Conference Paper
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Ahşap Üzerine Betimlemeler: Kültürlerarası etkileşim aracı olanahşabın “Değerli bir Nesne” olarak kabul edilip özümsenmesi(Ahşap Güzeldir)

Year 2015, Volume: 4 Issue: 2, 39 - 54, 01.09.2015

Abstract

Kültürlerarası etkileşim aracı olan ahşabın “Değerli Bir Nesne” olarak kabul edilip özümsenmesi olgusu, “Ahşap Güzeldir” zemininde öznel mantalite öngörüsüyle, mümkün olduğunca değişik tarzda ve yapıda oluşturulan özgün kompozisyonlarla (aşağıda takdim edilen toplam 5 adet orijinal betimleme nezdinde) betimlenmiştir. Bu betimlemelere esas teşkil eden çıkarımlar, mesleki/teknik bilgi temelinde içselleştirilmiş olup ahşapsever yaklaşımla yapılan bu örnek betimlemelerde, (kültürlerarası etkileşimde seçkin bir doğal malzeme olarak benimsenen) ahşabı tanıtmaya yönelik genel tasvirler ve ahşabın farkındalığını pekiştirici kuramsal açıklamalar yapılmıştır

Depictions on Wood: Acceptation and Internalization of Wood, which is anintercultural interaction tool, as “A Valuable Object” (Wood is Good)

Year 2015, Volume: 4 Issue: 2, 39 - 54, 01.09.2015

Abstract

Acceptation and Internalization of Wood, which is an intercultural interaction tool, as “A Valuable Object” have been depicted with distinctive compositions constructed with styles and structures as different as possible with a mentality foresight upon the basis of “Wood is Good” (through 5 original depictions presented below). The implications forming a basis for these depictions were internalized with professional/technical knowledge and in these depictions that were made with a woodlover approach; certain theoretical explanations to strengthen wood awareness and general depictions to introduce wood (considered as an exquisite natural material in intercultural interaction) were made

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Other ID JA92FC38CJ
Journal Section Research Article
Authors

İlker USTA

Publication Date September 1, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 4 Issue: 2

Cite

APA Usta, İ. (2015). Ahşap Üzerine Betimlemeler: Kültürlerarası etkileşim aracı olanahşabın “Değerli bir Nesne” olarak kabul edilip özümsenmesi(Ahşap Güzeldir) . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 4 (2) , 39-54 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34071/377074