Research Article
BibTex RIS Cite

BİR PAZARLAMA STRATEJİSİ OLARAK İÇERİK PAZARLAMA

Year 2017, Volume: 6 Issue: 1 (DÜZELTME) - 6. CİLT 1. SAYI TEKNİK BİR ARIZA NEDENİ İLE 5. CİLT 2. SAYI İLE AYNI İÇERİKTE YAYINLANDIĞINDAN, 6.CİLT 1. SAYI "6-1 DÜZELTME" OLARAK TEKRAR YAYINLANMIŞTIR., 27 - 38, 01.04.2017

Abstract

Gelişen teknoloji ve iletişim araçları tüketicilerin satın alma davranışlarının değişmesine neden olmaktadır. Özellikle internetin yaygınlaşması tüketicilerin iletişim düzeylerini artırırken ihtiyaç duydukları bilgiye daha hızlı ve kolay ulaşabilme ortamları sunmaktadır. Teknolojinin sunduğu olanaklar, tüketicilerin bir ürün veya hizmet satın almadan önce sosyal medya platformlarını veya paylaşımlarını inceleyerek daha etkili araştırma yapabilmelerini sağlamaktadır. Tüketicilerin ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetle ilgili yapabildikleri araştırmalar da satın alma davranışlarının değişmesine neden olmaktadır. Tüketici satın alma davranışlarında oluşan değişiklikler, firmaları ürünlerini daha iyi tanıtmak ve bilgilendirici içerikler sunmak için yeni pazarlama yaklaşımları uygulamaya yöneltmektedir. 

Tüketicilerin satın alma davranışlarındaki değişime paralel olarak firmaların ürün tanıtımlarında pazarlama anlayışları da değişmektedir. Firmaların klasik pazarlama yöntemlerine dayalı ürün tanıtımı anlayışlarının yerini tüketicileri bilgilendirerek tanıtmayı amaçlayan ve değer temelli bir yaklaşım olan İçerik Pazarlama yöntemi yaygınlaşmaktadır. İçerik Pazarlama yönteminde, tanıtılacak ürün veya hizmet için tüketiciyi rahatsız etmeyecek kullanışlı, değerli içerikler hazırlanarak tüketicilerin dikkatinin çekilmesi, bilgilendirilmesi, memnun edilmesi ve potansiyel tüketicilerin güvenlerinin kazanılarak satın almaya yöneltilmesi hedeflenmektedir. 

