PDF EndNote BibTex RIS Cite

USE OF FLY ASHES AS A RAW MATERIAL AND COLOURANT IN GLAZES

Year 2015, Volume: 4 Issue: 1, 21 - 26, 01.02.2015

Abstract

Fly ashes are waste products of coal combustion in thermal power plants. Fly ash contains silica, aluminium and iron. In the
case of direct usage in the suitable ratio, it will enhance and improve many characteristics of ceramic bodies, at the same
time it is particularly preferred ceramic industry, since it has been reducing the cost of ceramic production. Fly Ash concept
which is used to our country during last few years is a raw material for ceramic bodies-glazes and preferred especially by
the developed countries worldwide.
Owing to its physical characteristics, chemical composition, colouring capability and high rate of glass content, it was
considered that fly ash can be used as a alternative raw material in the ceramic glazes.
In this study, the fly ash obtained by the Seyitömer thermal power plant was incorporated into ceramic glaze recipes and
the effects of fly ash on the glaze properties were investigated.

UÇUCU KÜLLERİN SIRLARDA HAMMADDE VE RENKLENDİRİCİ OLARAK KULLANIMI

Year 2015, Volume: 4 Issue: 1, 21 - 26, 01.02.2015

Abstract

Uçucu küller termik enerji santralleri içinde, öğütülmüş kömürün yanmasıyla ortaya çıkan atık bir malzemedir. Uçucu Kül
içeriğinde silika, alüminyum ve demir yer almaktadır. Uygun oranlarda ve doğru kullanıldığında, seramik bünyelerin birçok
özelliğini olumlu yönde etkileyen bu malzeme, aynı zamanda seramik endüstrisinde üretim maliyetini düşürdüğü için tercih
edilmektedir. Ülkemizde son birkaç yıldan bu yana kullanılmaya başlanan uçucu kül, tüm dünyada, özellikle gelişmiş
ülkelerde yıllardır seramik bünyelerde bir hammadde olarak tercih edilmektedir.
Uçucu küller fiziksel özellikleri, kimyasal içeriği, renklendirici kapasitesi ve yüksek oranda cam içeriği nedeniyle seramik
sırlarda alternatif bir hammadde olarak kullanılabilir.
Bu çalışmada, Seyitömer termik santralinden elde edilen uçucu kül, seramik sır reçetelerine ilave edilmiş ve sır özelliklerine
uçucu külün etkileri araştırılmıştır.

Details

Other ID JA52SR32MA
Journal Section Research Article
Authors

Ensar TAÇYILDIZ This is me

Publication Date February 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 4 Issue: 1

Cite

APA Taçyıldız, E. (2015). UÇUCU KÜLLERİN SIRLARDA HAMMADDE VE RENKLENDİRİCİ OLARAK KULLANIMI . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 4 (1) , 21-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34070/377058