırmalarda bu oranın doğal olarak doğada bulunan canlıların anatomik tasarımında bulunduğu ve yapısal özelliklerinin belirlenmesinde etkili olduğu ortaya konmuştur. İnsandan alınan antropometrik veriler karşılaştırılarak incelendiğinde de bu oran çarpıcı şekilde karşımıza çıkmaktadır. Ünlü birçok sanatçının insanı tanımlarken ya da insan kullanımı için tasarımlar yaparken bu oranı kullandığı belirlenmiştir. Doğamızda var olan ve kullanıldığı tüm eserlerde ilgi uyandıran bu oranın, antropometrik verilere bağlı tasarımlarda kullanılması ile hem fiziksel olarak ergonomik, hem de ruhsal açıdan güzel olarak algılanan eserler ortaya çıkacaktır

Details

Other ID JA78TG82US
Journal Section Research Article
Authors

Ertan Yesari HASTÜRK This is me

Publication Date October 1, 2014
Published in Issue Year 2014 Volume: 3 Issue: 2

Cite

APA Hastürk, E. Y. (2014). ANTROPOMETRİK VERİLERDE ALTIN ORAN . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 3 (2) , 173-177 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34067/377050