References

 • AKSOY, DEMİRCİ, AYBALA (2014) “Tüketimin Dijitalleşmesi” Tüketici Yazıları IV, Eryılmaz Ofset Matbaacılık Gazetecilik ve Reklamcılık Ltd. Şti,İvedik Org. San. Matbaacılar Sitesi 1515. Sokak No: 16.Ankara
 • ARIK, H. (2014). Dijital Pazarlama Nedir? 24.Şubat.2014, sf:50
 • ARSLAN, D., (2014). Sosyal Medya Stratejinizi İçerik Pazarlamasıyla Birleştirmeniz İçin 5 İyi Neden. http://sosyalmedya.co: http://sosyalmedya.co/sosyal-medya-icerikpazarlamasi/.
 • BARUTÇU, S. ve TOMAŞ, M., (2013). Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Medya Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü. Journal of Internet Applica-tion and Managament, 4(1): 5-24. doi: 10.5505/iuyd.2013.69188
 • BİLGE, F. ATIL, (2016), “Yeni Pazarlama Yaklaşımı İçerik Pazarlamasının İncelenmesi Ve Turizm Sektörüne Uygulanabilirliği,International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS 3368 Number: 44 : 125-140, Spring II 2016
 • CINGI, MUSTAFA (2015), “Onlıne Pazarlama İletişiminde Kullanılan Vıdeo İçeriklerinin Ürün Tanıtımına Etkisi” : 148 http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2015.10.4.4C0198
 • CİNNİOĞLU, HASAN, ve POLAT DÖNMEZ DİLEK (2016), “Türkiye’deki İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Facebook Sayfalarının İçerik Analiziyle İncelenmesi” Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ Journal of Travel and Hospitality Management 13 (2), 2016: 36-49
 • ELİSA, R. ve GORDİNİ, N., (2014). Content Marketing Metrics: Theoretical Aspects And Empirical Evidence Department Of Economics, Management And Statistics. European Scientific Journal, 10(34): 92- 104
 • ERDEM, H.A.(2011). Yeni Medya Hizmetleri ve Düzenlemeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Uzmanlık tezi, Ankara
 • GÜMÜŞ, N. GEÇTİ, F. ve ZENGİN H., (2013) Sosyal Medya Aracı Olarak Facebook Uygulamalarının Marka Denkliği Üzerindeki Etkisi: Bir Gsm Operatörünün Facebook Sayfası Üzerinde Araştırma. Sakarya İktisat Dergisi 2013 2, Issn 2147-0790
 • HANDLEY, A. ve CHAPMAN, C. (2013). Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları, MediaCat; İstanbul, sf: 33-37 http://eticaretmag.com. 2014’te Sosyal Medya Stratejisi ve İçerik Yönetimi İçin 10 İpucu. Erişim Tarihi:2014 Ocak 15
 • KALAFAT, M. (2014, HAZİRAN 29). İçerik pazarlaması nedir, neden önemli? Turkishwise.tv 38
 • KARAKÜTÜK, B. (2014, 13 MAYIS). Etkili İçerik Pazarlaması İçin İpuçları. Erişim Tarihi: 1 Aralık 2015, http://www.pazarlamasyon.com/sosyalmedya- pazarlama/etkili-icerikpazarlamasi- icin-ipuclari
 • KAPLAN, A. M. ve HAİNLEİN, M., (2010). Users of the world, unite! The challanges and opportunities of Social Media, Business Horizons, Journal of Business Hori-zons, 53(1): 59-68. doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003
 • KARKAR, AHMET,(2016), “Değer ve Güven Ağlarının Yükselişinde İçerik Pazarlaması” International Journal of Social Sciences and Education Research Online, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijsser/, 2 (1), 2016 : 335-339
 • KIRCOVA, İ. (2015, 24 MAYIS). İçerik Pazarlaması ve İçerik Yönetimi. https://www.youtube.com/watch?v=7qw as3Qwopc. TRKPA TV.
 • KIZILIRMAK, D. (2015, 22 TEMMUZ). İçerik Pazarlama Stratejileri Kılavuzu. Erişim Tarihi: 12 Kasım 2015, http://www.dijitalajanslar.com/icerikpazarlama- stratejileri-kilavuzu/
 • KOCABAŞ, B., (2012). Sosyal Medya Yönetiminin Olmazsa Olmazları. http://sosyalmedya.co/sosya-medyayonetimi LIEB, R. (2012). Content Marketing: Think Like a Publisher - How to Use Content to Market Online and in Social Media. Indianapolis, Indiana, ABD: Que Publishing,sf: 1-8
 • OKAY, H. (2015). Helikopter Bakışı. İstanbul: MediaCat. , sf: 104
 • ÖZCAN, A. (2014, 30 ARALIK). İçerik Pazarlaması (Content Marketing) Nedir? Nasıl Yapılır?, Erişim Tarihi: 10 Aralık2015, www.tusbeyinli.com/2014/12/icerikpazarlamasi- content-marketing-nedirnasil- yapilir.html
 • ÖZGEN EBRU, ve DOYMUŞ HÜSNUR(2013) Sosyal Medya Pazarlamasında Farklılaştırıcı Bir Unsur Olarak İçerik Yönetimi Konusuna İletişimsel Bir Yaklaşım, AJIT‐e: Online Academic Journal of Information Technology 2013 Winter/Kış – Cilt/Vol: 4 ‐ Sayı/Num: 11 DOI:10.5824/1309‐1581.2013.1.006.x http://www.ajit‐e.org/?menu=pages&p= details_of_article&id=78 : 97
 • PENPECE, D. (2013). Dijital İçerik Pazarlaması. Adana: Karahan Kitabevi, sf: 21
 • PULİZZİ, J., (2012). The Rise of Storytelling as the New Marketing. Journal of Publishing Research Quarterly, 28(2): 116-123. doi 10.1007/s12109-012-9264-5
 • TOY, E. ve ARSLAN, D., (2015). The visual problems of infographics. Global Journal on Humanites & Social Sciences, 1(1): 409-414
 • TURAN, S. (2015, 24 MAYIS). İçerik Pazarlaması ve İçerik Yönetimi. https://www.youtube.com/watch?v=7qw as3Qwopc. TRKPA TV.
 • YILMAZ, E., (2009). Yeni Medya ve Halkla İlişkiler: Hedef Kitleye Ağ Üzerinden Erişmek. M. Işık, ve M. Akdağ İçinde, Dünden Bugüne Halkla İlişkiler (sf:197- 212). Konya: Eğitim Yayınları
 • http://contentmarketinginstitute.com/20 15/09/b2b-content-marketingresearch/ (Erişim tarihi: 15/10/2015).
 • http://ergezer.net/icerik-pazarlamasicontent- marketing-nedir.html (Erişim tarihi: 28/10/2015)
 • http://mmaglobal.com/news/mmaupdates- definition-mobile-marketing (Erişim tarihi: 17/10/2015)
Year 2017, Volume: 6 Issue: 1 (DÜZELTME) - 6. CİLT 1. SAYI TEKNİK BİR ARIZA NEDENİ İLE 5. CİLT 2. SAYI İLE AYNI İÇERİKTE YAYINLANDIĞINDAN, 6.CİLT 1. SAYI "6-1 DÜZELTME" OLARAK TEKRAR YAYINLANMIŞTIR., 27 - 38, 01.04.2017

