PDF EndNote BibTex RIS Cite

The Importance of Digital Game Desing Programmes in Education

Year 2017, Volume: 6 Issue: 1, 0 - 0, 01.03.2017

Abstract

Today, both children and youth spend most of their time playing digital games. Thus,their programming experience may be
improved by combining their knowledge of programming with thier joy with the games. Digital games design programmes
are to design 2D or 3D games to be played online or electronically with a laptop,notebook or a tablet using programming
diciplines. Designing games helps both children and youth gain intelligence and competence to be used and transferred in
any field. Programming is a part of digital game designing. They can design games using programming codes. However,it
needs reading and writing games besides programming. Therefore, they improve not only their technical knowledge but
also their ability to understand and design the games. Scientifically,both applications help us think appropriately and
improve mathematical thinking. For this reason,digital game programming is one of the most important ways to supply the
children and youth with 21st century competencies. For this study,totally 177 students studying at both computer teaching
department at the faculty of teaching and computer programming department at the vocational school of computer
Technologies have been made a survey about digital game teaching programmes. According to the results,students support
the idea of games and digital game learning programmes and it is proved that learning via creations helps learning be
permanent. Moreover,some recommendations are taken into consideration.

Dijital Oyun Tasarım Programlarının Eğitimde Önemi

Year 2017, Volume: 6 Issue: 1, 0 - 0, 01.03.2017

Abstract

Günümüzde gençler ve çocuklar genellikle zamanlarının büyük bir kısmını dijital oyunlar oynayarak geçirmektedirler.
Gençlerin ve çocukların oyuna olan bu ilgileri programcılık bilgisi ile birleştirilerek işlemsel düşünme yeteneklerinin
artırılmasına katkı sağlayabilir. Dijital Oyun Tasarım (Dizayn) programları; dizüstü bilgisayar, notebook veya tablet ile
programcılık ilkelerini kullanarak 2D veya 3D şeklinde elektronik veya internet ortamında oynanabilen oyunlar
tasarlamaktır. Oyun tasarımı, gençlere ve çocuklara yaşamlarının her alanında kullanıp aynı zamanda aktarabilecek beceriler
ile öğrenme olanağı sunmaktadır. Programcılık dijital oyun tasarımının bir parçasıdır. Gençler ve çocuklar programcılık
kodlarını kullanarak oyun tasarlayabilirler. Fakat Dijital oyun tasarım programcılığı aynı zamanda oyun okur-yazarlığını da
içermektedir. Dolayısıyla gençler ve çocuklar sadece oyun yapma teknik bilgilerini değil oyunu anlama, tasarlama
yeteneklerini de bu sayede geliştirebilirler. Bilimsel olarak her iki uygulama da sıralı düşünmeyi sağlar ve matematiksel
düşünmeyi geliştirir. Bu nedenle dijital oyun tabanlı programlama gençlere ve çocuklara 21. yüzyıl becerilerini
kazandırmanın en önemli yollarından biridir. Bu çalışma kapsamında, Eğitim Fakültesi Bilgisayar Öğretmenliği ve Teknik
Bilimler MYO Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programında okuyan toplam 177 öğrenciye dijital oyun
tabanlı öğretim programlarına bakış açılarını öğrenmeye yönelik anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen bulgular,
öğrencilerin oyunlara ve dijital oyun tabanlı öğrenim programlarına yönelik olumlu görüşlere sahip oldukları ve tasarımla
öğrenmenin kalıcı bir öğrenme sağladığı düşüncesinde olduklarına işaret etmektedir.

Details

Other ID JA43NY56ZG
Journal Section Research Article
Authors

Ebru YILDIRIM This is me

Publication Date March 1, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Yıldırım, E. (2017). Dijital Oyun Tasarım Programlarının Eğitimde Önemi . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 6 (1) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/34074/377099