PDF EndNote BibTex RIS Cite

Smart Phone Based Virtual Reality Application in Vocational Education

Year 2017, Volume: 6 Issue: 1, 0 - 0, 01.03.2017

Abstract

One of the most important factors affecting the productivity of education is practical education. Practical education is very
important especially for the development of students' professional skills in vocational schools. Vocational schools have
several different departments. Each department carries out its educational activities based on relevant practical skills.
Especially in the technical departments, providing the course materials which meet the requirements of practical education
is forcing the financial capacities of the relevant departments. To eliminate this difficulty, virtual reality comes up as an
alternative to traditional course materials. Virtual reality is a three-dimensional simulation model which makes the students
feels like they are in a real environment. In this study, a system was developed to enable the students to benefit from
online simulations relevant with their practical education. Projecting the virtual reality environment, smartphones and
virtual reality glasses for smart phones were used which are today quite widespread. The student can run the online
simulation by smart phone and with this application; the student gains the skills for professional development in a virtual
reality environment.

Akıllı Telefon Tabanlı Sanal Gerçekliğin Mesleki Eğitimde Uygulanması

Year 2017, Volume: 6 Issue: 1, 0 - 0, 01.03.2017

Abstract

Eğitim verimliliğine etki eden en önemli unsurlardan biriside uygulamalı eğitimdir. Özellikle mesleki eğitim veren meslek
yüksekokullarında uygulamalı eğitim, öğrencinin mesleki becerilerinin gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Meslek
Yüksekokulları birçok farklı bölümü bünyesinde barındırmaktadır. Her bölümde kendi içerisinde uygulamaya dayalı eğitim
faaliyetlerini sürdürmektedir. Özellikle teknik bölümlerde uygulamalı eğitimin gereksinimini karşılayacak ders materyalinin
temini ilgili birimin maddi imkânlarını zorlamaktadır. Bu zorluğu ortadan kaldırmak için geleneksel ders materyallerine
alternatif olarak ortaya konulan sanal gerçeklik, öğrenciye uygulama ortamının gerçekmiş gibi hissi oluşturan üç boyutlu bir
benzetim modelidir. Bu çalışmada; öğrencilerin mesleki eğitimi ile ilgili uygulamalara ait simülasyonlardan çevrimiçi olarak
faydalanabileceği bir sistem gerçekleştirilmiştir. Sanal gerçeklik ortamının yansıtılmasında günümüzde oldukça yaygınlaşan
akıllı telefonlar ve bu telefonlar için üretilmiş sanal gerçeklik gözlüğü kullanılmıştır. Öğrenci akıllı telefonu aracılığı ile çevrim
içi olarak istediği uygulamaya ait simülasyonu açabilmekte ve mesleki gelişimi için gerekli becerileri sanal gerçeklik
ortamında kazanabilmektedir.

Details

Other ID JA46JK74BH
Journal Section Research Article
Authors

İsmail Umut DURAN This is me


Volkan ÇAVUŞ This is me

Publication Date March 1, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Duran, İ. U. & Çavuş, V. (2017). Akıllı Telefon Tabanlı Sanal Gerçekliğin Mesleki Eğitimde Uygulanması . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 6 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34074/377098