Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

OPTİMUM MOVEMENT CHARACTERİSTİCS FOR ERGONOMİC OFFİCE CHAİRS

Year 2018, Volume 7, Issue 1, 41 - 49, 30.03.2018

Abstract

Office chairs have an important place in today's business life. People working in the office continuously sitting on seats with ergonomically appropriate characteristics are of great importance for healthy living and high efficiency. The primary criterion in the ergonomic office chair design is the ability to move the different parts of the seat. A standard non-stationary seat can not respond to the needs of people with different anthropometric body values. Office seats should have different bending and twisting characteristics at the same time as not only seats that are brought up to different anthropometric limit values. Static and dynamic anthropometric limit values of people are also reflected in the design. In accordance with the determined limit values; armrest, headrest, backrest, sitting surface, elevation, bending angle, integrated mobility and rotation properties of the seat were investigated.

References

  • Akın, G., 2012, Ergonomi, Tiydem Yayıncılık, Ankara.
  • Erkan, N., 1995, Ergonomi, Verimlilik, Sağlık ve Güvenlik İçin İnsan Faktörü Mühendisliği, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 373, Ankara.
  • Sabancı, A., 1989, “Ergonomi ve Tarihsel Gelişimi”, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 373, I. Ergonomi Kongresi, Ankara.
  • Sabancı, A., 1989, “Ergonomi ve Tarihsel Gelişimi”, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 373, I. Ergonomi Kongresi, Ankara.
  • Özgüç, A., 2002, “Çalışma Amaçlı Oturma Elemanlarının Ofis Olgusu İçinde Gelişimi” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

ERGONOMİK OFİS KOLTUKLARININ TAŞIMASI GEREKEN OPTİMUM HAREKET ÖZELLİKLERİ

Year 2018, Volume 7, Issue 1, 41 - 49, 30.03.2018

Abstract

Günümüz iş hayatında ofis koltukları önemli bir yer tutmaktadır. Sürekli ofis içinde çalışan insanların ergonomik olarak uygun özellikleri taşıyan koltuklarda oturarak çalışması sağlıklı yaşam ve yüksek verim için büyük önem taşımaktadır. Ergonomik ofis koltuğu tasarımında öncelikle dikkat edilen kriter, koltuğun farklı bölgelerinin hareket kabiliyetine sahip olmasıdır. Standart hareketsiz bir koltuk, farklı antropometrik vücut değerlerine sahip insanların isteklerine cevap veremez. Sadece antropometrik sınır değerlere kadar farklı ölçülere getirilen koltuklar değil aynı zamanda farklı eğilme ve bükülme özelliklerine sahip olmalıdır ofis koltukları. Gerçekleştirilen çalışma ile İnsanların statik ve dinamik antropometrik sınır değerleri de tasarıma yansıtılmıştır. Belirlenen sınır değerlere uygun olarak; koltuğun hareketlendirilebilen kolçak, başlık, sırt dayama bölgesi, oturma yüzeyi, yükseklik, eğilme açısı, bütünleşik hareket kabiliyeti ve dönme özellikleri incelenmiştir.

References

  • Akın, G., 2012, Ergonomi, Tiydem Yayıncılık, Ankara.
  • Erkan, N., 1995, Ergonomi, Verimlilik, Sağlık ve Güvenlik İçin İnsan Faktörü Mühendisliği, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 373, Ankara.
  • Sabancı, A., 1989, “Ergonomi ve Tarihsel Gelişimi”, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 373, I. Ergonomi Kongresi, Ankara.
  • Sabancı, A., 1989, “Ergonomi ve Tarihsel Gelişimi”, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları: 373, I. Ergonomi Kongresi, Ankara.
  • Özgüç, A., 2002, “Çalışma Amaçlı Oturma Elemanlarının Ofis Olgusu İçinde Gelişimi” Yüksek Lisans Tezi, İstanbul

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Ertan Yesari Hastürk> (Primary Author)
HACETTEPE UNIVERSITY, HACETTEPE ANKARA CHAMBER OF INDUSTRY 1ST OIZ VOCATIONAL SCHOOL


Timur Gültekin>
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ, ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ, ANTROPOLOJİ PR.

Publication Date March 30, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 7, Issue 1

Cite

APA Hastürk, E. Y. & Gültekin, T. (2018). ERGONOMİK OFİS KOLTUKLARININ TAŞIMASI GEREKEN OPTİMUM HAREKET ÖZELLİKLERİ . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 7 (1) , 41-49 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/40653/489387