Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

A RESEARCH ON THE DETERMIATION OF THE LEVEL OF THE LITERACY OF TECHNOLOGY AT VOCATIONAL HIGHER EDUCATION

Year 2018, Volume 7, Issue 1, 10 - 17, 30.03.2018

Abstract

References

 • Aydın, F. (2009), ‘Teknolojinin doğasına yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin ve kavramlarının gelişimi ve öğretimde ikilemlerin etkililiği’. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bacanak, A., Karamustafaoğlu, O., Köse, S., (2003), ‘Yeni Bir Bakış: Eğitimde Teknoloji Okuryazarlığı’, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C:2, S:14, SF:191-196
 • Daniel, C. J., Gates, R., (1996), ’Contemporary marketing resarch’, Third Edition, San Francisco.
 • Dunteman, G. H., (1989), ‘Principal Components Analysis, Thousad Oaks’, CA: Sage Publications, Quantitative Applications in the Social Sciences Series, C:69.
 • Geçer, A., Dağ, F., (2010), ’Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği’, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, C:7, S:1, SF:20-44.
 • Kaiser, H. F.,(1974), ‘An index of factorial simplicity, Psyhometrica’, S:39.
 • Nakib, M.,(2006), ‘Pazarlama Araştırması, Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar’, Ankara, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Norusis, M. J.,(1993), ‘SPSS for windows professional statistics-release 6.0’, SPSS Inc., Chicago, USA.
 • Oral, O., Kaştan, A.,(2016), ‘Gıda Mühendisliği Öğrencilerinin Bilgi Teknolojileri Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği’, 3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Antalya. Oral, O.,(2016), ‘Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Teknolojileri Bilgi Düzeyleri 5 Ve Kullanım Amaçlarının Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği’, 3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Antalya.
 • Oral, O., Çakır, M.,(2017), ‘Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar Okur- Yazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği’, Journal of Current Researches on Educational Studies (JoCuRES), Volume:7, Issue:1.
 • Wang, F. K. ,Du, T. C. T., (2000), ‘Using Principal Component Analysis in Prosess Performance for Multivariate Data, Omega’, C:28, SF:185-194.
 • http://www.tekeliajans.net/haber_detay.asp? haberID=1208, E.Tar:17.10.2017
 • http://w3.gazi.edu.tr/~asenses/Uygulamalar4. htm, E.Tar:17.10.2017
 • http://urfadasin.com/gundem/sicak-havayitopraktan- gecirip

MESLEKİ YÜKSEKÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA; İSTE İSKENDERUN MYO ÖRNEĞİ

Year 2018, Volume 7, Issue 1, 10 - 17, 30.03.2018

Abstract

Teknolojinin 21.yüzyılda inanılmaz bir hızla ilerlemesiyle, günümüz insanının, bu hıza uyum sağlayabilmesinin ön koşulu, teknoloji kullanma becerisi olmuştur. Günlük yaşantıdaki hayal gücünü zorlayan gelişmeler yaşam şekillerini değiştirmiş,teknolojinin gelişmesi ve teknolojik ürünlerin ucuzlaması sonucu yeni teknolojiler her yaştan bireyin kullanımına sunulmuştur. Telefonu, televizyonu, uydu sistemlerini, çamaşır makinesi ve buzdolabı gibi elektronik eşyaları etkili ve verimli bir şekilde kullanabilmek için yeterli teknik bilgiye sahip olmayı gerekli kılmıştır. Teknoloji okuryazarlığında amaç, bireye teknolojinin daha geniş toplumsal sistemle olan ilişkisini göstermek ve teknolojik sistemlerin kendilerini şekillendiren politik, kültürel ve ekonomik sistemlerden ayrı  düşünülemeyeceği bilincini vermektir. Bu araştırma, Mesleki Yükseköğretimde öğrenim gören öğrencilerin teknoloji-okuryazarlık düzeylerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Çalışma, İskenderun Teknik Üniversitesi, İskenderun Meslek Yüksekokulu’nda yürütülmüştür. Farklı sosyal ve teknik programlarda öğrenim gören öğrenciler ile teknoloji okuryazarlığı anketi yapılmış ve sonuçlar istatistiki olarak değerlendirilmiştir.

References

 • Aydın, F. (2009), ‘Teknolojinin doğasına yönelik fen bilgisi öğretmen adaylarının görüşlerinin ve kavramlarının gelişimi ve öğretimde ikilemlerin etkililiği’. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Bacanak, A., Karamustafaoğlu, O., Köse, S., (2003), ‘Yeni Bir Bakış: Eğitimde Teknoloji Okuryazarlığı’, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C:2, S:14, SF:191-196
 • Daniel, C. J., Gates, R., (1996), ’Contemporary marketing resarch’, Third Edition, San Francisco.
 • Dunteman, G. H., (1989), ‘Principal Components Analysis, Thousad Oaks’, CA: Sage Publications, Quantitative Applications in the Social Sciences Series, C:69.
 • Geçer, A., Dağ, F., (2010), ’Üniversite Öğrencilerinin Bilgisayar Okur-Yazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Kocaeli Üniversitesi Örneği’, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, C:7, S:1, SF:20-44.
 • Kaiser, H. F.,(1974), ‘An index of factorial simplicity, Psyhometrica’, S:39.
 • Nakib, M.,(2006), ‘Pazarlama Araştırması, Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar’, Ankara, Seçkin Yayınları, Ankara.
 • Norusis, M. J.,(1993), ‘SPSS for windows professional statistics-release 6.0’, SPSS Inc., Chicago, USA.
 • Oral, O., Kaştan, A.,(2016), ‘Gıda Mühendisliği Öğrencilerinin Bilgi Teknolojileri Kullanım Düzeylerinin Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği’, 3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Antalya. Oral, O.,(2016), ‘Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Bilgi Teknolojileri Bilgi Düzeyleri 5 Ve Kullanım Amaçlarının Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği’, 3. Uluslararası Çin’den Adriyatik’e Sosyal Bilimler Kongresi Antalya.
 • Oral, O., Çakır, M.,(2017), ‘Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Bilgisayar Okur- Yazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Akdeniz Üniversitesi Örneği’, Journal of Current Researches on Educational Studies (JoCuRES), Volume:7, Issue:1.
 • Wang, F. K. ,Du, T. C. T., (2000), ‘Using Principal Component Analysis in Prosess Performance for Multivariate Data, Omega’, C:28, SF:185-194.
 • http://www.tekeliajans.net/haber_detay.asp? haberID=1208, E.Tar:17.10.2017
 • http://w3.gazi.edu.tr/~asenses/Uygulamalar4. htm, E.Tar:17.10.2017
 • http://urfadasin.com/gundem/sicak-havayitopraktan- gecirip

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Oktay Söyler> (Primary Author)


Okan ORAL This is me


Hakan KALPAKÇIOĞLU This is me


Mustafa ÇAKIR This is me


Ebru ÇAKIR This is me

Publication Date March 30, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 7, Issue 1

Cite

APA Söyler, O. , Oral, O. , Kalpakçıoğlu, H. , Çakır, M. & Çakır, E. (2018). MESLEKİ YÜKSEKÖĞRETİMDE TEKNOLOJİ OKURYAZARLIĞI DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA; İSTE İSKENDERUN MYO ÖRNEĞİ . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 7 (1) , 10-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/40653/489382