Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

COMPARISON OF SOCIAL SCIENCES AND TECHNICAL SCIENCES PROSPECTS OF SCHOOL STUDENTS 'SCHOOL EXPECTATIONS: HACETTEPE UNIVERSITY SAMPLE

Year 2018, Volume 7, Issue 1, 28 - 40, 30.03.2018

Abstract

References

 • Akpınar, B. (2003), Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Pegem Yayınevi, Ankara: 33.
 • Gürbüz, R. (2011), Meslek Yüksekokulları Nedir? METEF Fuarı Sunusu, Ankara.
 • Kalkan, N., & Aydın, C.C., & Doğan. A., (2011), Meslek Yüksekokullarında Mesleki Eğitim Programı Geliştirme Çalışmaları ve İKMEP Projesi. 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Kalkan, N., & Bozkurt, N. (2016), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullari Öğrenci Memnuniyetleri Ile Eğitimdeki Başarılarının Karşılaştırılması. 3. Meslek Yüksekokulları Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Kongresi, Aydın, Sayfa: 1008
 • ÖSYM, (2017), Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu, (1973), Resmi Gazete, Tarih 24/06/1973, Sayı: 14574.
 • MEB Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği.(1982). “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, Resmi Gazete, 20.07.1982, Sayı:17760.
 • Şimşek, A. (1999), Türkiye’de Mesleki Ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması. TÜSĐAD-T/ 99-2/252, İstanbul.
 • TÜBİTAK (1978), Ekonomik Gelişme Ve Teknik İnsan Gücü Yetiştirmede Ön Lisans Eğitimi. Bilimsel Toplantı Sonuç Raporu, Milli Eğitim Dergisi, 160.
 • Yücebaş E . & lkan G., & Atasağun H. G, & Egeli H. A. (2013), Ege Bölgesi’nde Bulunan Meslek Yüksekokullarının Durum Analizi: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Electronic Journal of Vocational Colleges, Volume 3, Issue 4:.44-50.
 • Yükseköğretim Kanunu, (1981), Kanun Numarası: 2547 Kabul Tarihi: 6.11.1981 Sayı: 17506 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 3
 • http://yok.gov.tr_E.Tarihi: 21/12/2016

SOSYAL BİLİMLER ve TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİLERİNİN OKULLARINDAN BEKLENTİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Year 2018, Volume 7, Issue 1, 28 - 40, 30.03.2018

Abstract

Endüstrinin ve ilgili sektörlerin nitelikli eleman ihtiyacını karşılaşmak üzere kurulan meslek yüksekokulları (MYO), teknik bilimler, sosyal bilimler ve sağlık bilimleri gibi alanlarda eğitim öğretim vermektedir. Farklı disiplinlere göre eğitim alan meslek yüksekokulu öğrencilerinin okullarından olan beklentileri de farklı olabilmektedir. Bu çalışmada, Hacettepe Üniversitesine bağlı eğitim faaliyetleri gerçekleştiren Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin MYO’dan olan beklentileri incelenmiştir. Çalışmada her iki okulun 2 programında eğitim gören 2. sınıf öğrencilerine uygulanan anketler değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı: her iki okul öğrencilerinin okullarından olan beklentilerini belirlemek, beklentilerini karşılaştırılarak, eğitimin verimliliğinin artırılması için önerilerde bulunmaktır.

References

 • Akpınar, B. (2003), Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Pegem Yayınevi, Ankara: 33.
 • Gürbüz, R. (2011), Meslek Yüksekokulları Nedir? METEF Fuarı Sunusu, Ankara.
 • Kalkan, N., & Aydın, C.C., & Doğan. A., (2011), Meslek Yüksekokullarında Mesleki Eğitim Programı Geliştirme Çalışmaları ve İKMEP Projesi. 2. Uluslararası 6. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Adnan Menderes Üniversitesi.
 • Kalkan, N., & Bozkurt, N. (2016), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokullari Öğrenci Memnuniyetleri Ile Eğitimdeki Başarılarının Karşılaştırılması. 3. Meslek Yüksekokulları Sosyal Bilimler ve Teknik Bilimler Kongresi, Aydın, Sayfa: 1008
 • ÖSYM, (2017), Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu.
 • Milli Eğitim Temel Kanunu, (1973), Resmi Gazete, Tarih 24/06/1973, Sayı: 14574.
 • MEB Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği.(1982). “Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, Resmi Gazete, 20.07.1982, Sayı:17760.
 • Şimşek, A. (1999), Türkiye’de Mesleki Ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması. TÜSĐAD-T/ 99-2/252, İstanbul.
 • TÜBİTAK (1978), Ekonomik Gelişme Ve Teknik İnsan Gücü Yetiştirmede Ön Lisans Eğitimi. Bilimsel Toplantı Sonuç Raporu, Milli Eğitim Dergisi, 160.
 • Yücebaş E . & lkan G., & Atasağun H. G, & Egeli H. A. (2013), Ege Bölgesi’nde Bulunan Meslek Yüksekokullarının Durum Analizi: Sorunlar Ve Çözüm Önerileri. Electronic Journal of Vocational Colleges, Volume 3, Issue 4:.44-50.
 • Yükseköğretim Kanunu, (1981), Kanun Numarası: 2547 Kabul Tarihi: 6.11.1981 Sayı: 17506 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 21 Sayfa: 3
 • http://yok.gov.tr_E.Tarihi: 21/12/2016

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Nalan Kalkan> (Primary Author)

Publication Date March 30, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 7, Issue 1

Cite

APA Kalkan, N. (2018). SOSYAL BİLİMLER ve TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÖĞRENCİLERİNİN OKULLARINDAN BEKLENTİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 7 (1) , 28-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/40653/489386