Abstract

References

 • AKSOY, DEMİRCİ, AYBALA (2014) “Tüketimin Dijitalleşmesi” Tüketici Yazıları IV, Eryılmaz Ofset Matbaacılık Gazetecilik ve Reklamcılık Ltd. Şti,İvedik Org. San. Matbaacılar Sitesi 1515. Sokak No: 16.Ankara
 • ARIK, H. (2014). Dijital Pazarlama Nedir? 24.Şubat.2014, sf:50
 • ARSLAN, D., (2014). Sosyal Medya Stratejinizi İçerik Pazarlamasıyla Birleştirmeniz İçin 5 İyi Neden. http://sosyalmedya.co: http://sosyalmedya.co/sosyal-medya-icerikpazarlamasi/.
 • BARUTÇU, S. ve TOMAŞ, M., (2013). Sürdürülebilir Sosyal Medya Pazarlaması ve Sosyal Medya Pazarlaması Etkinliğinin Ölçümü. Journal of Internet Applica-tion and Managament, 4(1): 5-24. doi: 10.5505/iuyd.2013.69188
 • BİLGE, F. ATIL, (2016), “Yeni Pazarlama Yaklaşımı İçerik Pazarlamasının İncelenmesi Ve Turizm Sektörüne Uygulanabilirliği,International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS 3368 Number: 44 : 125-140, Spring II 2016
 • CINGI, MUSTAFA (2015), “Onlıne Pazarlama İletişiminde Kullanılan Vıdeo İçeriklerinin Ürün Tanıtımına Etkisi” : 148 http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2015.10.4.4C0198
 • CİNNİOĞLU, HASAN, ve POLAT DÖNMEZ DİLEK (2016), “Türkiye’deki İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin Facebook Sayfalarının İçerik Analiziyle İncelenmesi” Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi/ Journal of Travel and Hospitality Management 13 (2), 2016: 36-49
 • ELİSA, R. ve GORDİNİ, N., (2014). Content Marketing Metrics: Theoretical Aspects And Empirical Evidence Department Of Economics, Management And Statistics. European Scientific Journal, 10(34): 92- 104
 • ERDEM, H.A.(2011). Yeni Medya Hizmetleri ve Düzenlemeleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Uzmanlık tezi, Ankara
 • GÜMÜŞ, N. GEÇTİ, F. ve ZENGİN H., (2013) Sosyal Medya Aracı Olarak Facebook Uygulamalarının Marka Denkliği Üzerindeki Etkisi: Bir Gsm Operatörünün Facebook Sayfası Üzerinde Araştırma. Sakarya İktisat Dergisi 2013 2, Issn 2147-0790
 • HANDLEY, A. ve CHAPMAN, C. (2013). Dijital Çağda İçerik Yönetiminin Kuralları, MediaCat; İstanbul, sf: 33-37 http://eticaretmag.com. 2014’te Sosyal Medya Stratejisi ve İçerik Yönetimi İçin 10 İpucu. Erişim Tarihi:2014 Ocak 15
 • KALAFAT, M. (2014, HAZİRAN 29). İçerik pazarlaması nedir, neden önemli? Turkishwise.tv 38
 • KARAKÜTÜK, B. (2014, 13 MAYIS). Etkili İçerik Pazarlaması İçin İpuçları. Erişim Tarihi: 1 Aralık 2015, http://www.pazarlamasyon.com/sosyalmedya- pazarlama/etkili-icerikpazarlamasi- icin-ipuclari
 • KAPLAN, A. M. ve HAİNLEİN, M., (2010). Users of the world, unite! The challanges and opportunities of Social Media, Business Horizons, Journal of Business Hori-zons, 53(1): 59-68. doi:10.1016/j.bushor.2009.09.003
