Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALLARININ VE ÇALIŞMA ALANLARININ İNCELENMESİ

Year 2020, Volume 9, Issue 1, 36 - 42, 30.12.2020

Abstract

Makine mühendisliği, her türlü mekanik sistemin tasarımı, analizi, imalatı ve test sürecini  inceleyen bir bilim dalıdır. Avrupa’da mechanical engineering yani mekanik mühendisliği ismiyle anılırken Türkçe’de makine mühendisliği terimi olarak karşılık bulmuştur. Bu çalışmada makine mühendisliği lisans ve yüksek lisansta öğrenim görmek isteyen veya makine mühendisliği mesleğinde bilgi sahip olmak isteyenler hedef kitle alınarak alınarak, makine mühendisliğinin  anabilimdalları ve çalışma alanları incelenmiştir.

References

  • T.C. MEGEP Milli Eğitim Bakanlığı Sanat ve Tasarım Konstrüksiyon, 2012 AnkaraToz M., (2018), ‘‘Asimetrik Üç serbestlik Dereceli Bir Düzlemsel Paralel Robot Mekanizmasının Kinematik Analizi’’, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (1), 75-84Kutay G., (2009), Konstrüksiyon Sistematiği GirişKuşçu H., Trakya Üniversitesi Mühendisliğe Giriş Ders Notları Mustek Takım Tezgahları Ürün KataloğuErk Mühendislik Ürün Kataloğuhttps://www.kariyer.net/Pozisyonlar/Makine+Muhendisi/Nedir , Erişim Tarihi 28.09.2019https://me.metu.edu.tr/System/Files/Aday_Ogrenciler.Pdf , Erişim Tarihi 28.09.2019http://www.mkm.yildiz.edu.tr/makine/3/E%C4%9Fitim-Dallar%C4%B1/41 , Erişim Tarihi28.09.2019https://images.app.goo.gl/9xc44i22b6etnes48 , Erişim Tarihi 29.09.2019https://www.enerjiportali.com/Termodinamik-Nedir/ , Erişim Tarihi 13.10.2019https://free3d.com/Tr/3d-Model/Jet-Engine-114.Html , Erişim Tarihi 13.10.2019

Year 2020, Volume 9, Issue 1, 36 - 42, 30.12.2020

Abstract

References

  • T.C. MEGEP Milli Eğitim Bakanlığı Sanat ve Tasarım Konstrüksiyon, 2012 AnkaraToz M., (2018), ‘‘Asimetrik Üç serbestlik Dereceli Bir Düzlemsel Paralel Robot Mekanizmasının Kinematik Analizi’’, Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 22 (1), 75-84Kutay G., (2009), Konstrüksiyon Sistematiği GirişKuşçu H., Trakya Üniversitesi Mühendisliğe Giriş Ders Notları Mustek Takım Tezgahları Ürün KataloğuErk Mühendislik Ürün Kataloğuhttps://www.kariyer.net/Pozisyonlar/Makine+Muhendisi/Nedir , Erişim Tarihi 28.09.2019https://me.metu.edu.tr/System/Files/Aday_Ogrenciler.Pdf , Erişim Tarihi 28.09.2019http://www.mkm.yildiz.edu.tr/makine/3/E%C4%9Fitim-Dallar%C4%B1/41 , Erişim Tarihi28.09.2019https://images.app.goo.gl/9xc44i22b6etnes48 , Erişim Tarihi 29.09.2019https://www.enerjiportali.com/Termodinamik-Nedir/ , Erişim Tarihi 13.10.2019https://free3d.com/Tr/3d-Model/Jet-Engine-114.Html , Erişim Tarihi 13.10.2019

Details

Primary Language Turkish
Subjects Engineering
Journal Section Research Article
Authors

Emre YILMAZ>
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5209-0368
Türkiye

Publication Date December 30, 2020
Published in Issue Year 2020, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Yılmaz, E. (2020). MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALLARININ VE ÇALIŞMA ALANLARININ İNCELENMESİ . Mesleki Bilimler Dergisi (MBD) , 9 (1) , 36-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/mbd/issue/59248/641949