 • KARKAR, AHMET,(2016), “Değer ve Güven Ağlarının Yükselişinde İçerik Pazarlaması” International Journal of Social Sciences and Education Research Online, http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ijsser/, 2 (1), 2016 : 335-339
 • KIRCOVA, İ. (2015, 24 MAYIS). İçerik Pazarlaması ve İçerik Yönetimi. https://www.youtube.com/watch?v=7qw as3Qwopc. TRKPA TV.
 • KIZILIRMAK, D. (2015, 22 TEMMUZ). İçerik Pazarlama Stratejileri Kılavuzu. Erişim Tarihi: 12 Kasım 2015, http://www.dijitalajanslar.com/icerikpazarlama- stratejileri-kilavuzu/
 • KOCABAŞ, B., (2012). Sosyal Medya Yönetiminin Olmazsa Olmazları. http://sosyalmedya.co/sosya-medyayonetimi LIEB, R. (2012). Content Marketing: Think Like a Publisher - How to Use Content to Market Online and in Social Media. Indianapolis, Indiana, ABD: Que Publishing,sf: 1-8
 • OKAY, H. (2015). Helikopter Bakışı. İstanbul: MediaCat. , sf: 104
 • ÖZCAN, A. (2014, 30 ARALIK). İçerik Pazarlaması (Content Marketing) Nedir? Nasıl Yapılır?, Erişim Tarihi: 10 Aralık2015, www.tusbeyinli.com/2014/12/icerikpazarlamasi- content-marketing-nedirnasil- yapilir.html
 • ÖZGEN EBRU, ve DOYMUŞ HÜSNUR(2013) Sosyal Medya Pazarlamasında Farklılaştırıcı Bir Unsur Olarak İçerik Yönetimi Konusuna İletişimsel Bir Yaklaşım, AJIT‐e: Online Academic Journal of Information Technology 2013 Winter/Kış – Cilt/Vol: 4 ‐ Sayı/Num: 11 DOI:10.5824/1309‐1581.2013.1.006.x http://www.ajit‐e.org/?menu=pages&p= details_of_article&id=78 : 97
 • PENPECE, D. (2013). Dijital İçerik Pazarlaması. Adana: Karahan Kitabevi, sf: 21
 • PULİZZİ, J., (2012). The Rise of Storytelling as the New Marketing. Journal of Publishing Research Quarterly, 28(2): 116-123. doi 10.1007/s12109-012-9264-5
 • TOY, E. ve ARSLAN, D., (2015). The visual problems of infographics. Global Journal on Humanites & Social Sciences, 1(1): 409-414
 • TURAN, S. (2015, 24 MAYIS). İçerik Pazarlaması ve İçerik Yönetimi. https://www.youtube.com/watch?v=7qw as3Qwopc. TRKPA TV.
 • YILMAZ, E., (2009). Yeni Medya ve Halkla İlişkiler: Hedef Kitleye Ağ Üzerinden Erişmek. M. Işık, ve M. Akdağ İçinde, Dünden Bugüne Halkla İlişkiler (sf:197- 212). Konya: Eğitim Yayınları
 • http://contentmarketinginstitute.com/20 15/09/b2b-content-marketingresearch/ (Erişim tarihi: 15/10/2015).
 • http://ergezer.net/icerik-pazarlamasicontent- marketing-nedir.html (Erişim tarihi: 28/10/2015)
 • http://mmaglobal.com/news/mmaupdates- definition-mobile-marketing (Erişim tarihi: 17/10/2015)
There are 29 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Tahir Benli

Kübra Karaosmanoğlu

Publication Date April 1, 2017
Published in Issue Year 2017 Volume: 6 Issue: 1 (DÜZELTME) - 6. CİLT 1. SAYI TEKNİK BİR ARIZA NEDENİ İLE 5. CİLT 2. SAYI İLE AYNI İÇERİKTE YAYINLANDIĞINDAN, 6.CİLT 1. SAYI "6-1 DÜZELTME" OLARAK TEKRAR YAYINLANMIŞTIR.

Cite

APA Benli, T., & Karaosmanoğlu, K. (2017). BİR PAZARLAMA STRATEJİSİ OLARAK İÇERİK PAZARLAMA. Mesleki Bilimler Dergisi (MBD), 6(1 (DÜZELTME), 27-38.